Mark Rutte - Foto: European Union / Marco Zeppetella

In een debat met minister-president Rutte ter voorbereiding van de Europese Raad op 22 en 23 maart heeft 50PLUS zich nogmaals verzet tegen meer inmenging van de Europese Commissie op nationale beleidsterreinen.

Kamerlid Martin van Rooijen bracht bij minister-president Mark Rutte ‘de sluipenderwijs toenemende invloed van de Europese Unie op zaken waarbij die niet aan de orde horen te zijn’ ter sprake. Want 50PLUS maakt zich zorgen over de manier waarop de Europese Commissie probeert steeds meer zaken naar zich toe te trekken. Voorbeeld is het sociaal beleid, waarvoor weer een nieuw agentschap – de Europese Arbeidsmarktautoriteit – wordt opgetuigd. 

Ons pensioenstelsel

“De Europese Commissie wil haar invloed op het sociaal beleid in de lidstaten vergroten. Op de arbeidsmarkt, de sociale zekerheid en als we niet oppassen ook met ons pensioenstelsel”, waarschuwde Martin van Rooijen. “Sociaal beleid is een zaak van de individuele lidstaten. Alleen om uitbuiting en oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt te voorkomen, kunnen afspraken op Europees niveau worden gemaakt.” 

Absoluut geen prioriteit

Het sluipend toewerken naar verdere uitbreiding van de Europese Unie met landen in de westelijke Balkan wijst 50PLUS sterk af. “Verdere uitbreiding van de Europese Unie heeft voor ons absoluut geen prioriteit”, zei Martin. “Eerst intern orde op zaken stellen door gemaakte afspraken na te komen. Bijvoorbeeld als het gaat om de verdieping van de Economische en Monetaire Unie.”

► De volledige inbreng van Kamerlid Martin van Rooijen in het debat over de Europese Raad van 22 en 23 maart met minister-president Mark Rutte:

“Op de agenda van de Europese Raad staat een groot aantal belangwekkende zaken, maar vanwege de tijd beperkt mijn fractie zich tot twee concrete onderwerpen: de relatie met Turkije en de Brexit, en een meer algemeen thema: de sluipenderwijs toenemende invloed van de Europese Unie op zaken waarbij die volgens ons niet aan de orde horen te zijn.

Maar eerst de Brexit. Gisteren werden we verrast met de mededeling dat de EU en het Verenigd Koninkrijk op een aantal belangrijke punten tot een akkoord zijn gekomen. Dat is goed nieuws. Graag horen we van de minister-president of hij op basis van dit akkoord verwacht dat we nu in de fase zijn gekomen van een onomkeerbaar proces. Kunnen we er volgens de premier nu van uitgaan dat beide partijen dit najaar tot een allesomvattend akkoord zullen komen zodat we niet te maken krijgen met een ‘Harde Brexit’?

In zijn toespraak op 2 maart in Berlijn zei minister-president Rutte een aantal dingen die 50PLUS aanspreken. Zoals de zin ‘Wat de Europese Unie voor mij niet is, is een trein die onvermijdelijk voortraast naar een federale eindbestemming’. En de tweede: ‘Naar mijn vaste overtuiging is een federaal einddoel als onvermijdelijk historische mars niet hoe het is. En niet hoe het moet zijn in de 21e eeuw.’

Dit zijn teksten die 50PLUS aanspreken. Maar dan lees ik de geannoteerde agenda voor de top volgende week en dan denk ik: ‘Nee toch! Daar gaan we weer. Die trein waar de premier het over had dendert wel degelijk door’. Op 17 november vorig jaar was er in Gëteburg een top over sociaal beleid die met veel nadruk ‘informeel’ werd genoemd. Maar die informele top leidt volgende week wel tot concrete stappen richting een Europees sociaal beleid.

Het lijkt allemaal onschuldig – een sociale pijler op basis van ‘best practices’. Maar wie tussen de regels doorleest kan niet anders concluderen dan dat de Europese Commissie haar invloed op het sociaal beleid in de lidstaten wil vergroten. Op de arbeidsmarkt, de sociale zekerheid en als we niet oppassen ook met ons pensioenstelsel. Met weer een nieuw agentschap – de Europese Arbeidsmarktautoriteit – dat start met 140 medewerkers en dat ongetwijfeld alles in het werk zal stellen om zijn greep op het sociale beleid van de lidstaten te vergroten.

Er zijn zeker redenen om meer samen te werken op sociaal gebied, maar wij willen van de premier de verzekering dat hij zich er sterk voor maakt om de bevoegdheden bij die samenwerking qua vorm en inhoud te beperken tot datgene wat nodig is voor de bescherming van de positie van werknemers.  

Wat mijn fractie nog veel meer zorgen baart is de structurele manier waarop wordt toegewerkt naar een verdere uitbreiding van de EU met landen in de westelijke Balkan. De bijeenkomst over dat gebied op 17 mei mogen we nadrukkelijk geen uitbreidingstop noemen, maar die gesprekken zijn toch maar op één ding gericht: toetreding tot de Europese Unie. Wat 50PLUS betreft komt ook die trein tot stilstand. Vooralsnog heeft verdere uitbreiding van de Europese Unie voor ons absoluut geen prioriteit. Eerst intern orde op zaken stellen door gemaakte afspraken na te komen. Bijvoorbeeld als het gaat om de verdieping van de Economische en Monetaire Unie.

Kan de premier de berichten bevestigen dat Duitsland positief heeft gereageerd op de afspraken die Nederland heeft gemaakt met 7 andere lidstaten over onder andere de EMU? En kan de premier wat nader ingaan op de achtergrond en de inhoud van die afspraken?

Dan Turkije. De situatie in Noord-Syrië escaleert. In Afrin wapperen nu Turkse vlaggen. In een Syrische stad. En de Turken zetten hun opmars voort. In een debat over Syrië heeft de Kamer vorige week via moties een paar duidelijke uitspraken gedaan. In de geannoteerde agenda lezen we dat het kabinet er bij de EU op aan te dringen Turkije conform de motie Voordewind stevig aan te spreken over de schending van het staakt-het-vuren, Ik lees echter geen woord over de mede door ons ondertekende motie Becker. Graag de toezegging van de minister-president dat hij ervoor zorgt dat de EU ook datgene wat die motie vraagt op 26 maart gaat doen. En graag ook een nadere reactie op de berichten dat de lidstaten moeten bijplussen om de kosten van de Turkijedeal over de opvang van Syrische vluchtelingen te dragen.”

 

© 20 maart 2018 - Foto: European Union / Marco Zeppetella