Weegschaal zw

Omdat er nog steeds ongelijke beloning bestaat tussen mannen en vrouwen presenteren 50PLUS, PvdA, SP en GroenLinks vandaag een wetsvoorstel om organisaties te verplichten transparant te zijn over de salarissen en werknemers gelijk te betalen.

50PLUS, SP, GroenLinks en PvdA willen dat er een einde komt aan de ongelijke beloning tussen mannen en vrouwen. De vier partijen hebben daarom de handen ineengeslagen en presenteren vandaag een wetsvoorstel waarmee organisaties met meer dan vijftig werknemers verplicht worden aan te tonen dat bij hen sprake is van gelijk loon voor gelijk werk. Daartoe moet een certificeringssysteem worden ingevoerd, waarbij het verplicht wordt iedere drie jaar cijfers aan te leveren over het salaris van de werknemers. Als er sprake is van ongelijke beloning, dan krijgt de werkgever de kans de situatie te verbeteren. Indien daar geen gevolg aan wordt gegeven volgen boetes.  

Hardnekkig probleem

Ongelijke beloning tussen mannen en vrouwen is een hardnekkig probleem waar ook veel werkgevers mee worstelen. Volgens cijfers van het CBS verdienen vrouwen in Nederland nog altijd gemiddeld 16,1 procent minder dan mannen. En hoewel deze loonkloof voor een deel verklaarbaar is, blijft ook een groot gedeelte onverklaarbaar. Vrouwen verdienen daardoor jaarlijks honderden euro’s minder dan hun mannelijke collega’s, terwijl zij hetzelfde werk doen. PvdA, GroenLinks, SP en 50PLUS zijn daarom van mening dat er maatregelen nodig zijn. Daarom presenten de vier partijen vandaag het wetsvoorstel om organisaties te verplichten transparant te zijn over de salarissen en werknemers gelijk te betalen.

Andere landen

Nederland volgt daarmee wetgeving uit andere landen. In onder meer IJsland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn de afgelopen jaren wetten aangenomen die meer openheid en gelijke beloning verplicht stellen. 

Een leven lang

“Gelijke beloning voor gelijk werk. Hoe simpel kan het zijn?”, zegt 50PLUS-Kamerlid Corrie van Brenk. “Wie ongelijk wordt behandeld, wordt niet alleen tijdens haar werkleven financieel ondergewaardeerd, maar óók tijdens de pensioenjaren. Een leven lang dus!” Tweede Kamerlid Lilianne Ploumen van de PvdA constateert dat wie wil aantonen dat ze minder verdient dan een mannelijke collega talloze barrières moet doorbreken. “Je moet het allemaal zelf uitzoeken. Dat is natuurlijk volledig onterecht en daarom draaien we met dit wetsvoorstel de boel om. Ongelijke beloning is daarmee geen individueel probleem meer, maar wordt het probleem van de hele organisatie. Zodat je zeker kan zijn dat je hetzelfde betaalt krijgt als je collega’s.”

Ronduit beschamend

“Dat vrouwen voor hetzelfde werk minder betaald krijgen dan mannen, is ronduit beschamend”, vindt Tweede Kamerlid Jasper van Dijk van de SP. “Honderd jaar na de invoering van het vrouwenkiesrecht wordt het hoog tijd dat we dat rechtzetten. We rekenen op brede steun voor onze wet. Partijen die ons niet steunen, willen blijkbaar terug naar de vorige eeuw.” GroenLinks-Kamerlid Nevin Özütok stelt dat het onacceptabel is dat in 2018 vrouwen nog steeds structureel minder betaald krijgen dan mannen. “Wij willen gelijk loon voor gelijk werk, en geen onderscheid tussen mannen en vrouwen op dat vlak. Het hardnekkige verschil in beloning blijkt niet vanzelf opgelost te worden. Bedrijven laten ongelijkheid in loon bestaan, daarom is het tijd voor deze wet.”

Internetconsultatie

Vanaf vandaag kan via internetconsultatie iedereen laten weten hoe er over dit voorstel wordt gedacht. Daarnaast gaan de vier partijen de komende tijd met werkgevers, werknemers en belangengroepen in gesprek over hoe zij tegen de wet gelijke beloning aankijken. 50PLUS, SP, GroenLinks en PvdA willen vervolgens nog dit parlementaire jaar het definitieve wetsvoorstel indienen.

> Voorontwerp: Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen

© 6 maart 2018