Europa pins Foto Charles Clegg Flickr

50PLUS wil dat het nieuwe kabinet alsnog komt met een duidelijk visie op de toekomst van Europa. Daarover is in het regeerakkoord vrijwel niets terug te vinden. Dat zei Martin van Rooijen in een debat met premier Rutte over de Europese top die op 19 en 20 oktober wordt gehouden.

Martin van Rooijen benadrukte dat wat 50PLUS betreft er op dit moment geen ruimte is voor verdere uitbreiding van de Europese Unie en dat er evenmin sprake kan zijn van toetreding van landen als Bulgarije en Roemenië tot het Schengengebied.

Wat 50PLUS betreft wordt met volle kracht gewerkt aan de hervorming van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel. 

 

► De volledige inbreng van Martin van Rooijen met minister-president Mark Rutte over de Europese top:

“We voeren hier vanmiddag een in onze ogen merkwaardig debat. Formeel praten we met de minister president van het kabinet Rutte-Asscher. Gaat de minister-president volgende week de standpunten van de formeel dan nog steeds bestaande VVD-PvdA coalitie inbrengen of geeft hij zijn collega’s alvast een inkijkje in de plannen van het nieuwe kabinet? Dat laatste zullen ze van hem verwachten. Regeren is immers vooruitzien, zeker in Europees verband.

Daarmee zijn we bij een van de agendapunten van de Europese top: de blik op de toekomst. Die vinden we in het regeerakkoord en daar spreken we de minister-president dan ook meteen maar op aan. Ik verwacht daar van hem geen formeel bezwaar tegen, want de premier kan volgende week ook zijn collega’s niet met een kluitje in het riet sturen.

In het regeerakkoord missen we een duidelijke visie op de toekomst van Europa. Dat krijg je als D66 en de Christen Unie samen tegelijkertijd op het gaspedaal en het rempedaal trappen. Wel veel tekst over financieel en monetair beleid- waarin 50PLUS zich grotendeels kan vinden – maar geen spoor van een visie op de toekomst van de Europese Unie. Terwijl daarvoor gezien de recente uitspraken van Commissievoorzitter Juncker en de Franse president Macron alle aanleiding is.

Daarom graag alsnog een reactie op die uitspraken.  Wat gaat  de minister-president hierover tijdens de top inbrengen? Is hij het met 50 PLUS eens dat gezien de huidige dynamiek binnen de Unie er voorlopig geen enkele behoefte is aan uitbreiding? Is hij het ook met ons eens dat er op dit moment geen enkele aanleiding is voor toetreding van Bulgarije en Roemenië tot het Schengengebied?

Volgende week staat ook de relatie met Turkije weer op de agenda. We ondersteunen van harte het voornemen van de regering om opnieuw te pleiten voor het opschorten van de pre-accessiesteun. Ook onze steun voor het standpunt dat eventuele onderhandelingen over de modernisering van de douane-unie afhankelijk zijn van verbetering van de rechtsstaat in Turkije. In het regeerakkoord lezen we dat Nederland streeft naar een alternatieve vorm van samenwerking. Moeten we dat in EU-verband zien en gaat hij dat voorstel volgende week inbrengen of moeten we dat zien als bilaterale samenwerking? Aan welke vormen van samenwerking denkt de minister-president?

Juncker en Macron hebben in hun recente uitspraken ook veel aandacht besteed aan de migratieproblematiek. We zijn het eens met het kabinet dat het te vroeg is om van een structurele afname te spreken. Dus wat 50PLUS betreft met volle kracht werken aan de hervorming van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel. Verwacht de minister-president dat hierover snel overeenstemming kan worden bereikt? En hoe verhoudt de migratieparagraaf in het regeerakkoord zich tot de plannen op Europees niveau?

Als we over de toekomst van de Unie spreken, kunnen we de Brexit niet buiten beschouwing laten. Zojuist heeft onderhandelaar Barnier bekend gemaakt dat de onderhandelingen in een impasse terecht zijn gekomen. Hij kan door de leiders van de 27 EU-landen niet voorstellen aan de tweede fase van de onderhandelingen te beginnen. Struikelblok is de financiële afwikkeling. Kan de minister-president hierop regeren en wat kunnen naar zijn inschatting de gevolgen van deze impasse zijn.

Welk scenario ziet hij voor zich? Is hij net zo somber als de economen van de Rabobank die bij een harde Brexit voor Nederland een schadepost van 25 tot 35 miljard euro berekenen?

Spanje

De recente gebeurtenissen in Spanje hebben voor veel onrust gezorgd. Gelukkig lijken de gemoederen wat bedaard en is er ruimte gecreëerd voor dialoog. In de brief die we gisteren ontvingen schrijft minister Koenders dat de regering op dit moment geen rol ziet weggelegd voor de Europese Unie, mede omdat de Spaanse en de Catalaanse autoriteiten daarom niet beide hebben gevraagd.  Het is weliswaar een binnenlandse aangelegenheid, maar dergelijke grote spanningen in  een van de lidstaten van de Unie kunnen binnen Europa toch niet onbesproken blijven. Graag een reactie van de minister-president.”

© 12 oktober 2017