Afstand bestuurbare auto Foto Edwin Stemp SXC

Het blijft een schandvlek op de start van dit kabinet: het afschaffen van de wet Hillen. Het geeft absoluut geen pas om buitenlandse regeringen te verwennen met het cadeau van de dividendbelasting en de eigen kiezers te pakken met de aflosboete, hield Martin van Rooijen tijdens het debat over de dividendbelasting premier Rutte voor. Hij vergeleek het kabinet met een op afstand bestuurbare auto.

Voor het afschaffen van de dividendbelasting durfde geen enkele partij campagne te voeren. Toch zit dit cadeautje van 1,4 miljard euro aan buitenlandse beleggers en multinationals in het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. “Ruttes kabinet lijkt daarom op een op afstand bedienbare auto”, zei Martin van Rooijen.  “En premier Rutte geeft de joystick dan weer over aan een stel captains uit het bedrijfsleven – met de dividendbelasting – en dan weer aan een stel ijverige ambtenaren – met  de aflosboete. 50PLUS nodigt hem uit om zélf weer te gaan sturen, zoals het een premier van het Koninkrijk der Nederlanden betaamt. Anders komen er brokken.”

► ‘Is aflosboete opmaat naar huis in box 3?’

Martin van Rooijen sprak de grote vrees uit dat de aflosboete een opmaat is naar de verplaatsing van de eigen woning naar box 3. “Het afschaffen van de wet Hillen is dan een paard van Troje.” Het Kamerlid van 50PLUS stelt dat er in elk geval een uitzondering moet komen voor de nu 1 miljoen bestaande gevallen. “Zij zouden moeten kunnen uitgaan van het gewekte vertrouwen.”

Martin sloot zijn inbreng bij het debat af met een advies aan de premier: “Houdt de dividendbelasting in uw zak en stop de aflosboete er ook maar terug in.” 

 

► De inbreng van Kamerlid Martin van Rooijen bij debat over het besluit de dividendbelasting af te schaffen:

“De brief van Rutte over de dividendbelasting begint als volgt: ‘De formatie is bij uitstek het moment om te bezien welke wezenlijke beleidsveranderingen nodig en mogelijk zijn voor de versterking van Nederland’.
Vindt u werkelijk dat besluiten over het afschaffen van de dividendbelasting én de wet Hillen bij uitstek in onderhandelingen moeten worden genomen, terwijl deze bij de kiezers totaal onbekend waren? Wat is volgens de premier dan precies de betekenis van verkiezingscampagnes en verkiezingsprogramma’s?

Wat betreft de dividendbelasting: hoeveel van de 1,4 miljard euro gaat straks naar schatkisten in het buitenland en hoeveel naar buitenlandse beleggers?
Bij de wet Hillen gaat het om 1 miljoen spaarzame Nederlandse huizenbezitters; zij betalen nu voor een cadeau aan de Amerikaanse overheid. Mensen die zuinig hebben geleefd en hun hypotheek hebben afgelost in de wetenschap dat er geen bijtelling is. Vooral ouderen die met het oog op de oude dag zo weinig mogelijk vaste lasten willen hebben: de zorg is al duur genoeg. Veel mensen hebben AOW en een klein pensioen en worden dus relatief zeer zwaar getroffen. Rutte en Buma stellen hun aflosboete voor. Zij willen Hillen killen en dat nog wel met TERUGWERKENDE KRACHT.
 
Er moet in elk geval een uitzondering komen voor de nu 1 miljoen bestaande gevallen. Zij zouden moeten kunnen uitgaan van het gewekte vertrouwen. Kleine burgers in Nederland die buitenlandse beleggers moeten spekken als zij  de dividendbelasting niet kunnen verrekenen.  Hoe pakt dit voorstel overigens uit ten aanzien van de beleidsdoelstelling om ouderen langer zelfstandig te laten wonen?

“Hoe raak je je kiezers kwijt en hoe verspeel je de meerderheid in de Senaat”.

Is de aflosboete niet een opmaat naar de verplaatsing van de eigen woning naar Box 3. Het afschaffen van de wet Hillen is dan een paard van Troje. Wiegel zei over aflosboete: dat riekt naar onbehoorlijk bestuur. Hij komt op uitnodiging van 50PLUS morgen naar de hoorzitting over de aflosboete.

Het blijft een schandvlek op de start van dit kabinet. Buitenlandse regeringen verwennen met het cadeau van de dividendbelasting en de eigen kiezers pakken met het afschaffen van de wet Hillen, oftewel de aflosboete.
Voor het afschaffen van de dividendbelasting durfde nota bene geen enkele partij campagne te voeren. Ruttes kabinet lijkt daarom heel eigentijds op een op afstand bedienbare auto. En premier Rutte geeft de joystick dan weer over aan een stel captains uit het bedrijfsleven - met de dividendbelasting - en dan weer aan een stel ijverige ambtenaren - met  de aflosboete.
Wij nodigen hem uit om zélf weer te gaan sturen, zoals het een premier van het Koninkrijk der Nederlanden betaamt. Anders komen er brokken.

Mijn fractie heeft de volgende vragen:

1. Wie heeft het afschaffen van de wet Hillen ingebracht en hoe is dat besluit tot stand gekomen? Rutte zei in Etten-Leur: ‘Het voorstel kwam niet van mij. Ik was het niet.’ Ik vraag Rutte nu klip en klaar: was u het wel bij de dividendbelasting? En merkte u steun bij het CDA?

2. Hebt u het CPB een doorrekening gevraagd over dit cadeau aan buitenlandse belastingplichtigen? Zo nee, waarom niet?
Wilt u de dividendbelasting alsnog laten beoordelen door het CPB en een vergelijking maken met  een 2% verlaging van het VpB-tarief? Zo’n vergelijking moet toch gemaakt kunnen worden?

3. Was het Ministerie betrokken bij voorbereiding van het besluit en zo ja, hebben zij gesprekken gevoerd met onderhandelaars of alleen met de premier? Zijn er casussen op papier gezet en zijn die besproken?

Waarom zet Nederland een nieuwe race naar de bodem in via de dividendbelasting? Andere landen hebben aanzienlijk hogere tarieven: Duitsland 25% en Frankrijk 30 %. Waarom leggen wij nu ineens de dividendbelasting als een soort superjoker op tafel bovenop de verlaging van de vennootschapsbelasting?

Wat zijn de gevolgen voor onze onderhandelingspositie bij de  belastingverdragen als Nederland geen dividendbelasting meer heeft? Bronbelastingen op dividend, interest en royalty’s  leiden bij uitstek tot sterkere onderhandelingspositie. Mijn advies aan de premier: houdt de dividendbelasting in uw zak en stop de aflosboete  er ook maar terug in. 

Het levert aan het eind van de kabinetsperiode slechts 75 miljoen euro op, maar ook een vrachtlading electorale ellende en dat allemaal onder het motto ‘vertrouwen in de toekomst’.”

© 15 november 2017