Moties AOW

Berouw komt na de zonde. Na acht jaar lang de AOW-leeftijd actief te hebben omhoog gestuwd, en na enkele weken geleden nog vier AOW-moties van 50PLUS te hebben weggestemd, komt de PvdA nu met een eigen AOW-plan.

Jarenlang was de PvdA de sleutelpartij die zorgde dat er een meerderheid was in de Tweede Kamer voor het verhogen van de AOW-leeftijd. En ook toen de AOW-leeftijd nog veel sneller omhoog moest, vervulde de PvdA dezelfde rol: sleutelpartij van de afbraak. “Als de PvdA groot en machtig is, dan helpen ze rechts aan een meerderheid. Is de PvdA klein, dan doen ze hun best voor uw stem. Ik neem aan dat burgers dit ook wel doorhebben”, zegt Kamerlid Martin van Rooijen.

Nog bonter

Maar het wordt nog bonter: op 3 april diende 50PLUS vier moties in waarin gevraagd wordt om de AOW-leeftijd te verlagen, te bevriezen en de versnelde verhoging terug te draaien. Wat doet de PvdA? Die stemt tégen elk van deze vier moties. Twee weken geleden nog! En nu pleit de PvdA doodleuk voor aanpassingen van de AOW-leeftijd...

Ten halve gekeerd

“We verwelkomen natuurlijk elke voorstander van een lagere AOW-leeftijd. Zelfs de PvdA, die het onzalige plan de AOW-leeftijd fors te verhogen mee heeft bedacht en ingevoerd. Nu mag de PvdA bewijzen dat hun plannen niet voor de bühne zijn, maar voor al die Nederlanders – jong en oud – die niet willen en kunnen doorwerken tot ver na hun 72e jaar. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.”

Nieuwe vormen van ongelijkheid

Op papier klinkt het plan voor een flexibele AOW sympathiek, stelt Martin van Rooijen, maar het is onuitvoerbaar. “We zetten bovendien groepen en beroepsgroepen tegen elkaar op en het zorgt voor nieuwe vormen van ongelijkheid binnen de AOW die we tot op de dag van vandaag gelukkig in Nederland niet kennen.” De zwaarte van een beroep hangt af van talloze unieke omstandigheden die niet kunnen worden gevangen in regelgeving en door ambtenaren, daar gaat het PvdA-plan geheel aan voorbij.

© 19 april 2018