spaarvarken munten pensioen

Waarom heeft 50PLUS een initiatiefwetsvoorstel ingediend om een tijdelijke bodem van 2 procent te leggen in de rekenrente waarmee pensioenfondsen moeten rekenen?

Kamerlid Martin van Rooijen van 50PLUS heeft een wetsvoorstel ingediend dat vandaag in de Tweede Kamer behandeld wordt. Het wetsvoorstel wil dat er een tijdelijke bodem van 2 procent wordt gelegd in de rekenrente waarmee pensioenfondsen moeten rekenen. De bodem blijft liggen zolang de Europese Centrale Bank (ECB) doorgaat met het zwaar bekritiseerde opkoopprogramma, maar maximaal voor de duur van vijf jaar.

Waarom wil 50PLUS dit initiatiefvoorstel voor tijdelijke aanpassing van de rekenrente? Wij zetten de feiten op een rijtje:

1. Zonder ingrijpen is er een kans dat de rekenrente door het blijvende ingrijpen van de Europese Centrale Bank voor langere tijd kunstmatig laag blijft.

2. Dat heeft tot gevolg dat de dekkingsgraden van pensioenfondsen ook kunstmatig laag blijven; voor sommige grote bedrijfstakfondsen (ABP, Z&W, PME en PMT met gezamenlijk rond 7,3 miljoen deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden) geldt dat nu al voor het derde of vierde jaar de beleidsdekkingsgraad en de actuele dekkingsgraad onder het minimum van 104,3% liggen. Datzelfde geldt ook van tientallen kleinere fondsen.

3. Volgens de wet en het nieuwe Financiële Toetsingskader (FTK) moet, indien een pensioenfonds vijf jaar achtereen onder de minimum vereiste dekkingsgraad blijft, onmiddellijk en onvoorwaardelijk gekort worden op de opgebouwde rechten en de uitkeringen zodat onmiddellijk het vereiste niveau van de dekkingsgraad wordt gerealiseerd. Deze korting is definitief en kan niet worden teruggedraaid.

4. Om te voorkomen dat rond 8 miljoen mensen in de loop van 2020/2021 zullen worden gekort op hun rechten of uitkeringen is het initiatief wetsvoorstel ingediend.

5. Het wetsvoorstel is alleen bedoeld om kortingen te voorkomen en niet om de indexatie te hervatten.

6. Er zijn twee belangrijke redenen te noemen waarom korting van de uitkeringen en opgebouwde aanspraken onrechtvaardig is en daarom moet worden voorkomen:
a. De dekkingsgraden zijn nog altijd rond de 100% en dat betekent dat bij een zeer laag verwacht rendement voldoende vermogen is gespaard om aan alle nominale verplichtingen te voldoen. Kortingen om een buffer te vormen is een anomalie; buffers zijn er immers voor om kortingen te voorkomen.
b. De huidige rente waarmee de dekkingsgraad wordt berekend is kunstmatig laag door de acties van de ECB. De wet is dan ook alleen van toepassing voor zover deze kunstmatige ingrepen blijven bestaan.

7. Men zou de vraag kunnen stellen waarom nu een nieuwe wet als het probleem zich feitelijk pas eind 2019 op zijn vroegst zal voordoen? Door nu kortingen op basis van een vijfjarige onderschrijding als gevolg van de kunstmatig lage rente uit te sluiten voorkom je langdurige en grote onzekerheid bij miljoenen mensen!

© 24 januari 2018