Jemen Foto Photo RNW org

50PLUS bepleit een grote internationale gecoördineerde hulpactie gericht op de dramatische humanitaire situatie in Jemen.

Jemen is een door oorlog verscheurd land waar 22 van de 27 miljoen inwoners dringend humanitaire hulp nodig hebben. “Een miljoen mensen is getroffen door een cholera-epidemie. Twee miljoen kinderen kunnen niet naar school. En bijna 6.000 mensen zijn gedood en meer dan 9.000 gewond door geweld”, somde Martin van Rooijen tijdens een debat hierover de gruwelijke feiten op.

Aanvoer hulpgoederen afgesneden

Voor een internationale hulpactie voor Jemen is medewerking nodig van Saoedi-Arabië. Saoedi-Arabië leidt een coalitie van landen die de Houthi-rebellen in Jemen bestrijdt en daartoe onder meer de aanvoer van hulpgoederen heeft afgesneden. Luchtaanvallen hebben ook de infrastructuur, zoals bruggen en lucht- en zeehavens, door luchtaanvallen beschadigd.

Maximale druk

Voor een grote gecoördineerde hulpactie moet maximale druk worden uitgeoefend op alle betrokken partijen, zei Martin van Rooijen. “Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, maar niets doen is geen optie! De Houthi’s zouden voor het eerst voorstellen hebben gedaan, maar voor een daadwerkelijk effectieve hulpactie is medewerking van alle partijen nodig.”

Fluwelen handschoen

Over de positie van Nederland in de dramatische en gewelddadige situatie in Jemen zei Martin van Rooijen de indruk te hebben dat ons land uit geopolitieke overwegingen liever kiest voor harde taal richting Iran, en Saoedi-Arabië met fluwelen handschoen tegemoet treedt. “En dat terwijl vooral door de acties van Saoedi-Arabië er geen voedsel, medicijnen en brandstof kunnen worden aangevoerd”, zei Martin, die minister Blok op de man af vroeg of zijn indruk correct is. •

 

 

► De volledige inbreng van Kamerlid Martin van Rooijen bij het debat over de situatie in Jemen met minister Blok van Buitenlandse Zaken:

“Bij het voorbereiden van een debat als dit krijg ik altijd weer een gevoel van machteloosheid. Want wat moet je met een land waar 22 van de 27 miljoen inwoners dringend humanitaire hulp nodig hebben. Waar een miljoen mensen is getroffen door een cholera-epidemie.  Waar 2 miljoen kinderen niet naar school kunnen. Waar bijna 6.000 mensen zijn gedood en meer dan 9.000 gewond door geweld. Volgens het kabinet is hier sprake van de grootste humanitaire ramp ter wereld wat betreft de aantallen mensen die hulp nodig hebben. Een ramp die voorlopig alleen maar slechter en gecompliceerder wordt.

Misschien is de term geweld hier wel wat te mild. Want volgens internationale hulporganisaties maken alle partijen die elkaar in Jemen bevechten zich schuldig aan het schenden van mensenrechten en van internationaal humanitair recht, waaronder oorlogsmisdaden. Evenals Syrië is Jemen een land geworden waar een nationaal conflict zich heeft ontwikkeld tot een onoverzichtelijk strijdtoneel met allerlei internationale vertakkingen. Een land zonder hoofdstad en zonder centraal bestuur, waarvan de president zijn toevlucht heeft gezocht in het buitenland. Ik citeer uit het rapport van het Panel of Experts dat het sanctiecomité van de VN voor Jemen assisteert: ‘Na een conflict van drie jaar is de staat Jemen nauwelijks nog een realiteit: het land wordt gedomineerd door strijdende partijen zonder dat een enkele partij in staat is om het land te herenigen of de strijd te winnen’.
 
Hulporganisaties doen hun uiterste best; de Verenigde Naties doen hun best en we begrijpen uit de recente brief van de minister dat Nederland zijn best doet als lid van de Veiligheidsraad om maximale aandacht voor dit humanitaire drama te vragen. Ik verwijs kortheidshalve naar de zogenoemde voorzittersverklaring. Maar je best doen is in dit geval niet genoeg.
Hier is echt een grote gecoördineerde hulpactie nodig. En om dat te realiseren moet maximale druk worden uitgeoefend op alle betrokken partijen om daaraan mee te werken. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, maar niets doen is geen optie! In de brief van maandag lezen we dat de Houthi’s daarvoor voor het eerst voorstellen hebben gedaan. Maar voor een daadwerkelijke effectieve hulpactie is medewerking van alle partijen nodig.

Bij een recente donorconferentie van de VN in Genève is er 2 miljard dollar toegezegd voor hulp aan Jemen. De helft daarvan komt van Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Maar hoe wrang is het dat een dag voor de conferentie in de havenplaats Hodeidah tenminste zeven onschuldige kinderen het slachtoffer werden van bombardementen, uitgevoerd door de coalitie tegen de Houthi-rebellen. Een coalitie die, zoals we allemaal weten, wordt geleid door en vanuit Saoedi-Arabië. En wat zegt dan secretaris-generaal Gutteres van de Verenigde Naties over de positie van dat land? ‘Je moet de humanitaire en de militaire acties gescheiden beoordelen.’ Is de minister het daarmee eens?

Onze fractie mist in de brief van de minister een duidelijk standpunt over de opstelling van Saoedi-Arabië. Er staat een strenge tekst in over raketaanvallen van de Houthi’s, maar geen woord over het feit de al drie jaar durende aanvallen van de door Saoedi-Arabië geleide coalitie talloze burgerslachtoffers hebben geëist, vorige week nog een gezin van 12 mensen in Hodeidah. Is mijn indruk juist dat ook Nederland uit geopolitieke overwegingen liever kiest voor harde taal richting Iran, en Saoedi-Arabië met fluwelen handschoen tegemoet treedt? Terwijl vooral door de acties van dat land er geen voedsel, medicijnen en brandstof kunnen worden aangevoerd?

Daarnaast is ook de infrastructuur, zoals bruggen en lucht- en zeehavens, door luchtaanvallen beschadigt, wat het transport van de cruciale hulp extra belemmert. En die vliegtuigen waren niet van de Iraanse luchtmacht. Is de minister het eens met Amnesty International die het door de coalitie van Saoedi-Arabië gepresenteerde hulpplan ziet als een PR-actie om het imago op te vijzelen? Het niet opnemen van de haven van Hodeidah in dat plan gaat in elk geval in belangrijke mate ten koste van de effectiviteit.
Het is goed dat de wapenexport vanuit Nederland naar Saoedi-Arabië vrijwel stil ligt. Maar klopt het dat het land in Jemen clusterbommen gebruikt die in de VS, het Verenigd Koninkrijk en Brazilië gemaakt zijn?

Tot slot, voorzitter, wil 50PLUS zijn waardering en respect uitspreken voor de lokale staf van de ambassade in Sana’a die onder zeer moeilijke omstandigheden toch zijn werk blijft doen.”

 © 12 april 2018