Henk Martin Kiesraad

Vandaag leverden Henk Krol en Martin van Rooijen ruim tienduizend handtekeningen op papier in bij de Kiesraad in Heerlen. Daarmee lijkt de eerste horde voor een referendum over afschaffing van de wet Hillen genomen!

Er zijn tienduizend geldige handtekeningen op papier nodig die verzoeken om een referendum over afschaffing van de wet Hillen. Die handtekeningen moesten vandaag in het bezit zijn van de Kiesraad in Heerlen. 50PLUS heeft zich – in samenwerking met diverse ouderen- en belangenorganisaties – twee weken lang enorm ingespannen om die handtekeningen te verzamelen. Kamerleden Henk Krol en Martin van Rooijen kregen daarbij heel veel steun van diverse provinciale en lokale afdelingen van 50PLUS.

Echt boos!

Henk Krol bespeurde de gretigheid bij veel mensen om het referendumverzoek te tekenen. “Mensen komen naar je toe, rukken bijna het formulier uit je handen en zetten hun handtekening. Ze stonden letterlijk in de rij om te tekenen; mensen zijn echt boos!”, zei hij. Vandaag leverde hij samen met Martin van Rooijen bij de Kiesraad ruim tienduizend handtekeningen af. Ervaring leert dat daarvan nog een percentage ongeldig is. Maar ook bij de Kiesraad zelf zijn handtekeningen binnengekomen. Mensen konden het formulier namelijk ook rechtstreeks naar Heerlen sturen, en veel sympathisanten lieten ons weten dat gedaan te hebben.

Getekende formulieren

De Kiesraad maakt niet nu bekend hoeveel getekende formulieren zij hebben ontvangen. Vertegenwoordigers van de Kiesraad gaan eerst alle handtekeningen controleren op geldigheid en laten binnenkort weten of de grens van tienduizend inderdaad overschreden is, zoals 50PLUS verwacht. Dan is de eerste horde voor een referendum genomen! Dus: wordt vervolgd!

> Ga naar Stopaflosboete.nl

© 18 januari 2018