Vliegtuig in de lucht Foto Jorge Lasala FreeImages

De uitbreiding van luchthaven Lelystad is een grote beslissing met grote consequenties. Het draagvlak moet breed zijn en de besluitvorming moet op de juiste feiten gestoeld zijn, vindt 50PLUS. Dat is nu niet het geval en daarom moet het proces overgedaan worden.

Het proces rond de uitbreiding van de luchthaven Lelystad moet opnieuw, vindt 50PLUS. En dan zorgvuldig, transparant en met gebruik van de juiste gegevens. Bovendien dient het proces in de juiste volgorde te worden doorlopen: éérst het luchtruim opnieuw indelen en aan de hand daarvan de milieueffectrapportage (MER) uitvoeren. 

Van cruciaal belang

Na een goede herindeling van het luchtruim is duidelijker wat de vlieghoogtes en -routes zijn. Daarna kan de milieueffectrapportage geactualiseerd worden. Eerder niet, omdat deze factoren van cruciaal belang zijn om zowel milieu- als geluidsbelasting te bepalen. Maar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat keert het proces om: eerst de MER actualiseren en dan pas het luchtruim herzien. Ten onrechte, vindt 50PLUS. En waarom moet de actualisatie van de MER zo ontzettend snel plaatsvinden – namelijk binnen twee maanden – terwijl voor het hele project van de luchtruimherziening vijf jaar wordt uitgetrokken? 

Pas op de plaats

50PLUS vindt zorgvuldigheid nu het belangrijkst. De provincie Gelderland heeft inmiddels aangegeven een pas op de plaats te willen maken en op deze wijze niet te willen meewerken aan de uitbreiding van luchthaven Lelystad. Dat laat aan duidelijkheid niets te wensen over, vindt 50PLUS.

Samenwerking en consensus

50PLUS gaat er van uit dat de regering de provincie Gelderland niet wil passeren. Samenwerking en consensus zou daarom het devies moeten zijn. Zeker nu de procedure tot dusver te wensen heeft overgelaten. Draagvlak is van het grootste belang! Deze grote beslissing met grote consequenties moet op de juiste feiten gestoeld zijn, vindt 50PLUS.

© 19 december 2017