Corrie Koolmees

Oudere werkzoekenden merken nog weinig of niets van de aantrekkende economie. 50PLUS vindt het hoog tijd voor een keihard offensief om de kansen van 55-plussers op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Het gaat economisch stukken beter en de arbeidsmarkt trekt aan. Maar oudere werkzoekenden merken daar nog weinig of niets van.  Bijna tweederde van alle langdurig werklozen is 55-plusser. Het is, nu de arbeidsmarkt krapper wordt, tijd voor een keihard offensief om de kansen van 55-plussers op de arbeidsmarkt te verbeteren. Dat stelde Corrie van Brenk (links op de foto) vanmiddag in een Dertigledendebat over de arbeidsmarkt voor 55-plussers met minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, rechts op de foto). Het Kamerlid van 50PLUS vroeg de minister hoe hij er voor gaat zorgen dat ook de vele 55-plussers die de afgelopen jaren hun baan kwijt zijn geraakt weer aan de slag komen.

AOW-leeftijd

Corrie gaf de minister alvast een aantal tips die hij ter harte moet nemen om de arbeidsmarktpositie van 55-plussers te verbeteren. Oudere werkzoekenden moeten veel beter, intensiever en persoonlijker begeleid worden door het UWV en de gemeenten. Ze moeten bovendien meer kans krijgen op scholing en ontwikkeling. Daarnaast moet worden ingezet op het wegnemen van de hardnekkige vooroordelen over oudere werkzoekenden bij werkgevers en moet leeftijdsdiscriminatie fel worden bestreden. Maar allereerst moet het steeds verder vooruitschuiven van de AOW-leeftijd stoppen. “Maak nu pas op de plaats en dan terug naar 65 jaar!”, zo hield Corrie de minister voor.

► De volledige inbreng van Kamerlid Corrie van Brenk bij het Dertigledendebat over de arbeidsmarktpositie van 55-plussers met minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid):

“De arbeidsmarkt kent twee werkelijkheden. Enerzijds hebben wij een zonnige werkelijkheid,  de hoogste economische groei sinds 2007, de daling van het aantal werklozen vorig jaar met bijna 100.000 in alle leeftijdscategorieën, en de daling van het aantal ww- en bijstandsuitkeringen.

Anderzijds hebben wij de rauwe en harde werkelijkheid van de ouderen, en in het bijzonder  de 55-Plussers op de arbeidsmarkt. Een paar cijfers:

- Van de langdurig werklozen is 65 procent afkomstig uit de leeftijdscategorie 55 tot 65-jarigen.
- De kans op werkhervatting vanuit de ww is voor 55-plussers slechts 13%. Vanuit de bijstand is dat maar: 4% .
- De kans op armoede is het grootst voor de groep van 55 jaar tot AOW leeftijd.
Geen wonder, als je als oudere – onvoorbereid -  je eindbestemming vindt in een minimale uitkering, in afwachting van steeds latere AOW !

Voorzitter: het is crisis op de arbeidsmarkt als je 55-plus bent!

Als íedereen hard nodig is voor de krappe arbeidsmarkt, dan moet óók het beleid daarnaar zijn. Een keihard offensief  is nodig voor 55-plussers. En wij willen horen hóe de minister dat gaat oppakken.

Wij ontvingen een brief van een zéér gemotiveerde werkzoekende oud-onderwijzeres die een zéér kansrijke opleiding wil doen om nieuwe
Nederlanders Taal te onderwijzen. Daarvoor moet zij een opleiding volgen die geld kost, geld dat ze niet heeft.
Maar waar zij ook haar verzoek indient, bij gemeente, bij DUO: zij valt buiten de boot, omdat zij 62  is. Financiële ondersteuning loopt maar tot 55 jaar!

Als we mensen nodig hebben dan moeten we maatwerk bieden  bij het zoeken naar ander werk of financieel bij een opleiding. Wanneer komt dit nu eens van de grond? Graag reactie van de minister

Dít offensief heeft 50PLUS voor ogen:

1. Allereerst:  stop het steeds vooruitschuiven van de AOW-leeftijd. Maak nú pas op de plaats, en terug naar 65 jaar!

2. Scholing en ontwikkeling is dé sleutel voor behouden én krijgen van werk. Een ‘leven-lang-leren’, ongeacht leeftijd en startkwalificatie , is nodig.

3. Véél betere, intensieve en meer persoonlijke begeleiding van werkzoekenden door UWV én gemeenten ;

4. Lever een flinke extra inspanning op het punt van wegnemen van de hardnekkige vooroordelen bij werkgevers, en regelrechte leeftijdsdiscriminatie. 

5. Zorg voor meer maatwerk bij de sollicitatieplicht . Drijf mensen niet met zinloze verplichtingen de ziekte in.!

6. Hou arbeidskostenverlagende ondersteuning voor oudere werkzoekenden goed in stand.

7. En tenslotte. Zorg voor een structureel goed vangnet voor oudere werkzoekenden die ondanks alles níet (meer) aan het werk kunnen komen. Maak een einde aan de kostendelersnorm, zeker bij de AIO.”

© 28 maart 2018