Belastingdienst - Foto: Harry Breugom

Burgers zijn in de laatste twintig jaar steeds meer belasting gaan betalen, en bedrijven steeds minder. “De deprimerende maatschappelijke trend ‘Publieke armoede en private rijkdom’ willen we niet meer en moet omgedraaid worden”, stelt Kamerlid Martin van Rooijen. 50PLUS wil een duurzaam herstel van de fiscale balans tussen burgers en bedrijven.

Wat 50PLUS is tevreden met de aanpak van mogelijkheden en constructies die belastingontwijking aanmoedigen of uitlokken. Martin van Rooijen complimenteerde verantwoordelijk staatssecretaris Snel daarmee. Maar het Kamerlid van 50PLUS hekelde echter ook het aandeel dat bedrijven leveren aan de totale belastingopbrengst. Het eerlijke aandeel – de ‘fair share’ – van het bedrijfsleven gaat niet omhoog maar juist omlaag. “Het kabinet geeft dus even drie tot vier miljard euro weg aan degenen die dat het minste nodig hebben en die de afgelopen decennia ook al zoveel gekregen hebben”, aldus Martin van Rooijen.

Publieke armoede

“‘Publieke armoede en private rijkdom’ is een hardnekkige en deprimerende maatschappelijke trend. Dat willen we niet meer en moet omgedraaid worden. 50PLUS wil dan ook niets liever dat het kabinet het voorgenomen afschaffen van de dividendbelasting schrapt en nog eens héél kritisch kijkt naar de enorme tariefsverlaging van de winstbelasting. Want pas dan leidt de voorgenomen aanpak van belastingontwijking ook tot een duurzaam herstel van de fiscale balans tussen burgers en bedrijven”, aldus Martin van Rooijen. •► De volledige inbreng van Kamerlid Martin van Rooijen in het debat over belastingontwijking met staatssecretaris Snel van Financiën:

“De leden van de fractie van 50PLUS zijn verheugd te vernemen dat het maatschappij ontwrichtende fenomeen van internationale belastingontwijking door dit kabinet eindelijk serieus wordt opgepakt. Staatssecretaris Snel baseert de bestrijding van belastingontwijking en belastingontduiking op twee pijlers. Enerzijds wil hij de belastinggrondslag beter beschermen. Anderzijds neemt hij maatregelen in de sfeer van transparantie en integriteit. Dat lijkt ons de juiste benadering. Nu ook enkele vooraanstaande buitenlandse deskundigen, de OESO en naar verluidt ook de Europese Commissie, de lijn van de Nederlandse regering beschouwen als een trendbreuk met het verleden, kunnen we er niet meer omheen dat de wal het schip gekeerd lijkt te hebben. Vage toezeggingen en intenties zijn concreet geworden. Ik noem met name:

• De bronbelasting op uitgaande rente- en royaltystromen naar ‘low tax jurisdictions’
• De ogenschijnlijke voortrekkersrol die het kabinet lijkt te willen spelen bij het implementeren van antimisbruikbepalingen in belastingverdragen én bij het implementeren van de eerste en tweede Europese richtlijn ter bestrijding van belastingontwijking (ATAD1 en ATAD2). 

Er liggen echt stevige maatregelen op tafel en er zitten nog meer stevige maatregelen in de pijplijn. ‘Mandatory disclosure’ en ‘Country by country reporting’ bijvoorbeeld. Ik spreek uit ervaring als ik zeg dat dit in internationaal perspectief echt enorme veranderingen zijn.

Dat is belangrijk! Maar het had wat 50PLUS betreft wel veel eerder gemogen. Vanwege de internationale component van dit dilemma bestaat er in Nederland handelsland heus wel  begrip voor het feit dat we op dit dossier niet eigenhandig en in één keer de wereld kunnen veranderen. Iedereen moet bewegen. Maar het is ook hoog tijd voor Nederland om het goede voorbeeld te geven. Nederland heeft iets te bewijzen, misschien zelfs wel iets goed te maken.  Berichten als zou de Nederlandse regering op het terrein van de aanpak van belastingontwijking nog steeds bekendstaan als notoire dwarsligger binnen de EU voedden onze zorgen. Dat willen wij niet. De brieven van de staatssecretaris hebben ons vooralsnog gerustgesteld. Pascal Saint Amans gaf het laatst treffend aan in dagblad Trouw: ‘De recente brief van jullie staatssecretaris Snel om belastingontwijking tegen te gaan klinkt me als muziek in de oren. Dat is echt een fundamentele wijziging ten opzichte van het verleden’.

Wat 50PLUS betreft is aanpak van mogelijkheden en constructies die belastingontwijking aanmoedigen of uitlokken slechts één kant van de medaille. De andere kant is het al meer dan 20 jaar dalende aandeel van bedrijven in de totale belastingopbrengst, waar burgers juist steeds meer zijn gaan betalen. Per saldo draagt de aanpak van belastingontwijking door dit kabinet, in elk geval volgens de cijfers in het regeerakkoord, niet bij aan de maatschappelijke wens om (grote) bedrijven relatief weer wat meer te laten bijdragen aan de totale belastingopbrengst. Integendeel! De volledige opbrengst van de fors verbeterde aanpak zoals dat in het regeerakkoord is gekwantificeerd vloeit helemaal weg via lagere tarieven in de vennootschapsbelasting en het afschaffen van de dividendbelasting. Sterker nog, dit kabinet doet er zelfs doodleuk nog een cadeautje bij van 1,2 miljard structureel. Het ‘fair share’ van het bedrijfsleven gaat dus niet omhoog maar omlaag, terwijl daar juist een groot deel van de maatschappelijke verontwaardiging  vandaan komt. Alle landen verliezen bij deze ‘race to the bottom’. Dat klopt niet. 

Verlaging van de AOW-leeftijd, versterking van de koopkracht en gerichte investeringen in de publieke sector zijn wat mij betreft veel logischer alternatieven. Daar is het geld immers ook weggehaald. Bedrijven hun ‘fair share’ laten betalen is de sleutel tot het omdraaien van een hardnekkige en deprimerende maatschappelijke trend. ‘Publieke armoede en private rijkdom’. Dat willen we niet meer. Dit had het keerpunt kunnen zijn. 50PLUS wil dan ook niets liever dat het kabinet het voorgenomen afschaffen van de dividendbelasting schrapt en nog eens héél kritisch kijkt naar de enorme tariefsverlaging van de winstbelasting. Want pas dan leidt de voorgenomen aanpak van belastingontwijking ook tot een duurzaam herstel van de fiscale balans tussen burgers en bedrijven.”

© 29 maart 2018 – Foto: Harry Breugom