Foto: M E (FreeImages)

50PLUS vindt dat de Nederlandse regering de inval van Turkije in Noord-Syrië moet veroordelen omdat hiervoor nog steeds geen bevredigende rechtvaardiging is gegeven.

50PLUS vraagt de Nederlandse regering de Turkse inval in de regio in Noord-Syrië te veroordelen. Dit omdat Turkije nog steeds geen bevredigende rechtvaardiging heeft gegeven voor die inval. “50PLUS is benieuwd welke landen van mening zijn dat Turkije een legitiem beroep doet op zelfverdediging”, zei Martin van Rooijen in het debat met minister Blok van Buitenlandse Zaken. “En nu we toch over Turkije hebben: is er al zicht op normalisering van de diplomatieke betrekkingen?”

Acties tegen Myanmar

In zijn bijdrage tijdens het debat over de Europese raad Buitenlandse Zaken drong Martin van Rooijen ook aan op harde acties tegen de regering van Myanmar. Dit land doet al het mogelijke om de terugkeer van Rohyngia-vluchtelingen te voorkomen. De speciaal rapporteur van de VN concludeert dat hier sprake is van etnische zuivering. “Mede om die reden vindt 50PLUS het de hoogste tijd voor harde acties richting de regering van Myanmar. En die acties moeten wat ons betreft verder gaan dan hoge militairen”, aldus Van Rooijen.

► De volledige inbreng van Kamerlid Martin van Rooijen bij het algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken met minister Blok:

“Belangrijk punt op de agenda voor maandag is ook de situatie in Syrië. De uitgebreide brief die wij gisteren van de minister kregen, geeft een schokkend beeld van de situatie in dat verscheurde land waar 5,6 miljoen mensen in acute nood verkeren, waarvan bijna 3 miljoen mensen zich in belegerde of moeilijk te bereiken gebieden bevinden. Het is treurig om te lezen dat de minister geen significante voortgang verwacht in het politieke proces. Kan de minister tegen die achtergrond aangeven wat hij dan precies verwacht van de brede discussie die op 19 maart in de Raad gaat plaatsvinden?

In de brief lezen we dat Nederland in Syrië alleen gematigde oppositiegroeperingen steunt die aan belangrijke criteria wordt voldaan. Vraag aan de minister: zie die groepen er eigenlijk wel en wat is hum omvang? En op welke manier steunt Nederland deze groepen?

Dan de Turkse inval in Noord-Syrië. Er is nog steeds geen formele rechtvaardiging van de onderbouwing voor die inval. En de minister verwacht ook niet dat die er komt. Welke consequenties moet de EU hier volgens de minister aan verbinden? Is nu niet echt het moment aangebroken om die inval in duidelijke bewoordingen te veroordelen? Verder is 50PLUS benieuwd welke landen van mening zijn dat Turkije wel een legitiem beroep doet op zelfverdediging.  En nu we toch over Turkije hebben. Is er al zicht op normalisering van de diplomatieke betrekkingen? Zo niet, wat is daarvan de reden?
 
De fractie van 50PLUS ondersteunt het duidelijke standpunt van het kabinet dat er reden is voor grote zorg over het ballistische raketprogramma van Iran, maar dat dit moet worden losgekoppeld van het nucleaire akkoord. Opzeggen van dat akkoord kan desastreuze gevolgen hebben, zoals de EU-ministers van Buitenlandse Zaken vorig jaar al hebben uitgesproken. Kan de minister aangeven wat er gebeurt om de Amerikanen wat dit betreft op andere gedachten te brengen?

In het overzicht van de activiteiten in de Veiligheidsraad lezen we dat de minister-president op 28 maart een debat gaat voorzitten over de modernisering van de VN-vredesoperaties. Dan moet het Nederlandse kabinet daar ideeën over hebben. Kan de minister die met de commissie delen?

De brief over de situatie in Myanmar maakt duidelijk dat de autoriteiten in dat land al het mogelijke doen om de terugkeer van de Rohingya te frustreren en weigert om neutrale waarnemers in het gebied toe te laten. Het resultaat: de vluchtelingenstroom naar Bangladesh neemt alleen maar toe. Mede op basis van de conclusie van de speciaal rapporteur van de VN dat hier sprake is van etnische zuivering is het volgens mijn factie de hoogste tijd voor harde acties richting de regering van Myanmar. En die acties moeten wat ons betreft verder gaan dan hoge militairen. Is de minister dan met ons eens?”

© 15 maart 2018