Auto Foto Jesse Collins Unsplash

“Investeer in brede zin het stimuleren van het gebruik van elektrische auto’s. En ook in beter internationaal treinverkeer als alternatief voor vluchten op korte afstanden”, zei Kamerlid Corrie van Brenk in een debat over duurzaam vervoer.

De overstap naar het gebruik van niet-fossiele brandstoffen moet nu echt doorgezet worden. Vervoer moet duurzaam worden. “Daarom moet bijvoorbeeld van alle kanten ingezet worden op stimulering van het gebruik van met name elektrische auto’s, bijvoorbeeld door een fiscale regeling”, stelt Corrie van Brenk. “Want hoewel de wil er wel is, worden streefcijfers niet gehaald.”

Slim en snel laden

Corrie somde in een debat over duurzaam vervoer de issues die nu nog spelen voor elektrische auto’s op: de betaalbaarheid, de actieradius en laadinfrastructuur. “Met een toenemend aantal elektrische auto’s neemt ook de behoefte aan laadpalen op straat toe. Het is dus goed om te investeren in ‘subtielere’ laadpalen. Ook is het belangrijk om te blijven letten op een goede aansluiting van laadpunten op doorgaande routes door bijvoorbeeld tankstationhouders aan te moedigen een laadstation te openen en te investeren in slim en snel laden.”

Snel en betaalbaar

Ook het verbeteren van internationaal treinverkeer draagt bij aan verduurzaming van vervoer. “Het is zeer gewenst treinreizen als aantrekkelijk alternatief voor vliegen aan te bieden”, stelde Corrie van Brenk. “Met andere woorden: snel en vooral betaalbaar. Breng voor de internationale kortere afstanden de prijs meer in lijn met het vliegverkeer; wat voorlopig niet emissieloos zal plaatsvinden. Zorg voor verbetering van de HSL en maak hoofdsteden snel bereikbaar.”

► De volledige inbreng van Kamerlid Corrie van Brenk bij het debat over duurzaam vervoer met staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur:

“We weten het allemaal: het is nodig om de overgang te maken naar niet-fossiele brandstoffen. De gaskraan gaat dicht, en de emissie van auto’s en vliegtuigen moet sterk worden gereduceerd.
 
Voor het gebruik van elektrische auto’s bestaat geen generieke stimuleringsregeling. Er is beperkt iets beschikbaar voor bedrijven en voor volledig elektrische, nieuwe auto’s. En lokaal worden er wat kruimels verdeeld, maar veel is het niet. Dat moet anders. Draagvlak creëer je immers van onderop.

Het Regeerakkoord stelt dat alle nieuwe auto’s in 2030 emissieloos moeten zijn. Overigens gevolgd door de raadselachtige zin: ‘Uitfasering van de fiscale stimulering van emissieloze auto’s wordt in lijn gebracht met deze ambitie’.
Volgens de Green Deal Elektrisch vervoer moet in 2020 10% van de auto’s elektrisch zijn. Voor 2025 heeft het Rijk de ambitie dat 50% van de nieuwverkopen elektrisch is, waarvan minimaal 30% – 15% van het totaal nieuw verkochte personenauto’s – volledig elektrisch. Op dit moment is dat ongeveer 1,6 %. We hebben gezien dat met de afbouw van subsidie voor PHEV (plug-in hybride auto’s) ook de groei hiervan is afgenomen. Het aantal elektrische auto’s stijgt wel, maar lang niet zo snel als gepland. Het gaat dus niet vanzelf. 50PLUS is dan ook erg benieuwd hoe de staatssecretaris dit pad wil gaan ingaan. Is er al een plan? Zo kan er voor EV’s bijvoorbeeld een ruimere fiscale ondersteuningsregeling in het leven geroepen worden, of een stimuleringsregeling, zo u wilt.
 
De betaalbaarheid van deze auto’s is ook een issue. Evenals de actieradius, en natuurlijk de laadinfrastructuur. Volgens rapporten gaat dat laatste in Nederland redelijk goed. Dat is mooi. Maar er zijn nog verbeteringen mogelijk. Met een toenemend aantal elektrische auto’s neemt ook de behoefte aan laadpalen ‘in het straatbeeld’ toe. Het is dus goed om te investeren in ‘subtieler’ laadpalen. Ook is het belangrijk om te blijven letten op een goede aansluiting van laadpunten op doorgaande routes, door bijvoorbeeld tankstationhouders aan te moedigen een laadstation te openen, en te investeren in slim en snel laden.
 
Daarnaast is het bij huidige gebruikers regelmatig een ergernis dat volgeladen auto’s dagenlang op een nu nog schaarse oplaadplek staan. Er bestaat inmiddels een app onder gebruikers om elkaar attent te maken, maar er valt nog veel te verbeteren. Ziet de staatssecretaris mogelijkheden dit te ondersteunen?

Een zijsprongetje: Na een proef werd op het ministerie van EZK besloten Tesla’s alleen in te zetten voor korte ritjes. En dat terwijl de laadinfrastructuur van Tesla landelijk ruimschoots dekkend is. Een heel vreemde keuze. Een oproep: geef het goede voorbeeld!
 
Duurzaam vervoer is emissieloos vervoer. Daarom is het belangrijk treinreizen als aantrekkelijk alternatief te bieden. Met andere woorden: snel en vooral betaalbaar. Breng voor de internationale kortere afstanden de prijs meer in lijn met het vliegverkeer; wat voorlopig niet emissieloos zal plaatsvinden. Zorg voor verbetering van de HSL, maak hoofdsteden snel bereikbaar. En wat doet de staatssecretaris aan het deel van het treinverkeer dat nog niet elektrisch plaatsvindt?
 
Er wordt gestreefd naar harmonisering van milieuzones per 2020. Dat is top, want een lappendeken aan gemeentelijke milieuzones en bijbehorende verschillende voorwaarden maakt het niet duidelijker voor de burger. Kaders zijn dus nodig. Maar daar dient zich het probleem aan: het gaat een aantal gemeenten niet snel genoeg. Zij gaan nu al verder op de ingeslagen weg. 50PLUS snapt dat ook: het is nodig, en gemeenten zijn hiertoe bevoegd. Wat 50PLUS betreft moet er grote spoed achter de harmonisering worden gezet en zodanig dat ook buitenlandse auto’s ook gepakt kunnen worden.
 
Slotvraag: Hoe stimuleert het ministerie de ontwikkeling van duurzamer vliegen?”

© 19 april 2018