Waterschap De Dommel Chris Spooren

MET VIDEO • “Voor waterschappen is een goede samenwerking met andere overheden noodzakelijk en essentieel”, zegt waterschapbestuurder Chris Spooren. Een mooi voorbeeld van waar goede samenwerking toe kan leiden is te zien in de Brabantse gemeente Son en Breugel.

Samen komen mensen en instanties vaak tot prachtige resultaten. 50PLUS heeft 22 vertegenwoordigers in zeventien waterschappen in heel Nederland. Bij hun werkzaamheden en inzet voor het waterschap werken ze regelmatig nauw samen met Tweede Kamerlid Corrie van Brenk die Infrastructuur en Waterstaat in haar portefeuille heeft. Door een link te leggen tussen landelijke en regionale en plaatselijke thema’s kan heel veel bereikt worden.

Samenwerken

Een voorbeeld van hoe samenwerken kan leiden tot goede initiatieven zijn de werkzaamheden in de gemeente Son en Breugel, net boven Eindhoven. Daar wordt een nieuw rioolsysteem aangelegd dat er voor zorgt dat schoon water gescheiden wordt van vuil water. Het hemelwater wordt na afkoppeling afgevoerd naar het riviertje De Dommel en het afvalwater stroomt als vanouds richting de waterzuiveringsinstallatie.

Initiatieven

Het afkoppelen van het regenwater is illustratief van hoe diverse instanties door nauwe samenwerking veel kunnen bereiken. Bij het project in Son en Breugel is vanzelfsprekend de gemeente betrokken, maar ook de koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer en riolering RioNED en waterschap De Dommel. Chris Spooren (foto) is namens 50PLUS volksvertegenwoordiger bij dit Brabantse waterschap. “We zijn blij met projecten zoals in Son en Breugel”, vertelt hij. “We hopen op meer van dit soort initiatieven waarbij huizen en riolen worden afgekoppeld en hemelwater en vuil water apart worden opgevangen.”

Geen lastenverzwaring

Het motto van 50PLUS-waterschapsbestuurder Spooren is: ‘geen water, geen leven’. “Ik ben me er goed van bewust hoe belangrijk het waterschap is voor de inwoners en de gebruikers”, zegt hij. “Een goede samenwerking met andere overheden is noodzakelijk en essentieel. Het waterschap moet zorgen voor goed waterbeheer – denk aan veiligheid, kwantiteit en kwaliteit – voor nu en de toekomst. Waterbeheer is er voor iedereen; dat moet voor de laagst mogelijke kosten. Dus geen lastenverzwaring voor de burgers. Hiervoor is het noodzakelijk dat het waterschap zich primair bezighoudt met de kerntaken: watersysteembeheer en zuiveringsbeheer.” Om dat voor elkaar te krijgen dienen waterschappen bestuurd te worden door goede, kritische besturen. Chris Spooren draagt daar namens 50PLUS aan bij.

© 14 februari 2018