ABP ANW liggend

50PLUS wil dat het afschaffen van de ANW-compensatie door het ABP met één jaar wordt uitgesteld. Martin van Rooijen heeft de verantwoordelijk minister gevraagd in deze kwestie te handelen als werkgever. “U bént immers één van de sociale partners”, zei het Kamerlid van 50PLUS.

Het ABP schaft de zogeheten ANW-compensatieregeling af. De maatregel kan vergaande negatieve financiële gevolgen hebben voor nabestaanden. De gedupeerden kunnen tot vele honderden euro’s per maand geraakt worden. Mede door toedoen van 50PLUS is de kwestie onlangs ook ter sprake gekomen in het televisieprogramma Radar. Ons Kamerlid Martin van Rooijen stelde hierover tweemaal schriftelijke en eenmaal mondelinge vragen aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 50PLUS vindt dat de maatregel minstens met een jaar moet worden uitgesteld.

Op aandringen van de sociale partners (werkgeversorganisaties en vakbonden) heeft het ABP besloten de ANW-compensatieregeling drie maanden langer te laten doorlopen, tot 1 mei. Daardoor komt er meer tijd beschikbaar om een collectieve verzekering op te zetten voor deelnemers die zich kunnen en willen bijverzekeren.

“Ik ben blij dat het afschaffen van de ANW-compensatieregeling met enkele maanden wordt uitgesteld. Het is echter geen oplossing”, zei Martin van Rooijen tijdens de mondelinge vragen die hij in de Tweede Kamer aan minister Ollongren stelde. “De meeste mensen kunnen weliswaar een overlijdensrisicoverzekering afsluiten, maar dat is een peperduur alternatief als je wat ouder bent. En het is onmogelijk of onbetaalbaar als je ziek bent.“ 

Martin van Rooijen vroeg de minister of zij erkent dat de premie van een overlijdensrisicoverzekering voor veel oudere mensen zo hoog is dat het vrijwel onmogelijk is om op deze manier het verlies van de ANW-compensatie op te vangen. Bovendien vroeg hij of de bewindsvrouw toegeeft dat het verdwijnen van de ANW-compensatie voor jongere ABP-deelnemers minder ingrijpend is omdat zij vanwege hun leeftijd tegen meer aantrekkelijke voorwaarden een alternatieve verzekering kunnen afsluiten. 

Het Kamerlid van 50PLUS herhaalde het verzoek om er bij het ABP op aan te dringen dat de regeling niet met 3 maanden maar met 12 maanden wordt verlengd. “Dan is er ruim voldoende tijd voor de sociale partners, onder wie u zelf, om voor alle ABP-deelnemers een alternatief collectief verzekeringsaanbod voor te bereiden”, aldus Van Rooijen, die benadrukte dat de minister zelf hier een betrokken werkgever is. “U bént immers één van de sociale partners! Bent u bereid om het afschaffen van de ANW-compensatieregeling bij het ABP uit te stellen tot het moment dat er aan de deelnemers een fatsoenlijk collectief verzekeringsalternatief wordt aangeboden?”

De minister zei bereid te zijn het ABP te vragen of de verlenging van 3 maanden voldoende is om voor de betrokkenen een alternatieve collectieve of individele oplossing te vinden. •© 30 januari 2018

Schriftelijke vragen van het lid Van Rooijen (50PLUS) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over
het vervallen van de ANW-compensatieregeling bij het Algemeen Burgerlijk pensioenfonds (ABP). 

1. Bent u bekend met het bericht “ABP belooft beterschap na gebrekkige communicatie over ANW-compensatie”? 

2. Bent u positief over de oproep van ABP-voorzitter Corien Wortmann-Kool aan de sociale partners om voor ABP-deelnemers een collectieve verzekering te sluiten? Indien nee, waarom niet? 

3. Wat is volgens u de waarde van de opmerking van ABP-voorzitter Wortmann-Kool “dat het ABP zich hierin heeft verslikt” en “we gaan hier lering uit trekken, het moet een volgende keer echt beter”, voor de huidige ABP deelnemers die worden geraakt door het afschaffen van de ANW compensatieregeling?

4. Deelt u de mening dat er niets is wat het ABP ervan weerhoudt om reeds bij deze gelegenheid werk te maken van een alternatieve collectieve verzekering in samenwerking met de sociale partners? Indien nee, waarom niet? 

5. Deelt u de mening dat er niets is wat het ABP ervan weerhoudt om reeds bij deze gelegenheid alle belanghebbenden voldoende tijd te geven om alternatieven op een verantwoorde wijze te overwegen? 

6. Bent u bereid het om ABP dringend te verzoeken om het vervallen van de ANW-compensatieregeling met tenminste 1 jaar uit te stellen, zodat er voldoende tijd is voor de sociale partners om alsnog een collectieve verzekering af te sluiten en voor de verzekerden om alle alternatieven op een verantwoorde wijze te overwegen? Indien nee, waarom niet?