Europese vlag boven water Flickr

50PLUS is tegen onderhandelingen met Albanië en Macedonië over een mogelijk lidmaatschap van de Europese Unie.

50PLUS heeft in een debat met minister Blok van Buitenlandse Zaken gevraagd of het Nederlandse kabinet achter het plan van de Europese Commissie staat om met Albanië en Macedonië te gaan onderhandelen over de toetreding tot de Europese Unie. Voor 50PLUS is verdere uitbreiding van de Europese Unie niet aan de orde. Tweede Kamerlid Martin van Rooijen vindt dat eerst landen die het niet zo nauw nemen met afspraken over mensenrechten en de rechtsstaat aangepakt moeten worden, bijvoorbeeld door het korten op bijdragen uit Europese fondsen.

Polen de duimschroeven aandraaien

Martin van Rooijen zei tegen de minister van Buitenlandse Zaken dat hij nog niets had gemerkt en gezien van de aangekondigde maatregelen tegen Polen. “Wat doet Nederland in bilateraal verband om Polen te wijzen op de negatieve consequenties van het huidige beleid van de regering in Warschau?”, vroeg Martin aan Blok. “En klopt het dat het Bulgaarse voorzitterschap remmend werkt op de bereidheid om Polen verder aan te pakken?” •

► De volledige inbreng van Kamerlid Martin van Rooijen bij het overleg van de Commissie Europese Zaken over de Raad Algemene Zaken met minister Blok van Buitenlandse Zaken:

“Zo op het oog geen spannende onderwerpen op de agenda voor de Raad Algemene Zaken, maar zoals zo vaak is het hier ook een kwestie van schijn bedriegt. Want terloops wordt ons gemeld dat de Europese Commissie op 17 april het jaarlijkse EU-uitbreidingspakket aan de raad zal presenteren. Dus lijkt ons dit een geschikte gelegenheid om de minister daarover iets te vragen. En dan ga ik ervan uit dat de minister zich niet verschuilt achter de formele mededeling dat  de Kamer nog een kabinetsappreciatie krijgt van de voortgangsrapportage van de Commissie.

De verwachting is dat de Commissie zal aanbevelen om de toetredingsonderhandelingen te starten met Albanië en Macedonië. En ik hoor graag van de minister of hij dat een goed idee vindt. Hij moet daar een mening over hebben, want natuurlijk wordt hij goed geïnformeerd door de ambassades in die landen. Ambassadeur Wouter Plomp in Skopje en zijn collega Dewi van de Weerd in Tirana zijn heel goed op de hoogte van wat er in die kleine, overzichtelijke landen speelt en hoe de ontwikkelingen zijn op de terreinen die van belang zijn voor het eventuele lidmaatschap van de Europese Unie. Dus daarom de concrete vraag aan de minister: is hij voorstander van het starten van de toetredingsonderhandelingen met Albanië en Macedonië? 

Ik heb het al vaker gezegd: voor 50PLUS is verdere uitbreiding van de Europese Unie niet aan de orde. Eerst intern orde op zaken stellen door gemaakte afspraken na te komen. Daar gaan we straks met de discussie over het nieuwe Meerjarig Financieel Kader nog heel wat mee te stellen krijgen. Want we hebben met elkaar ook afspraken gemaakt over we hoe we omgaan met de rechtstaat en de positie van minderheden. Daarop toetsen we ook eventuele nieuwkomers. Maar sommige huidige leden van de Unie nemen daar een loopje mee. En wat 50PUS betreft gaat dat straks meewegen in bijvoorbeeld de bijdragen die een land krijgt uit de structuurfondsen. Hoe kijkt de minister in dat verband naar de uitslag van de recente verkiezingen in Hongarije? Ziet hij de opstelling van de regering in dat land als een bedreiging van de stabiliteit in de Europese Unie.

Daarmee hebben we een bruggetje naar de situatie in Polen die ook in de Algemene Raad zal worden besproken. We horen uit Warschau de laatste tijd sussende geluiden. Dat het allemaal niet zo’n vaart zal lopen en dat Polen en de Europese Commissie er samen wel uit zullen komen. Ik vraag me dan wel af op basis waarvan, want ik heb nog niets gezien van het terugdraaien van de maatregelen die de Commissie ertoe hebben gebracht Polen de duimschroeven aan te draaien. Ik hoop dat de minister ons kan informeren over de laatste stand van zaken. Eurocommissaris Timmermans was maandag in Polen voor gesprekken met de premier, de minister van Buitenlandse Zaken en de presidenten van het Hooggerechtshof en het Constitutioneel hof. In de media werd de indruk gewekt dat die gesprekken redelijk zijn verlopen. Klopt dat met de informatie die de minister daarover heeft? Wat doet Nederland in bilateraal verband om Polen te wijzen op de negatieve consequenties van het huidige beleid van de regering in Warschau? En klopt het dat het Bulgaarse voorzitterschap remmend werkt op de bereidheid om Polen verder aan te pakken?

Dan, de hervorming van de Kiesakte, waarover de Raad een besluit zou moeten nemen. De discussies daarover zijn in dit huis vooral gevoerd in de commissie voor Binnenlandse Zaken, maar natuurlijk zijn wij ook benieuwd naar de stand van zaken. Liggen de Belgen nog steeds dwars als het om de kiesdrempel gaat? Tot onze tevredenheid zijn allerlei in onze ogen slechte ideeën zoals Europa-brede selectie-eisen, transnationale kandidaten en spitzenkandidaten uit de tekst verdwenen. Maar uit Brussel horen we dat het Europees Parlement en de Europese Raad op ramkoers lijken te komen omdat het Parlement die Spitzenkandidaat toch wil doordrukken. Staat Nederland nog steeds op het standpunt dat we dat niet moeten doen, en hoe liggen op dit moment de verhoudingen tussen de lidstaten?”

© 11 april 2018