Lamp licht Foto Johannes Plenio Unsplash

Er moet meer licht komen op de manier waarop besluiten tot stand komen in de organisatie van de Europese Unie, vindt 50PLUS.

50PLUS wil dat burgers in de EU-landen veel beter inzicht krijgen in de wijze waarop de besluitvorming binnen de Europese Unie tot stand komt. Dat is van groot belang voor het draagvlak voor die besluitvorming. De Europese Unie speelt een grote rol in het leven van veel Nederlandse burgers. Daarom is het belangrijk dat iedereen de processen in de besluitvorming vanaf het begin zo goed mogelijk kan volgen.

Draagvlak

Het draagvlak voor de EU is in Nederland niet erg groot. “Dat blijkt wel uit het feit dat bij de laatste Europese verkiezingen slechts 37,3 procent van de stemgerechtigde Nederlanders zijn stem uitbracht. Dat is weinig, want de invloed van de Europese samenwerking op het dagelijks leven van de burgers is groot”, stelde Martin van Rooijen van 50PLUS bij het overleg van de commissie Europese Zaken over de EU-informatievoorziening met minister Blok van Buitenlands Zaken.

 

► De volledige inbreng van Kamerlid Martin van Rooijen bij het overleg van de commissie Europese Zaken over de EU-informatievoorziening met minister Blok van Buitenlands Zaken:

“Terecht staat dit debat vooral in het teken van het succes van het in deze Kamer begonnen initiatief om vanuit parlementen in de EU-landen aan te dringen op veel meer transparantie in de besluitvorming binnen de Europese Unie. Dat er in de huidige situatie nog het nodige te verbeteren is hebben mijn collega’s Leijten en Omtzigt al duidelijk namens de commissie naar voren gebracht.

In het verkiezingsprogramma van 50PLUS staat dat onze partij, als het om de Europese Unie gaat, kiest voor een praktische, realistische en kritische aanpak. Een van die punten van kritiek is de gebrekkige manier waarop de burgers in de EU-landen inzicht kunnen krijgen in hoe de besluitvorming in de organisaties van de Europese Unie tot stand komt. Dat is van groot belang voor het draagvlak voor de rol die besluitvorming binnen de Europese Unie speelt in het leven van veel Nederlandse burgers. Gelukkig neemt het kabinet ook dat standpunt in, zoals vanmorgen bleek in de antwoorden op vragen van de collega’s Leijten en Omtzigt.

Dat dit draagvlak niet erg groot is blijkt wel uit het feit dat bij de Europese verkiezingen slechts 37,3 procent van de stemgerechtigde Nederlanders zijn stem uitbracht. Terwijl ook uit het vanmorgen verschenen jaarverslag van de Raad van State blijkt hoe groot de invloed van de Europese samenwerking op het dagelijks leven van de burgers is.

Veel mensen hebben geen idee hoe besluiten in ‘Brussel’ tot stand komen en ze weten ook niet dat de lidstaten met elkaar die besluiten voorbereiden en dat dit niet het exclusieve werkterrein is van autonome Brusselse bureaucraten. Daarom is het van groot belang dat iedereen de processen in de besluitvorming vanaf het begin zo goed mogelijk kan volgen. Dat vergt een voortdurende strijd om langs twee sporen te blijven werken teneinde tot meer transparantie te komen. Parlementen hebben elkaar al gevonden in de wens tot meer transparantie. De Nederlandse regering lijkt op de goede weg, maar heeft nog veel zendingswerk te verrichten bij de andere lidstaten. Wij gaan op onze beurt door met het stimuleren van andere parlementen om op dat gebied ook druk op hun regeringen uit te oefenen.”

 © 12 april 2018