Uit de laatste CBS-cijfers over armoede in Nederland blijkt dat vooral de groep ‘bijna-pensionado’s’ hard geraakt is door de crisis van de afgelopen jaren. “De ‘hongerjaren’ van Nederlanders zijn de jaren tussen hun 63ste en 65ste levensjaar. In geen enkele leeftijdsgroep is het aantal lage inkomens zo groot als onder bijna-pensionado’s. Zij hebben de crisis het slechtst verteerd van iedereen, waardoor veel 55-plussers de tijd tot hun pensioen moeten uitzitten met een (bijstands)uitkering”, aldus De Volkskrant.

Voor veel lezers en journalisten is dat helaas blijkbaar nieuws. Voor ons van 50PLUS natuurlijk niet. Vorig jaar, toen de kabinetsformatie in volle gang was, vroeg 50PLUS al aandacht voor deze vergeten groep. Wij stelden dat de kans op langdurige armoede het grootst is voor de groep tussen 55 jaar en het begin van de AOW-leeftijd.

De aandacht van de media lag daar niet, kinderen die in armoede opgroeien stonden wel in de belangstelling. Er werd 100 miljoen extra vrij gemaakt speciaal voor kinderen. Terecht, het is schande dat er in een welvarende land als Nederland kinderen moeten opgroeien in armoede. Maar de groep waar 50PLUS aandacht voor vroeg, werd niet gezien en niet meegeteld. Alsof ze niet bestonden!

Wij zien en horen hen wel. Omdat wij met hen in gesprek gaan, omdat wij hun verhalen opnemen en op onze website zetten. En binnenkort gaan we samen met een aantal van hen naar de minister om een boekje met hun verhalen aan te bieden. Verhalen die gaan over leven in armoede, die gaan over eindeloos en zinloos solliciteren, die gaan over vernederingen bij een uitkeringsinstantie. Verhalen die te weinig worden gehoord, wat ons betreft.

De VUT verdwijnt, mensen met zware beroepen halen de eindstreep niet meer en vallen uit met alle financiële gevolgen van dien. Je zal maar aan het eind van je ww-periode zijn op je 59ste en een partner hebben met een bescheiden inkomen. Dan krijg je niets meer! Heb je geen partner maar wel een eigen huis, dan moet je dat te gelde maken. De eindstreep met een inkomens-zekere-basis (de AOW) schuift steeds verder uit zicht. Wij blijven ons hiertegen verzetten. Langer doorwerken mag, maar dat is niet iedereen gegeven en zeker niet voor iedereen haalbaar.

De vraag waarom een partij als 50PLUS nodig is, is nu wel beantwoord. Niemand heeft oog voor deze doelgroep die het vanaf 45 jaar al moeilijk heeft op de arbeidsmarkt. Wij van 50PLUS vinden het belangrijk dat er gewerkt wordt aan duurzame inzetbaarheid, zodat mensen langer in goede gezondheid kunnen werken. Maar we vinden tegelijkertijd dat de AOW-leeftijd terug naar 65 moet.

De afgelopen jaren is de instroom in de WIA procentueel tweemaal zo hard gegroeid als het aantal werkende ouderen. Het is een duidelijk bewijs dat lang niet alle ouderen in staat zijn om gezond en werkend de steeds hogere AOW-leeftijd te halen. Ook daarom pleit 50PLUS voor het terugbrengen van de AOW-leeftijd naar 65. Het is haalbaar en betaalbaar. Het is uiteindelijk een politieke keuze, zo stelde ik onlangs in een debat met minister Koolmees (Sociale Zaken). En wij maken deze keuze!

Corrie van Brenk

© 22 januari 2018