Pensioen animatie

In een informatief animatiefilmpje laat het Wetenschappelijk Bureau van 50PLUS zien waarom het pensioenstelsel van Nederland zo goed is.

Het Wetenschappelijk Bureau van 50PLUS heeft een informatieve animatiefilm (klik hieronder) laten maken over het Nederlandse pensioenstelsel. De bewering dat ouderen de pensioenen van toekomstige generaties in gevaar brengen is ongefundeerd. Het is nepnieuws! Integendeel, er is meer geld in de pensioenkassen dan ooit en er komt nog ieder jaar bij. Ook nu het aantal werkenden afneemt, bieden de bestaande fondsen voldoende rendement om in de toekomst de pensioenen te kunnen betalen. Het zou voor de hand liggen zo langzamerhand de pensioenen in Nederland weer wat te verhogen.

De ruim twee minuten durende animatiefilm over het Nederlandse pensioenstelsel is samengesteld door digital agency Refreshworks met de medewerking van drs. Rob de Brouwer (auteur van ‘21 mythes en onwaarheden over ons pensioen’) en dr. Mark van Overveld (Wetenschappelijk Bureau 50PLUS) en gebaseerd op publiekelijk beschikbare cijfers van het CBS en DNB.

© 15 maart 2018