Pensioenfondsen rendement ps2

Woensdag 14 maart werd er in de Tweede Kamer gedebatteerd over het initiatiefwetsvoorstel van 50PLUS dat nieuwe, onnodige kortingen op de pensioenen moet voorkomen.

Op woensdag 14 maart kwam het initiatiefwetsvoorstel van 50PLUS in de Tweede Kamer opnieuw ter sprake. Officieel stond er in de agenda: ‘Het initiatiefwetsvoorstel Van Rooijen tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet i.v.m. het invoeren van een maatregel tot aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen’. Een hele mond vol. In ‘gewoon’ Nederlands stelt het initiatiefwetsvoorstel van Kamerlid Martin van Rooijen voor om tijdelijk een bodem van 2 procent te leggen in de rekenrente waarmee pensioenfondsen moeten rekenen. Die bodem van 2 procent ligt er dan zolang de Europese Centrale Bank (ECB) doorgaat met het opkoopprogramma, maar maximaal voor de duur van vijf jaar. Het doel van het wetsvoorstel is om kortingen op de pensioenen in 2020 voor miljoenen deelnemers en gepensioneerden te voorkomen.

Mooie rendementen

Pensioenfondsen maken – ondanks de economische crisis van de laatste jaren – nog steeds mooie rendementen van gemiddeld bijna 7 procent. Het rentepercentage waarmee pensioenfondsen echter moeten rekenen is – door het zwaar bekritiseerde opkoopprogramma van de ECB – steeds verder gedaald. Vroeger lag die verplichte rekenrente voor pensioenfondsen vast op 4 procent. Nu beweegt die rekenrente mee met de marktrente, die inmiddels van 5 naar 1,5 procent is gekelderd, waardoor de dekkingsgraad van de pensioenfondsen fors gedaald is.

Niet uit te leggen

Zelfs de laatste tien jaar vanaf de economische crisis hebben pensioenfondsen fraaie rendementen behaald. “De totale vermogens van pensioenfondsen hebben zich in die tien jaar verdubbeld van 700 van 1400 miljard euro”, vertelt Kamerlid Martin van Rooijen. “Het is daarom niet uit te leggen dat pensioenen gekort zouden moeten worden. Dat is een volledig onterechte, onnodige en onrechtvaardige onteigening. Ons voorstel wil dat voorkomen!”

Redelijk voorstel

In de grafiek boven is het grote verschil te zien tussen het rendement dat de pensioenfondsen samen gemiddeld maken (de bovenste, blauwe lijn) en de marktrente waarmee zij moeten rekenen (onderste, paarse lijn). 50PLUS wil nu tijdelijk naar 2 procent (rode pijl); een heel redelijk voorstel. Het zorgt er voor dat een dreigende nieuwe verlaging van pensioenen en pensioenaanspraken voorkomen wordt.

► Steeds meer experts hebben kritiek op risicovrije rente
► Wetsvoorstel 50PLUS moet onnodige pensioenkortingen voorkomen

© 12 maart 2018