EU vlaggetje Foto Dimitar Nikolov Flickr

50PLUS is tegen plannen voor verdere uitbreiding van de Europese Unie. “Alsof we niets te leren hebben van de fouten die daarmee in het verleden zijn gemaakt”, zei Kamerlid Martin van Rooijen. 50PLUS maakt zich ook grote zorgen over de ontwikkelingen in Syrië.

50PLUS verwacht dat de Europese Commissie later deze maand met een plan komt om de Europese Unie in de komende jaren uit te breiden met een aantal landen in het westelijke Balkangebied. 50PLUS is tegen die uitbreiding, mede vanwege de fouten die in het verleden zijn gemaakt bij het opnemen van nieuwe landen in de EU.

Leren van fouten

50PLUS vindt dat de Europese Unie een pas op de plaats moet maken en niet verder uitgebreid moet worden. “Formeel is er nog geen sprake van uitbreiding, maar een gepland gesprek over defensie en veiligheid met nieuwe Balkanlanden geeft natuurlijk glashelder aan dat we stap voor stap naar die uitbreiding toewerken”, zei Martin van Rooijen in een overleg met minister van Buitenlandse Zaken Zijlstra. “Het belangrijkste argument is dat opname van landen in de westelijke Balkan van groot belang is voor de stabiliteit in dat gebied. In de Westelijke Balkan-strategie waar de Europese Commissie later deze maand mee komt zal volgens ons slechts één doel staan: uitbreiding van de Unie. Alsof we niets te leren hebben van de fouten die daarmee in het verleden zijn gemaakt.” 

Syrië

50PLUS is zeer bezorgd over de situatie in Syrië die onder andere door de Turkse acties in Noord-Syrië en de uiteenlopende internationale belangen alleen maar instabieler wordt. “Gaat minister Zijlstra met argumenten komen die rechtvaardigen dat het regime-Erdogan meer dan 300 journalisten, mensenrechtenactivisten en politici  heeft opgepakt omdat ze zich op sociale media tegen de inval op Syrisch grondgebied hebben uitgesproken?”, vroeg Martin van Rooijen zich hardop af.

Afghanistan

50PLUS wil weten of de uitkomst van een onderzoek van de Britse omroep BBC dat 70 procent van Afghanistan in handen is van de Taliban juist is. “De NAVO kwam in oktober met het nieuws dat de Taliban 44 procent van de districten in Afghanistan onder controle had. Ook dat is veel. Recente aanslagen in Kabul laten zien hoe sterk de Taliban is”, aldus Martin van Rooijen. 

Volledige inbreng van Martin van Rooijen tijdens het algemeen overleg van de commissie Buitenlandse Zaken met minister Zijlstra (VVD):

“Het lidmaatschap van de Veiligheidsraad brengt met zich mee dat wij als Kamer goed inzicht krijgen in de zaken waarmee die raad zich bezig houdt. Uit de informatie daarover – waarvoor onze dank – bij de geannoteerde agenda wordt duidelijk dat de hele wereld daar op de agenda staat. Allemaal buitengewoon interessant, maar vanwege de tijd zal ik mij vanavond beperken tot een aantal punten van de agenda die we hier bespreken.

Over Noord-Korea wil ik kort zijn. De Olympische Spelen lijken hier een kalmerende rol te spelen, maar laten we ons geen zand in de ogen laten strooien. De fractie van 50PLUS ziet dit als een slim staaltje PR van de Noord-Koreanen en wat ons betreft kan er geen sprake zijn van het verlichten van sancties. Wij lazen met instemming dat de minister die mening deelt.

Volgens de agenda gaat de Raad BZ met kandidaat-lidstaten van de Europese Unie praten over de onderwerpen veiligheid en defensie. Daarbij is er natuurlijk een relatie met een ander agendapunt: de situatie op de westelijke Balkan. Vier van de kandidaat lidstaten liggen in dat gebied.

50PLUS is tegen verdere uitbreiding van de Europese Unie. Formeel is daar nog geen sprake van, maar zo’n gesprek over defensie en veiligheid geeft natuurlijk glashelder aan dat we stap voor stap naar die uitbreiding toewerken. Met als belangrijkste argument dat opname van landen in de westelijke Balkan van groot belang is voor de stabiliteit in dat gebied. 50PLUS kijkt dan ook met belangstelling uit naar de Westelijke Balkan-strategie waar de Europese Commissie later deze maand mee komt. Daarin zal volgens ons slechts een doel staan. Uitbreiding van de Unie. Alsof we niets te leren hebben van de fouten die daarmee in het verleden zijn gemaakt. 

Uitgesproken zorgelijk is de situatie in Syrië. Daar worden de Koerden die een belangrijke rol hebben gespeeld in het decimeren van IS in het nauw gedreven. De minister heeft vorige week in een AO met de commissie Europese Zaken sussende woorden gesproken over de Turkse acties tegen de Koerden in Afrin. Gaat de minister ook vandaag nog volhouden dat de Turken voldoende redenen hebben voor deze inval op Syrisch grondgebied?

Gaat de minister ook met argumenten komen die rechtvaardigen dat het regime-Erdogan meer dan 300 journalisten, mensenrechtenactivisten en politici  heeft opgepakt omdat ze zich op sociale media tegen de inval hebben uitgesproken? En intussen laaien ook weer gevechten op in de buurt van Damascus. Een gebied waar rond de 400.000 mensen in erbarmelijke omstandigheden tevergeefs wachten op vrede.

Hoe lang gaat dit nog door? Syrië is in de ogen van 50PLUS een voorbeeld van hoe internationale interventies in een al verscheurd land de situatie alleen maar verergeren. De Amerikanen en de Russen hebben ieder hun eigen agenda en voor Turkije en Iran geldt hetzelfde. En hoe omschrijft deze minister de situatie?  Ik citeer uit de annotatie voor vandaag: “een geloofwaardig en onomkeerbaar proces van politieke transitie is voorwaarde voor eventuele toekomstige steun aan wederopbouw”. Hoe zit de minister dit voor zich met de actuele kaart van de machts- en krachtverhoudingen in Syrië voor de ogen? Over Syrië valt in de Veiligheidsraad nog wel het een en ander te bespreken, los van de chemische wapens die begin februari op de agenda staan. Graag horen we van de minister wat zijn inzet zal zijn. En wat is zijn oordeel over de besprekingen van de afgelopen dagen in Sochi?

Voorzitter, dan nog een opmerking over de situatie in Afghanistan. Volgens een zeer grondig en uitgebreid onderzoek van de BBC zou 70 procent van dat land in handen zijn van de Taliban. Kent de minister dit onderzoek en hoe verklaart hij het verschil met de mededeling van de NAVO dat in oktober de Taliban 44 procent van de districten in Afghanistan onder controle had? Ook dat is veel. Recente aanslagen in Kabul laten zien hoe sterk de Taliban is. Hoe verhoudt zich dat volgens de minister met de inspanningen die ook wij leveren en wat moet er volgens hem gebeuren om de Taliban daadwerkelijk terug te dringen?”

© 1 februari 2018 – Foto: Dimitar Nikolov (Flickr cc)