Martin van Rooijen - Foto: (c) Adri van Esch

50PLUS is van mening dat de dividendbelasting niet moet worden afgeschaft. Afschaffing daarvan kost meer dan het afschaffen van de wet Hillen oplevert. “Mensen die nu hun hypotheek keurig hebben afgelost betalen dus voor het belastingcadeau aan Amerikaanse beleggers”, stelt Martin van Rooijen.

Aan de ene kant is het kabinet Rutte III van plan om de dividendbelasting af te schaffen, wat in de CPB-doorrekening wordt gekenmerkt als lastenverlichting aan het buitenland. Aan de andere kant wil het nieuwe kabinet een boete op aflossen van de hypotheek introduceren door de aftrek wegens geen- of geringe eigen woningschuld (wet Hillen) in dertig stappen af te schaffen. Mensen die nu hun hypotheek hebben afgelost betalen dan voor het belastingcadeau aan buitenlandse multinationals. Martin van Rooijen: “50PLUS vindt het onrechtvaardig om Nederlandse huiseigenaren te laten bloeden voor een groots cadeau aan buitenlandse beleggers en multinationals.” Een motie die 50PLUS hierover indiende is aangehouden en komt binnenkort in stemming.

► ‘Negen van de tien gedupeerden zijn 50-plus’

Staatssecretaris Menno Snel (D66) gaf op vragen van het Kamerlid van 50PLUS aan dat 568.000 mensen ouder dan 65 jaar onder de aflosboete vallen en zelfs 809.000 boven de 55 jaar. “Anders gezegd: ruim 58 procent van de mensen die de dupe zijn van de aflosboete zijn ouder dan 65 jaar en 82 procent boven de 55 jaar. Mijn schatting is dat negen van de tien gedupeerden 50-plus zijn. Dat zijn dan dus circa 900.000 van de miljoen mensen die onder de  boete vallen.”

► ‘Wij noemen dat: onbetrouwbare overheid en geschonden vertrouwen’

Dat mensen die hun hypotheek al hebben afgelost met de aflosboete moeten boeten voor de compensatie die de mensen met hypotheekschulden krijgen noemde Martin van Rooijen ‘cynisch’. “De aflosboete wordt gemotiveerd met het argument dat sedert 2013 nieuwe hypotheken verplicht moeten worden afgelost in dertig jaar. Dat betekent dat mensen met die schulden pas over dertig jaar te maken krijgen met de aflosboete. Onrechtvaardig is dat de mensen die hun hypotheek hebben afgelost daarom nu al worden gestraft. Zij hebben in goed vertrouwen, gestimuleerd door de wet Hillen, hun hypotheek afgelost en zuinig geleefd, en worden nu met terugwerkende kracht gepakt. Wij noemen dat: onbetrouwbare overheid en geschonden vertrouwen.”

► ‘Nederland heeft al het laagste tarief, waarom dan terug naar 0 procent?’

Met de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting lokt Nederland een ‘race to the bottom’ uit, zei Martin van Rooijen in een wetgevingsoverleg met staatssecretaris Snel. Het Kamerlid van 50PLUS wees op de internationale situatie: in Spanje wordt 19 procent dividendbelasting geheven, in Duitsland 25 procent, in Italië 26 procent en in Frankrijk en België 30 procent. “Nederland heeft met 15 procent al het laagste tarief van de dividendbelasting en loopt dus nu al voorop. Waarom dan terug naar 0 procent?”, vroeg Van Rooijen.

► ‘Uitsluitend een voordeel voor buitenlandse beleggers’

De voordelen voor het vestigingsklimaat van internationale bedrijven zijn tot dusver niet aangetoond, stelde Martin van Rooijen. “Ik wijs er nogmaals op dat afschaffing van de dividendbelasting uitsluitend een voordeel is voor buitenlandse beleggers, met name in de Verenigde Staten. Het is ook een voordeel voor de schatkist van bijvoorbeeld de VS, omdat de Amerikaanse fiscus geen verrekening meer hoeft te geven voor de Nederlandse dividendbelasting van 15 procent. Dat steekt de Amerikaanse fiscus dus mooi in zijn zak.”

© 6 november 2017