Euro biljet en munten Foto Carlos Paes FreeImages

“Het is krankzinnig hoe schulden – vaak van mensen in een situatie van armoede – nog eens extra ‘beboet’ worden door exorbitante incasso- of deurwaarderskosten en hoge griffiekosten”, zei Corrie van Brenk. Het Kamerlid van 50PLUS vroeg staatssecretaris Van Ark wat zij gaat doen aan uitwassen bij incassobureaus en de marktwerking voor deurwaarders. 

Een half miljoen Nederlanders heeft problematische schulden. Dat is een maatschappelijk probleem dat eerder groter dan kleiner wordt. “En het is een ernstige bedreiging van basiszekerheden van vaak toch al kwetsbare mensen”, zei Corrie van Brenk tijdens een debat over schulden. 

50PLUS heeft zeer grote waardering voor de initiatiefnemers van het manifest Schuldvrij waarin wordt gewezen op enkele belangrijke oorzaken van ontstaan en toenemen van schulden. “Het gaat om de ongebreidelde ‘schuldenindustrie’ en ja, helaas ook het handelen van de overheid zelf als schuldeiser en schuldhulpverlener”, zei het Kamerlid van 50PLUS.

Betere samenwerking

“Het is krankzinnig hoe schulden – vaak van mensen in een situatie van armoede – nog eens extra ‘beboet’ worden, bijvoorbeeld door exorbitante incasso- of deurwaarderskosten en hoge griffiekosten. Wij vragen staatssecretaris Van Ark wat zij gaat doen aan die uitwassen bij incassobureaus en de marktwerking voor deurwaarders. Pak die te hoge incassokosten aan! Eén en niet tien deurwaarders bij iemand waar weinig te halen is! Stimuleer betere samenwerking tussen deurwaarders en schuldhulpverlening.”

Onredelijke schuldeiser

“De overheid is – ik zeg: helaas – zo mogelijk één van de onredelijkste schuldeisers. De rijksincassovisie is een goede stap, net als de beslagvrije voet, het digitaal beslagregister van incassobureaus, het nog op te zetten kwaliteitsregister van incassobureaus en het in termijnen betalen aan het CJIB, maar er moet méér gebeuren”, zei Corrie van Brenk. “Dat geldt zeker voor de soms extreem hoge rentes bij gemeentelijke kredietverlening. Maar ook voor exorbitante verhoging van verkeersboetes en boetes bij niet kunnen betalen van de zorgverzekering. Wat gaat dit kabinet doen om van de overheid een echt oplossingsgerichte schuldeiser te maken, en ook om schuldhulpverlening meer en uniform toegankelijk te maken?”

Extreme rentes

Preventie kan veel armoede, leed en hoge maatschappelijke kosten voorkomen. Het kabinet zal volgens 50PLUS daarvoor ook de extreme rentes bij commerciële kredietverlening, kopen op afbetaling en agressieve reclamepraktijken aan moeten pakken. “Waarom beteugelt de overheid dit niet meer?”, wilde het Kamerlid van 50PLUS weten. “Daarmee is heel veel leed te voorkomen.” 

© 25 januari 2018