CvB Vrijwilligersdag ontbijt zorg

Waar zouden we zijn zonder de ruim zeven miljoen (!) vrijwilligers in Nederland? “Nergens”, zegt Kamerlid Corrie van Brenk resoluut. “Nederland kan niet zonder vrijwilligers!”

De vraag waar we zouden zijn zonder vrijwilligers kwam vandaag op de Dag van de Vrijwilliger in diverse varianten over de tafel tijdens een drukbezochte ontbijtbijeenkomst in Den Haag. Vertegenwoordigers van tientallen vrijwilligersorganisaties wisselden er van gedachten met elkaar en met leden van de Tweede Kamer, waaronder Corrie van Brenk (foto). Het Kamerlid van 50PLUS is duidelijk over de vraag: “We zouden nergens zijn zonder hen! Nederland kan niet zonder vrijwilligers! Ze doen geweldig werk. Vrijwilligers zijn echt het cement van onze samenleving!”

Groot maatschappelijk rendement

Vrijwilligerswerk is het ‘geitenwollensokken-imago’ al lang voorbij. En het is de afgelopen jaren nog belangrijker geworden dan het al was. De overheid heeft in 2015 belangrijke delen van zorg en welzijn gedecentraliseerd naar gemeenten. Dat ging niet alleen gepaard met forse bezuinigingen, maar ook met een groter beroep op het eigen sociale netwerk en de zelfredzaamheid van mensen. “Eenzaamheid is ook een groot probleem, vooral onder ouderen”, vertelt Corrie. “Op de bijeenkomst hoorde ik verhalen van mensen van wie de partner was weggevallen en die om eenzaamheid tegen te gaan zelf vrijwilligerswerk zijn gaan doen. Ze beleefden daar heel veel plezier aan en hielpen ook nog eens ander. Het mes snijdt aan twee kanten, fantastisch! Vlak het maatschappelijke rendement ook niet uit: eenzame mensen hebben meer verdriet, meer kwaaltjes en komen daardoor vaker bij de dokter. Vrijwilligerswerk voorkomt dat allemaal!”

Geen verdringing van vast werk

Bij haar gesprekken wees Corrie van Brenk erop dat vrijwilligerswerk geen vast werk mag verdringen. “Dat is essentieel voor 50PLUS en de organisaties die ik sprak geven allemaal aan dat ze er extra op letten dat dat niet gebeurt! Ik was erg onder de indruk van de inzet, bijvoorbeeld van de Vrijwilligerscentrales in Amsterdam, Den Haag en Nijmegen. De vertegenwoordigers van deze instanties met wie ik een gesprek had kunnen zo ons land overnemen; het waren doortastende, ondernemende vrouwen.” 

Goud waard

Vrijwilligers zijn goud waard, want lang niet iedereen beschikt over een goed eigen sociaal netwerk en de zelfredzaamheid van mensen laat ook vaak te wensen over. Dankzij de 1700 vrijwilligers van de Stichting Vier het Leven bijvoorbeeld, kunnen ouderen die alleen zijn komen te staan na het overlijden van hun partner toch af en toe samen met lotgenoten een avondje naar de film of het theater. Vrijwilligers halen en brengen ze thuis. En de 24.000 vrijwilligers van Humanitas verlenen niet alleen bijstand bij opvoedingsproblemen, maar staan mensen ook bij bij eenzaamheid en verlies en bij het bestrijden van schulden en het verbeteren van de financiële zelfredzaamheid. “Het gaat om het leggen van relaties tussen mensen waar zowel de vrijwilliger als de deelnemer zijn voordeel mee doet”, zo concludeerde Edwin Herzberg van Humanitas. “Zonder vrijwilligers zouden we geen zorgzame samenleving hebben.”  

Vrijwilligerswerk 2017

© 7 december 2017 – Dag van de Vrijwilliger