Jan Nagel gaat in Den Helder leiding geven aan het proces om een nieuw college van burgemeester en wethouders tot stand te brengen. Hij doet dit op verzoek van de grootste partij in die gemeente, Beter voor Den Helder.

Jan Nagel is de eerste 50PLUS-politicus die gevraagd is een gemeentelijk college samen te stellen. De oprichter van 50PLUS is vereerd met en enthousiast over het verzoek om de formatiebesprekingen voor een nieuw college van B en W te leiden.

Eerder had de vorige formateur, het oud-Tweede Kamerlid Hans Huibers (CDA), zijn opdracht teruggegeven. Deze kon daarin niet slagen.

Nagel is door de lokale partij Beter voor den Helder gevraagd vanwege zijn grote politieke ervaring. Sinds 2011 is hij voor 50PLUS fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Daarvoor was hij zes jaar lang senator voor de PvdA. Ook in de gemeentelijke politiek is hij ervaren. Hij was fractievoorzitter en wethouder voor de lokale partij Leefbaar Hilversum, die 12 jaar lang de grootste partij in de mediastad was met 35 % van de stemmen en 14 zetels in de gemeenteraad. Behalve oprichter van 50PLUS was hij ook enkele jaren voorzitter van die partij.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in Den Helder leden de lokale partijen verlies. Beter voor den Helder bleef met 6 zetels wel de grootste. Het CDA won, VVD en PvdA bleven gelijk. D66 verloor. Het aantal gemeenteraadsfracties daalde van 14 naar 12.  Als gevolg van de verkiezingsuitslag traden 19 nieuwe raadsleden aan.

Het Helders Nieuwsblad tekende bij de uitslag aan: “Uit oogpunt van het bestuurbaar houden van de stad is het stoppen van de versplintering een zegen, echter de omvangrijke vernieuwing van het aantal raadsleden stemt tot zorg. Met deze exodus aan raadsleden verdwijnt veel kennis, expertise en collectief geheugen.”

Het huidige college in Den Helder heeft 5 wethouders, van wie 2 van de Stadspartij, 1 van het CDA en 1 van de PvdA. De D66-wethouder verliet het college. Die plek werd niet opgevuld. De burgemeester in deze gemeente is Koen Schuiling.

© 15 april 2018