UWV Bord Foto Harry Breugom

Tijdens het algemeen overleg over het arbeidsmarktbeleid stond Corrie van Brenk stil bij eerlijke kansen en gelijke bescherming op de arbeidsmarkt. “We willen een rechtvaardige arbeidsmarkt voor werknemers, voor flexwerkers en zzp’ers”, aldus het Kamerlid van 50PLUS.

Flexwerk is doorgeschoten en hét grote kwaad op de arbeidsmarkt. “Dat moet bestreden worden”, zei Corrie van Brenk tijdens een debat over het Arbeidsmarktbeleid. “Het kabinet maakt het vaste contract minder vast en dringt flex onvoldoende terug.” Flexmedewerkers blijven nagenoeg vogelvrij en in de huidige extreme omvang schaadt flex onze economie en de koopkracht, constateerde het Kamerlid van 50PLUS. Corrie riep het kabinet op uitwassen harder aan te pakken. 

Zzp’ers

Corrie van Brenk vroeg zich af wat het kabinet fundamenteel gaat doen aan het verkleinen van verschil in behandeling door de overheid van zzp’ers en werknemers. “Waarom komt er geen fiscale neutraliteit? 50PLUS pleit voor een grondig onderzoek hoe – met draagvlak – verschillen verder verkleind kunnen worden. Uitgangspunt zou moeten zijn dat de beleidsmatige bescherming niet langer vooral afhankelijk is van de contractvorm – vast, flexibel of zelfstandig – maar van de arbeid die verricht wordt”, aldus het Kamerlid.

Verplicht solliciteren

50PLUS pleitte al eerder voor een individuele toetsing voor 60-jarigen om na te gaan of solliciteren nog echt zin heeft. “En als blijkt dat dit niet zo is, dan moet die plicht vervallen”, stelde Corrie van Brenk  “De doeltreffendheid van de sollicitatieplicht moet grondiger onderzocht worden. Nu is er geen beeld van de effectiviteit.” 50PLUS blijft zich ook sterk maken voor anoniem en zonder vermelding van leeftijd solliciteren. “Arbeidsmarktdiscriminatie, ook op leeftijd, is destructief en blijft hardnekkig. Wij willen nog steeds een goed beeld krijgen van buitenlandse ervaringen met anoniem solliciteren”, aldus Corrie van Brenk.

De volledige inbreng van Kamerlid Corrie van Brenk tijdens het algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid met minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken:

“50PLUS is blij dat het goed gaat met de economie, dat de werkloosheid daalt, maar laten wij ons niet in slaap sussen. Vandaag willen wij stilstaan bij eerlijke kansen en gelijke bescherming op de arbeidsmarkt, voor iedereen. Een rechtvaardige arbeidsmarkt voor werknemers, voor flexwerkers, en zzp’ers. Laten we de verschillende groepen eens langslopen, en kijken wat dit kabinet doet – en nalaat.

Voorzitter, doorgeschoten flex is hét grote kwaad op de arbeidsmarkt dat bestreden moet worden. Wat wij zien is dat het kabinet het vaste contract alles bij elkaar opgeteld toch minder vast maakt – en bescherming ontneemt – en flex onvoldoende terugdringt. Flexmedewerkers blijven ondanks enkele maatregelen van het kabinet nagenoeg vogelvrij;  flex in de huidige extreme omvang schaadt onze economie en de koopkracht, aldus de onderzoekers van de Rabobank. Het aantal vaste contracten stijgt, maar het aantal flexcontracten groeit nog harder. Flexwerk is geen ‘natuurverschijnsel’, alleen maar veroorzaakt door toenemende globalisering en doorgeslagen marktwerken, alles om arbeid goedkoper te maken. Wij roepen het kabinet op uitwassen harder aan te pakken. 

Een voorbeeld. Vorige week heeft 50PLUS een gesprek gehad met ‘watercowboys’, de mannen van de waterbouw. Ze hebben gisteren ook een petitie aangeboden. Veel hoog opgeleide mensen, kapiteins en techneuten – veelal 50-plussers – die al jaren werken bij Van Oord of Koninklijke Boskalis. Hoewel, als je hoort hoe ze met personeel omgaan, kan je het predicaat Koninklijk wel weglaten. Die mensen worden na 25 jaar ontslagen en mogen vervolgens via een uitzendbureau weer terugkomen. Maar wél voor minder geld. De verhalen over het ‘omvlaggen’ van schepen naar Maltese vlaggen, alles om maar goedkoper en meer winst te kunnen maken. Boskalis heeft geen enkel schip meer dat onder Nederlandse vlag vaart! Om in plaats van Nederlands personeel Filipijns of Chinees personeel aan te stellen. De kwaliteit komt dit niet ten goede. Naar welk onderste putje zijn we bezig af te glijden? Waar zijn deze bedrijven mee bezig? De mensen maken zich terecht zorgen over hun bedrijfstak want jongeren die naar de zeevaartschool gaan kunnen straks geen stage meer lopen omdat er geen Nederlandse schepen meer zijn. Mag ik de minister aansporen om hier toch echt in gesprek te gaan met deze sector?

Collega Van Rooijen heeft om een brief gevraagd, naar aanleiding van het feit dat 30 à 40% van de zzp’ers geen belasting betaalt. Dat leidt tot oneerlijke concurrentie. Wat gaat het kabinet nu fundamenteel doen aan het verkleinen van verschil in behandeling door de overheid van zzp’ers en werknemers? Waarom geen fiscale neutraliteit? 50PLUS pleit voor een grondig onderzoek hoe – met draagvlak – verschillen verder verkleind kunnen worden. Uitgangspunt zou moeten zijn dat de beleidsmatige bescherming niet langer vooral afhankelijk is van de contractvorm (vast, flexibel of zelfstandig), maar van de arbeid die verricht wordt. Wil het kabinet zich daarvoor inzetten? In het regeerakkoord zien wij slechts aarzelende aanzetten. 50PLUS vindt als belangrijke eerste stap een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering en een arbeidsvorm neutrale pensioenvoorziening ook voor zzp’ers noodzakelijk.

Cijfers zeggen lang niet alles. Ondanks de snel dalende werkloosheid waar de minister graag mee koketteert zitten nog steeds veel te veel mensen thuis zonder werk! ‘Onbenut arbeidspotentieel’ heet dat. Het gaat om circa 1,3 miljoen mensen. 20% daarvan is 55-plusser. Velen van hen willen dolgraag werken, maar kunnen geen werk krijgen. Daar ligt een grote opdracht. Te vaak gaan Nederlandse bedrijven nu de arbeidsmarkt  krapper wordt roepen om buitenlandse arbeiders.  Het kabinet moet daar – binnen haar mogelijkheden – paal en perk aan stellen. Honderdduizenden mensen staan nog aan de kant!

In december vorig jaar stelde 50PLUS vragen over UWV-cijfers waaruit blijkt dat de langdurige ouderenwerkloosheid (55-67 jaar) nog steeds een groot probleem  is. Dat er veel mensen de WIA instromen en de grootste kans om in de armoede terecht te komen is de 50-plusser is die werkloos wordt. Wanneer kunnen we de antwoorden verwachten? Ook moeten wij helaas constateren dat nog driekwart van de oudere werkzoekenden ontevreden is over de persoonlijke begeleiding door het UWV, meer maatwerk voor oudere werkzoekenden is nodig. Wat gaat de minister hier aan doen?

De sollicitatieplichtverplichting: gisteren werd de petitie van KBO-PCOB ‘Ik ben uitgeschreven…’ in ontvangst genomen. Terecht vragen zij aandacht voor de sollicitatieplicht. 50PLUS pleit wederom voor een individuele toetsing voor 60-jarigen om na te gaan of solliciteren nog echt zin heeft. En als blijkt dat dit niet zo is, laat die plicht dan vervallen. Wij vinden ook dat de doeltreffendheid van de sollicitatieplicht grondiger onderzocht moet worden. Nu is er geen beeld van de effectiviteit. 50PLUS blijft zich ook sterk maken voor anoniem en zonder vermelding van leeftijd solliciteren. Arbeidsmarktdiscriminatie, ook op leeftijd, is destructief en blijft hardnekkig. Wij willen nog steeds een goed beeld krijgen van buitenlandse ervaringen met anoniem solliciteren!  Wanneer krijgen wij dat?

Wat 50PLUS verder mist in de arbeidsmarktagenda van dit kabinet is een integrale regeling en visie voor de onderkant van de arbeidsmarkt waarbij niet bezuiniging en versobering van voorzieningen maar het werkelijk scheppen van gelijke kansen en volwaardige inclusie voor mensen met een arbeidsbeperking en flinke afstand tot de arbeidsmarkt centraal staan. Wij begrijpen niet dat u het SER-advies uit 2016 om sociale werkplaatsen hierbij weer een leidende rol te geven niet omarmt. Graag een reactie!

Tot besluit: het kabinet maakt volgens 50PLUS – ondanks aanzetten – nog onvoldoende werk van een rechtvaardige arbeidsmarkt met gelijke kansen voor werknemers, flexwerkers en zzp’ers. Mensen met een beperking profiteren veel te weinig  van economisch herstel, en krijgen minder bescherming. Wij vinden dat een blamage in een welvarend land als Nederland!

© 14 februari 2018 - Foto: Harry Breugom