Getal 65 2

Het rapport ‘Langer doorwerken: Keuzes voor nu en later’ van het Centraal Planbureau toont glashelder aan dat de huidige wijze van verhoging van de AOW-leeftijd voor veel ouderen tot problemen leidt. 50PLUS wijst al jaren op deze problematiek en wil mede daarom de AOW-leeftijd voor iedereen terugbrengen naar 65 jaar. 

Het Centraal Planbureau (CPB) concludeert dat oudere generaties zich moeilijk kunnen voorbereiden of hebben kunnen voorbereiden op de verhoogde AOW-leeftijd. “Mensen die verder gevorderd zijn in hun werkzame leven hebben minder tijd dan jongeren om zich in te stellen op langer doorwerken”, stelt het CPB in het rapport ‘Langer doorwerken: Keuzes voor nu en later’. “Met een minder goede gezondheid of een minder sterke arbeidsmarktpositie valt langer doorwerken relatief zwaar en werkenden met weinig financiële middelen hebben minder keuzevrijheid. Dit betreft vooral lager opgeleiden en mensen met een laag inkomen.” 50PLUS vindt dat dit in het algemeen opgaat voor álle oudere werknemers!

Flexibele AOW

Het CPB stelt ook vast dat een flexibele AOW en een deeltijd‐AOW voor mensen met geen of weinig aanvullend pensioen nauwelijks zoden aan de dijk zetten. Daarnaast geeft het CPB aan dat een speciale regeling voor mensen met zware beroepen moeilijk af te bakenen is. “Het geeft bovendien averechtse prikkels aan zowel werkenden als werkgevers. Investeringen in gezond werk worden dan immers minder rendabel.”

50PLUS is het met het CPB eens dat flexibele AOW geen oplossing is: het helpt niet de mensen die het het meest nodig hebben, namelijk de lager opgeleiden en lagere inkomens. 50PLUS is net als het CPB van mening dat een zwareberoepenregeling geen goede oplossing biedt door afbakeningsproblemen en averechtste prikkels voor werkenden en werkgevers.

AOW-leeftijd moet omlaag!

Duidelijk is dat de huidige generaties ouderen een te beperkte voorbereidingstijd hebben gehad op de hogere AOW‐leeftijd. Het CPB noemt in haar rapport niet de in de ogen van 50PLUS échte oplossing: de AOW-leeftijd voor iedereen weer op 65 jaar zetten. Het is haalbaar en betaalbaar, het is een politieke keuze!

© 7 december 2017