Corrie ProDemos def

Corrie van Brenk stapte dit voorjaar over van de vakbond (Abvakabo FNV) naar de politiek. Sinds de verkiezingen maakt ze deel uit van de Tweede Kamerfractie van 50PLUS. Tijdens een politiek café van ProDemos en  het Montesquieu Institute in Den Haag legde ze in een gesproken column uit dat er voor haar helemaal niet zoveel veranderd is. “Wat ik toen als vakbondsvrouw deed, doe ik nog steeds. Ik verzet me tegen onrecht. Maar op een andere plek en met andere middelen.” Lees hier haar column.

Al jaren ben ik aan het knokken tegen onrecht in de samenleving. Bij de vakbeweging deed ik dat als voorzitter van de grootste vakbond voor de publieke dienst, Abvakabo FNV
Daar heb ik me met de leden verzet tegen de bezuinigingen op de gezondheidszorg. Ik heb geweigerd het zorgakkoord te tekenen en terecht. Toen al was te voorzien dat je tekende voor tienduizenden ontslagen. Als vakbondsvoorzitter teken je toch niet voor ontslagen? Ik vond het onbegrijpelijk dat andere bonden dat wel deden. Ik ben erom verguisd want een akkoord is een positief iets en als je als enige weigert, dan sta je in de hoek. Jij bent dan de spelbreker.

Later kwam ik al die organisaties die toen zo gewillig mee tekenden weer tegen bij de protesten tegen de bezuinigingen die ze opgelegd kregen. En ja, ze deden toen schoorvoetend mee met de landelijke acties die we hebben georganiseerd. Dankzij die acties hebben we de bezuinigingen op de thuiszorg terug kunnen draaien van 75% korting op het budget naar 25%, een verschuiving van miljarden. Dat lukt echt niet met een goed gesprek alleen. Daar heb je veel media-aandacht voor nodig en daar moet je veel mensen voor op de been brengen.

Ook met de senioren van de vakbond voerde ik acties. Tegen het steeds verder ophogen van de AOW leeftijd. Ik sprak immers met de mensen die langer door moesten werken. Die aangaven dat het werken tot 65 jaar al nagenoeg onmogelijk was.  De brandweerman die met vroeg pensioen gestuurd was werd opeens geconfronteerd met een fors inkomensgat. Mensen die in de zorg werken, krijgen lichamelijk klachten die redden het niet om zo lang door te werken!

Ook tegen de verslechtering van de pensioenen heb ik actie gevoerd. De korting op pensioenen en het jarenlang niet indexeren van pensioenen raakt vooral mensen met zware beroepen en relatief bescheiden aanvullende pensioenen, zoals metaalwerkers.

We zijn in een bizarre situatie belandt. De pensioenen van miljoenen ouderen en werkenden zijn al jaren niet meer aan de inflatie aangepast. Ondertussen, klotst het geld bij de pensioenfondsen over de plinten heen. ‘Maar ik mag het niet aan de deelnemers geven’,  zo vertelde een bestuurslid van het ABP me onlangs. Pensioenfondsen hebben inmiddels ruim 1300 miljard euro in kas, ruim tweemaal zoveel als voor de crisis in 2007. Maar de absurd strenge rekenrente-regels dwingen pensioenfondsen om zich arm te rekenen.

Wat ik toen als vakbondsvrouw deed, doe ik nog steeds. Ik verzet me tegen onrecht. Bij 50PLUS kan ik verder met al deze onderwerpen. Het bestrijden van armoede staat bovenaan bij onze prioriteiten. Het sociaal minimum waar veel mensen in Nederland van moeten leven, is echt veel te laag. Als kortdurend vangnet is het geschikt, maar om jaren op dit niveau te leven is niet te doen.

We werken momenteel aan het project ‘Vertel uw Verhaal’’. Daarin praten we met mensen die van heel weinig moeten rondkomen en we maken daar ook video-verslagen van. Doel is te laten zien dat niet alle ouderen rijk en welgesteld zijn, zoals helaas veel politici, journalisten en beleidsmakers denken. Als je kijkt op onze website (www.50pluspartij.nl) kun je zo’n film bekijken. Met name veel oudere vrouwen trekken in NL aan het kortste eind. Weduwen en gescheiden, alleenstaande vrouwen hebben het vaak heel slecht en vaak ook nauwelijks perspectief op verbetering. Er is veel te weinig aandacht voor hun situatie.

Het College voor de rechten van de mens vraagt mensenrechten als uitgangspunt te nemen bij politieke beslissingen. Als je dan kijkt naar bepaalde thema’s dan zie je dat mensen die in armoede leven het risico lopen op uitsluiting. Ik noem 3 thema’s: in relatie tot armoede: Toegang tot gezondheidszorg, onderwijs en arbeid.

Toegang tot de gezondheidszorg

Leven in armoede beïnvloedt de gezondheid. Geldgebrek kan leiden tot een ongezond voedingspatroon, het wonen in een ongezonde leefomgeving of het mijden van zorg. 

Onderwijs

Er zijn 2,5 miljoen laaggeletterden in NL. Veel van hen zijn langdurig arm, hebben problemen met hun gezondheid   en zijn minder maatschappelijk en politiek betrokken. Taalachterstand kan negatieve gevolgen hebben voor de mogelijkheid uit armoede te komen. Wij vinden dat de overheid veel te weinig prioriteit geeft aan het bestrijden van laaggeletterdheid. Met de middelen die nu beschikbaar zijn, kunnen jaarlijks van de 2,5 miljoen maar zo’n 45.000 laaggeletterden de kans krijgen om hun taalvaardigheid te verbeteren en daarmee ook hun kansen op werk of beter betaald werk. Ik vindt dat totaal niet ambitieus.

Arbeid en armoede

Hoewel werk nog steeds belangrijk is om inkomen te verwerven, blijkt dat het hebben van betaald werk geen garantie is om niet in armoede terecht te komen of er juist uit te komen. Tot ‘werkende armen’ behoren kleine middenstanders, boeren, mensen met een slecht betaalde deeltijdbaan en een sterk gegroeid aantal flexwerkers die in loondienst of als zelfstandige werken (zzp’ers). Met name mensen met een lage opleiding en een flexibel arbeidscontract hebben een grotere kans in armoede terecht te komen. Steeds meer ouderen komen, als ze eenmaal hun baan kwijt zijn geraakt, vrijwel niet meer aan de bak. De verhoging van de AOW-leeftijd maakt dit probleem alleen nog maar groter.

Werkgelegenheid, voldoende inkomen en Armoedebestrijding zijn belangrijke speerpunten voor 50PLUS. Eigenlijk heb ik door over te stappen naar 50PLUS geen switch gemaakt, maar ben ik vol gas doorgegaan. Ik hou me vast aan het uitgangspunt bij de arbowetgeving: Je moet geen symptomen bestrijden, maar problemen bij de bron aanpakken. Als lid van de Tweede Kamer zit ik dicht bij de bron en heb ik de kans om problemen te signaleren en aan te pakken via wetgeving. Dat is een grote uitdaging. Want problemen en misstanden om aan te pakken zijn er genoeg in Nederland!

Corrie van Brenk
Tweede Kamerlid 50PLUS

© 11 oktober 2017