Martin v Rooijen fractiekamer

Het initiatiefwetsvoorstel van Kamerlid Martin van Rooijen van 50PLUS om onnodige pensioenkortingen te voorkomen staat nu ter behandeling op de agenda van de Tweede Kamer.

Op woensdag 24 januari wordt in de Tweede Kamer het initiatiefwetsvoorstel van Martin van Rooijen (foto) behandeld. Martin zal vanuit Vak K – het vak waar normaal gesproken de regering zit – vragen beantwoorden over het initiatiefwetsvoorstel dat hij al in 2016 indiende. Publiek is welkom bij de behandeling (ingang Lange Poten, aanvang 10.15 uur).

Bodem van 2 procent

Het wetsvoorstel wil dat er een tijdelijke bodem van 2 procent wordt gelegd in de rekenrente waarmee pensioenfondsen moeten rekenen. De bodem blijft liggen zolang de Europese Centrale Bank (ECB) doorgaat met het zwaar bekritiseerde opkoopprogramma, maar maximaal voor de duur van vijf jaar.

Gemanipuleerde rente

Een veel te streng Financieel Toetsingskader (FTK) dwingt pensioenfondsen hun toekomstige verplichtingen te berekenen op basis van een door toedoen van de ECB kunstmatig lage rente. Door die gemanipuleerde rente dreigen er grote kortingen op pensioenen en daarom vindt 50PLUS het noodzakelijk een bodemrente in te voeren.

Kortingen op de pensioenen

Kortingen zijn een ingrijpende maatregel die miljoenen deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden kan raken. Nadat al eerder in 2013 kortingen werden doorgevoerd moet een tweede kortingsronde worden voorkomen, zonder schade aan het stelsel als zodanig.

Dekkingsgraad

50PLUS stelt in het initiatiefwetsvoorstel voor een tijdelijke bodem in de rekenrente te leggen van 2 procent. Gevolg van de door 50PLUS voorgestelde maatregel is dat de dekkingsgraden van de meeste pensioenfondsen boven het vereiste minimumniveau komen te liggen, waardoor kortingen niet nodig zijn. Volgens Bernard van Praag, een autoriteit op pensioengebied, verdient het wetsvoorstel van 50PLUS brede steun. “Naar mijn mening is dit wetsvoorstel een uiterst bescheiden en financieel volledig verantwoorde reparatiemaatregel die een klein gedeelte van het onrecht dat gepensioneerden en oudere nog actieven is aangedaan in de laatste decennia zou terugdraaien, en in ieder geval een verdere verslechtering van hun situatie in de komende vijf jaren zou afremmen.”

Zware verantwoordelijkheid

Volgens Bernard van Praag – emeritus hoogleraar Economie aan de Universiteit van Amsterdam en geen lid van 50PLUS – is het duidelijk dat veel parlementariërs 50PLUS geen succesje gunnen. “Toch zou het goed zijn als ze dit maal hun politieke vooroordelen opzij zetten. Zo niet, dan rust op hun de zware verantwoordelijkheid voor de bestendiging van een onzinnige politiek die 3,5 miljoen gepensioneerden en oudere werknemers langzaam maar zeker de armoede indrukt”.

> Wetsvoorstel 50PLUS moet onnodige pensioenkortingen voorkomen

© 18 januari 2018