Bouman Rooijen

Mathijs Bouman is econoom en journalist. Hij is vaste columnist van Het Financieele Dagblad en ‘huiseconoom’ van het actualiteitenprogramma Nieuwsuur. “De heer Bouman is als econoom van alle markten thuis”, constateert Tweede Kamerlid Martin van Rooijen. “Maar van het aanvullend pensioen weet hij niet genoeg om er zo’n uitgesproken mening over te hebben zoals hij die onlangs in Het Financieele Dagblad naar voren bracht.”

Mathijs Bouman (links op de foto) schreef zijn bijdrage naar aanleiding van een publicatie van voormalig ABP-bestuurders Jelle Mensonides en Jean Frijns op online discussieforum Mejudice. Frijns en Mensonides stellen in hun betoog dat pensioenfondsen zich eenvoudig aan hun beloftes kunnen houden. Econoom Bouman noemt de stellingname van de oudgediende pensioenbestuurders ‘een knap staaltje redeneerkunst’. “Maar met retorica komt er natuurlijk geen cent extra in de pensioenpotten. Een hogere rekenrente betekent: nu geld uitkeren in de hoop op rendement later. Als ik een jonge, premiebetalende werknemer was, zou ik me zorgen maken”, aldus Bouman.

► Lees hier de volledige column ‘Pensioen zonder belofte’ van Mathijs Bouman

Martin van Rooijen (rechts op de foto) stelt dat Mathijs Bouman te weinig kennis heeft van het aanvullend pensioen om daar zo’n uitgesproken mening over te ventileren. In een reactie op het stuk van Bouman zegt het Kamerlid van 50PLUS:

“Bouman miskent gewoon het beginsel van een kapitaaldekkingssysteem voor het aanvullend pensioen. Als Bouman gelijk had en we zouden pensioengelden alleen risicoloos mogen beleggen, dan halen we twee belangrijke pijlers onder ons stelsel uit: de premieberekening en het voordeel van kapitaaldekking tegenover een omslagstelsel. Bij een risicoloze rente van 1,5 procent zoals deze nu geldt, zouden de premies ook met dit percentage moeten worden berekend. Anders wordt in de benadering van Bouman onvoldoende premie ingelegd. Dat betekent een verlaging van de rekenrente voor de premie met 1,5 procentpunt gemiddeld en een verhoging van de premies van gemiddeld 20 procent naar 27,5 procent. Daar zitten werknemers en werkgevers niet op te wachten. Het zou de overheid zo’n euro 3,5 miljard per jaar extra aan premie kosten.

► ‘Bouman beschrijft een stelsel dat er niet is in Nederland’

Bij kapitaaldekking maakt de premie echter maar 25 procent uit van het uiteindelijk te vormen kapitaal dat bestemd is voor de uitkering. Ongeveer 75 procent moet uit de opbrengst van de beleggingsrendementen komen en dat is alleen maar mogelijk als je niet alleen risicovrij maar ook risicovol belegt. Bouman beschrijft een stelsel dat er niet is in Nederland. Maar het belangrijkste is misschien wel: er is op dit moment voldoende geld om de garanties waar te maken die Bouman beschrijft. Er worden overrendementen gemaakt die bestemd zijn voor indexatie.

► ‘Voor wie zijn die gespaarde honderden miljarden?’

Frijns en Mensonides beschrijven een anomalie in het systeem waardoor die overrendementen niet mogen worden gebruikt en zoeken naar een redelijke oplossing. Bouman maakt er een karikatuur van en stuurt daarmee miljoenen mensen die braaf premie hebben betaald het bos in. Voor wie zijn die honderden miljarden die zij bijeen gespaard hebben? Wat gebeurt er met dat enorme vermogen als ze straks dood zijn?”

© 7 maart 2018