Wij staan op vijf euro

Ook gehandicapte werknemers hebben recht op het minimumloon, vindt 50PLUS. Daarom steunen we de petitie ‘Wij staan op! Gelijke kansen op de arbeidsmarkt’ tegen plannen van het kabinet om dat recht uit te hollen.

Als het aan staatssecretaris Tamara van Ark (VVD, Sociale Zaken en Werkgelegenheid) ligt, mogen werkgevers die werknemers met een handicap in dienst nemen hen straks minder dan het minimumloon gaan betalen. Dat zou het voor werkgevers aantrekkelijker maken mensen met een handicap aan te nemen.

Geen pensioen

Om meer gehandicapten aan werk te helpen, wil het kabinet Rutte III een eind maken aan de loonkostensubsidie die werkgevers nu nog kunnen krijgen voor gehandicapte werknemers. In plaats daarvan krijgen gehandicapten straks via loondispensatie betaald voor wat ze kunnen, eventueel door de gemeente aangevuld tot bijstandsniveau (maximaal 70 procent van het minimumloon). Bovendien bouwen ze in het nieuwe systeem minder aanspraak op voor de werkloosheidsuitkering en de arbeidsongeschiktheidsuitkering. En bouwen ze helemaal geen pensioen meer op. 

Uitholling

“Mensen met een beperking gaan er daardoor flink op achteruit en de armoedeval dreigt”, zo waarschuwde Job Cohen, voorzitter van Cedris maanden geleden al. Kamerlid Corrie van Brenk van 50PLUS is ook fel tegen de kabinetsplannen: “Dit is een regelrechte uitholling van het recht op minimumloon. Als dit doorgaat, zullen mensen met een handicap nooit een volwaardig loon krijgen en geen pensioen kunnen opbouwen”.

Teken ook!

Als u de petitie ‘Wij staan op! Gelijke kansen op de arbeidsmarkt’ ook wilt steunen, kan dat: klik hier!

© 10 april 2018