Afghanistan Kamp Holland Foto David Axe Flickr

50PLUS stemde in met het verlengen van de VN-missies in Afghanistan en Mali. In Afghanistan worden stappen in de goede richting gemaakt als het gaat om zaken als de positie van vrouwen, gezondheidszorg en democratisering. “Het zijn kleine stapjes en af en toe gaan we misschien weer even achteruit, maar uiteindelijke zien we een proces dat de goede kant op lijkt te gaan”, aldus Kamerlid Martin van Rooijen.

Groen licht geven voor de uitzending van Nederlandse militairen naar een risicovol gebied blijft voor parlementariërs een bijzonder moment, zei Martin van Rooijen in het debat over de verlenging van de militaire missies in Afghanistan en Mail. “Dat willen en moeten we uiterst gewetensvol doen”, zei het Kamerlid die namens de fractie van 50PLUS zijn grote waardering voor de moed en de inzet van onze mensen in zowel Mali als Afghanistan waarover we hierna komen te spreken. 

Onaanvaardbaar

Voor Mali en Afghanistan geldt dat deelnemen aan missies waar onze vrouwen en mannen onaanvaardbaar grote risico’s lopen voor 50PLUS onbespreekbaar is. “We kennen allemaal de cijfers van de militairen die in de loop der jaren in Afghanistan zijn gedood of gewond zijn geraakt”, zei Martin van Rooijen. “We begrijpen dat het kabinet wat de veiligheid van onze militairen betreft geen garanties kan geven. We hebben echter de indruk dat alles wordt gedaan om ervoor te zorgen dat onze mensen hun werk zo veilig mogelijk kunnen doen. Daarnaast is van de zijde van het kabinet aangegeven dat er in Afghanistan kleine stappen in de goede richting worden gemaakt als het gaat om zaken als de positie van vrouwen, gezondheidszorg en democratisering.” 

Vinger aan de pols

50PLUS stemde in met het voorstel om de missies in Mali en Afghanistan met een jaar te verlengen. “Dat doen we in de verwachting dat de betrokken ministers ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid meer dan ooit de vinger aan de pols zullen houden om de gang van zaken nauwkeurig in de gaten te houden”, aldus Martin van Rooijen

► Volledige inbreng plenair debat verlenging Nederlandse bijdrage VN-missie Minusma (Mali) met minister Bijleveld van Defensie:

“Het is en blijft voor een parlementariër een bijzonder moment. Het moment waarop je definitief groen licht geeft voor de uitzending van Nederlandse militairen naar een risicovol gebied. Dat willen en moeten we uiterst gewetensvol doen. Het is goed dat er ook in Nederland vrouwen en mannen zijn die zich actief willen inzetten ter bevordering van vrede en veiligheid in andere landen. In de eerste plaats in het belang van de inwoners van die landen, maar zeker ook vanwege het belang dat ons eigen land heeft bij vrede en veiligheid in de wereld. De fractie van 50PLUS heeft grote waardering voor de moed en de inzet van deze mensen, zowel in Mali als in Afghanistan waarover we hierna komen te spreken.

Tot onze spijt konden wij niet aanwezig zijn bij het algemeen overleg over deze missies, maar wat daar is besproken hebben we uiteraard goed gevolgd. Onze waardering gaat uit naar de uitvoerige antwoorden van de ministers bij die gelegenheid en bij de schriftelijke vragenronde. Voor ons is dat belangrijk omdat 50PLUS – zeker in dit geval – zoals ik al eerder zei een uiterst gewetensvolle afweging wil maken.

Dat speelt vanzelfsprekend vooral  in het geval van Mali, waar we vorig jaar te maken hadden met een dramatisch ongeval met dodelijke afloop. Sindsdien zijn er ook bij de troepen uit andere landen helaas doden gevallen. Voor 50PLUS is dat niet meteen een reden om ermee te stoppen, maar deelnemen aan missies waar onze vrouwen en mannen onaanvaardbaar grote risico’s lopen, is wat ons betreft onbespreekbaar.

Over de risico’s in Mali is in het AO uitgebreid en diepgaand gesproken. Van de zijde van het kabinet is daarbij aangegeven dat er nieuwe afspraken zijn gemaakt over adequate medische zorg als militairen gewond raken. Daarnaast zijn ook andere maatregelen getroffen die moeten voorkomen dat een drama als dat in  juli vorig jaar nog een keer kan gebeuren. Garanties kunnen niet worden gegeven, maar op basis van de verklaringen van de bewindslieden en de deelnemers aan de briefing is er wat 50PLUS betreft voldoende vertrouwen. Wij gaan ervan uit dat de zogenoemde Kendoe-mentaliteit hier niet meer aan de orde is.

Tegen die achtergrond kan de fractie van 50PLUS instemmen met het voorstel voor een verlenging met een jaar. Dat doen we in de verwachting dat de betrokken ministers ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid meer dan ooit de vinger aan de pols zullen houden om de gang van zaken binnen Minusma nauwkeurig in de gaten te houden.”

 

► Debat over de Nederlandse bijdrage aan Resolute Support (Afghanistan) in 2018 met minister Bijleveld van Defensie:

“In het verkiezingsprogramma van 50PLUS staat dat internationale samenwerking voor Nederland van groot belang en vanzelfsprekend is en dat hierbij een actieve rol binnen de NAVO en de VN van belang is. Daarbij kan worden aangetekend dat er bij de fractie van 50PLUS wel enige reserve bestaat tegen het jaar in jaar uit deelnemen aan missies, zeker nu de krijgsmacht als geheel uitvoerig achterstallig onderhoud vertoont.

Er zal echt een goed rotatieschema moeten komen om ervoor te zorgen dat het niet steeds dezelfde landen zijn die aan deze NAVO-missie meewerken. Datzelfde geldt overigens ook voor de VN-missie in Mali. Gaat het kabinet zich daarvoor inzetten?
Voor onze bijdrage in Afghanistan geldt hetzelfde als wat ik eerder zei in het debat over Minusma: Deelnemen aan missies waar onze vrouwen en mannen onaanvaardbaar grote risico’s lopen, is wat ons betreft onbespreekbaar. We kennen allemaal de cijfers van de militairen die in de loop der jaren in Afghanistan zijn gedood of gewond zijn geraakt.
Wij begrijpen dat het kabinet ook wat de veiligheid van onze militairen in Afghanistan betreft geen garanties kan geven, maar we hebben de indruk dat alles wordt gedaan om ervoor te zorgen dat onze mensen hun werk zo veilig mogelijk kunnen doen. Daarnaast is van de zijde van het kabinet aangegeven dat er in Afghanistan kleine stappen in de goede richting worden gemaakt als het gaat om zaken als de positie van vrouwen, gezondheidszorg en democratisering. 

Het zijn kleine stapjes en af en toe gaan we misschien weer even achteruit, maar uiteindelijke zien we een proces dat de goede kant op lijkt te gaan. Daarom gaat de fractie van 50PLUS – alles afwegende – akkoord met het voorstel om onze bijdrage aan de missie Resolute Support met een jaar te verlengen.”

 © 12 december 2017