Injectie Foto Frank Hermers FreeImages

Corrie van Brenk brak een lans voor zzp’ers in de wijkverpleging. “Juist zij leveren vaak onplanbare zorg aan thuiswonenden met een zware zorgvraag”, aldus het Kamerlid van 50PLUS.

Wachttijden voor wijkverpleging – en dan specifiek casemanagement dementie – kunnen oplopen tot meer dan 6 weken. “De overheid stelt zich een dementievriendelijke samenleving ten doel, daar passen wachtlijsten voor casemanagement natuurlijk niet in”, zei Corrie van Brenk bij het algemeen overleg wijkverpleging. Om meer inzicht te krijgen in de wachttijden gaat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zorgaanbieders van casemanagement dementie dit jaar verplichten om de wachttijden te publiceren. Daarnaast start de NZa in 2018 een meldactie om via huisartsen en ziekenhuizen meer inzicht te krijgen in de wachttijden in de wijkverpleging, waaronder casemanagement dementie.

Zware zorgvraag

Het Kamerlid van 50PLUS brak een lans voor zzp’ers in de wijkverpleging. Hun positie wordt bemoeilijkt doordat zij als niet-gecontracteerden rechtstreeks aan de cliënt moeten factureren. De cliënt moet dan zelf declareren bij de verzekeraar. Vaak is die vergoeding ook niet volledig. “Dat is ongewenst want de groep ongecontracteerde zorgverleners, en dan met name de wijkverpleegkundigen, levert vaak juist onplanbare zorg aan thuiswonenden met een zware zorgvraag”, zei Corrie tegen minister De Jonge van VWS. Ze vroeg de bewindsman wat hij doet om de positie van deze verpleegkundigen te verbeteren. “Is hij bereid zorgverzekeraars hierin aan te spreken? De keuzevrijheid van cliënten is ook hier in het geding!”, aldus het Kamerlid van 50PLUS.

Hoge werkdruk

Over de zzp’ers zei Corrie: “Niet de groei van de ongecontracteerde zorg zet het stelsel onder druk. Dat doen de zorgverzekeraars! De afgelopen jaren is er vaak te beperkt en tegen vaak lage tarieven ingekocht, met zorgstops als gevolg. Ook de beperkte arbeidsmarkt en de hoge werkdruk zijn grote problemen in de wijkverpleging, net als de administratieve lasten. Bij het debat over het regeerakkoord is besloten dat wijkverpleging wordt uitgezonderd van de hoofdlijnenakkoorden. Hoe borgt minister De Jonge dat er voor dit jaar voldoende wijkverpleging beschikbaar is?”

Meebeslissen

In twintig procent van gevallen beslist de cliënt niet mee over de te leveren zorg. Veel mensen zijn geneigd zich te voegen naar de wijkverpleegkundigen; ze overzien niet wat er gebeurt of durven hun zegje niet te doen, blijkt uit onderzoek. “Eén op vijf, dat is echt teveel! Ook hebben velen geen aanspreekpunt, of zijn zij niet op de hoogte wie dat is. Het gevaar is dat mensen niet de zorg zullen krijgen die het beste bij hen past.”

© 25 januari 2018 - Foto: Frank Hermers (FreeImages)