Roberto Schols bewerkt

Roberto Schols (54) uit Aalsmeer weet wat het betekent om als 50-plusser werkloos te worden. Sinds hij in 2011 door een faillissement van zijn eigen bedrijf RFS Tuning BV in de bijstand verzeild raakte, heeft hij naar eigen zeggen al meer dan 2000 keer gesolliciteerd. Het resultaat: Precies vier keer mocht Roberto op gesprek komen. En een baan hield hij er niet aan over.

Op de meeste sollicitaties hoorde hij helemaal niets. En in veel andere gevallen werd hij op oneigenlijke gronden afgewezen. “Ik kreeg zelfs een keer een afwijzing omdat ik geen IT-ervaring zou hebben. Dan weet je dat ze je CV niet eens gelezen hebben", zegt Roberto. Hij werkte jarenlang bij bedrijven als Fokker, Quick Fit, Martinair en Centric, onder andere als systeembeheerder.

In 2006 begon hij zijn eigen bedrijf. Na een goede start kreeg het bedrijf veel last van de crisis die in 2008 uitbrak. Het bedrijf had niet genoeg vet op de botten om die mindere tijd te kunnen doorstaan. In 2010 moest Roberto de deuren sluiten en het faillissement werd in 2011 afgewikkeld. Sindsdien zoekt hij vergeefs naar werk.

Geen steun

Op veel steun van instanties als het UWV en de gemeentelijke sociale dienst hoef je als oudere werkzoekende niet te rekenen, weet Roberto uit ervaring. “De enigen die profiteren van de hoge werkloosheid onder ouderen, zijn reïntegratiebureaus en werkgevers. Reïntegratiebureaus declareren bedragen van 700 tot 1400 euro per maand voor het bemiddelen van werklozen. En werkgevers kunnen oudere werklozen via proefplaatsingen 6 tot 13 weken gratis laten werken. Er wordt veel misbruik gemaakt van de situatie", zegt Roberto.

Een poging van Roberto om zijn baankansen te vergroten via een extra opleiding, strandde op onwil van de sociale dienst. In juni 2014 wilde Roberto graag een opleiding doen tot 'Certified Ethical Hacker'. Een intensieve interne opleiding bij een bedrijf in Eindhoven. Roberto was enthousiast en wilde de reiskosten en de aanschaf van een nieuwe laptop graag voor eigen rekening nemen. Maar de opleidingskosten van 4800 euro kon hij niet zelf ophoesten. Hij vroeg de gemeentelijke sociale dienst om dat bedrag voor hun rekening te nemen. Maar Roberto kreeg nul op het rekest. “Ze eisten een baangarantie. En daarmee was het plan van de baan".

Vooroordelen

Roberto is er van overtuigd dat oudere werkzoekenden fors gediscrimineerd worden op de arbeidsmarkt. “Er zijn aan de kant van werkgevers heel veel vooroordelen. Oudere werkzoekenden zouden te duur zijn. Dat is echt onzin. Oudere werkzoekenden zijn minder vaak ziek en hebben veel meer verantwoordelijkheidsgevoel."

Over de sollicitatieplicht voor oudere werklozen heeft Roberto ook zijn ideeën. “Bij een uitkering horen verplichtingen. Maar de sollicitatieplicht is totaal contraproductief. Het leidt er alleen maar toe dat mensen enorm veel zinloze sollicitaties doen. Schaf die sollicitatieplicht af en geef mensen die werk zoeken de kans om zich te focussen op die vacatures waar ze echt kansrijk voor zijn. Kies voor kwaliteit in plaats van voor kwantiteit, want op deze manier komen werkzoekenden alleen maar in een heel negatieve spiraal terecht".

Lees ook de andere verhalen in deze serie: Klik hier

© 28 februari 2018