Menno Snel, staatssecretaris van Financiën - Foto: Rijksoverheid

Het kabinet zoekt nu toch naar een oplossing voor de naar schatting 150 Nederlanders die een zogeheten getto-uitkeringen ontvangen. Tot vreugde van 50PLUS-Kamerlid Martin van Rooijen. Martin heeft de afgelopen maanden veel moeite gedaan om de zaak op de politieke agenda te krijgen en te houden.

Staatssecretaris Menno Snel van Financiën (foto) heeft vandaag in een brief aan de Tweede Kamer beloofd later dit voorjaar met een regeling te komen. “Deze kwestie verdient een oplossing en heeft mijn volle aandacht”, stelt Snel.

Smartengeld

Het gaat over een onderwerp dat politiek bijzonder gevoelig ligt en dat juridisch gecompliceerd is. Nog circa 150 Nederlanders ontvangen een zogeheten ‘getto-uitkering’ van de Duitse overheid. Een soort smartengeld voor de verplichte arbeid die ze tijdens de oorlog in Duitse getto’s verricht hebben. In Duitsland is die maandelijkse uitkering vrijgesteld van belasting, maar de Nederlandse Belastingdienst behandelt het smartengeld als pensioen in de inkomstenbelasting.

Over de uitkering zelf wordt weliswaar geen belasting geheven, maar de getto-uitkering telt wel mee voor de bepaling van de hoogte van het tarief dat geldt voor de andere bestanddelen van het inkomen uit werk en woning. Hierdoor kan dat overige inkomen eerder in een hogere belastingschijf komen te vallen. Daarnaast kunnen inkomensafhankelijke toeslagen en tegemoetkomingen lager uitvallen door het meetellen van de getto-uitkeringen.

Ongelijke fiscale behandeling

Hoewel het om relatief bescheiden uitkeringen gaat (ongeveer 130 euro per maand) wordt er al jaren geprocedeerd door enkele Joodse overlevenden van de Tweede Wereldoorlog. Ze voeren onder andere aan dat de ongelijke fiscale behandeling van getto-uitkeringen in Nederland en Duitsland in strijd is met de non-discriminatiebepaling in het belastingverdrag tussen de twee landen. 

Martin van Rooijen van 50PLUS stelde afgelopen najaar eerst Kamervragen over de kwestie aan de toenmalige staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes.  Die weigerde de getto-inkomsten vrij te stellen van belastingheffing. Ook zijn opvolger in het kabinet Rutte-III, Menno Snel, stelde in overleg met de Tweede Kamer in eerste instantie dat belastingvrijstelling niet mogelijk zou zijn omdat daarmee mogelijk een voor de schatkist kostbaar precedent zou kunnen ontstaan. Martin van Rooijen had het onderwerp opnieuw aangekaart met steun van de ChristenUnie en de PVV. Snel gaf toe dat zijn standpunt ‘een beetje hardvochtig’ overkwam, maar dat hij geen andere afweging kon maken.

Nu is het kabinet blijkbaar toch tot het inzicht gekomen dat de pijnlijke kwestie snel en pragmatisch moet worden opgelost voordat de laatste overlevenden van de Tweede Wereldoorlog die nog recht hebben op een getto-uitkering zijn overleden. Druk uit het buitenland speelde mogelijk een rol. Het Simon Wiesenthal Centre, vernoemd naar de legendarische Oostenrijke nazi-jager, en de Duitse opperrabbijn Raphael Evers leverden forse kritiek op het Nederlandse beleid dat ‘bureaucratisch en kil’ zou zijn.

Nog voor 4 mei?

Martin van Rooijen zegt ‘heel blij’ te zijn dat de staatssecretaris nu alsnog overstag is gegaan. “Uit de brief blijkt dat er een oplossing wordt gezocht en dat het kabinet op korte termijn meer duidelijkheid verschaft. Het zou helemaal mooi zijn als dat vóór 4 mei het geval is. Dan is er eindelijk gerechtigheid voor deze groep mensen. Dat verdienen ze!”

► Lees ook: Snel wil oplossing voor getto-uitkeringSnel wil oplossing voor getto-uitkering

© 4 april 2018 – Foto: Rijksoverheid