Ziekenhuis kamer Martha Dominguez Unsplash

50PLUS is duidelijk: géén leeftijdsdiscriminatie bij operaties of andere behandelingen in het ziekenhuis! De discussie die deze week werd gevoerd om ouderen, omwille van patiënt en kosten, niet meer te behandelen begeeft zich op ethisch zeer glad ijs.

Deze week zwengelde GroenLinks een discussie aan over de ‘overbehandeling’ van ouderen.  Soms zou je ouderen niet meer moeten behandelen omwille van de patiënt en de kosten, was de strekking. “Met deze discussie bevinden we ons wel op ethisch heel glad ijs”, zei Léonie Sazias in een debat met minister De Jonge van Volksgezondheid. “Natuurlijk is het niet altijd in het belang van een oudere patiënt om maar te blijven behandelen. Maar er zijn genoeg ouderen die met de goede behandeling nog vele gezonde jaren tegemoet gaan!” 50PLUS vindt dat deze gesprekken thuishoren in de spreekkamer, níet in de politiek.

Bekijk de video:

In Groot-Brittannië is suikertaks een groot succes: heel veel fabrikanten verminderen de hoeveelheid suiker in hun producten, die daardoor stukken gezonder worden. Dit kabinet vindt preventie wel belangrijk, maar vindt suikertaks maar betutteling. “Dit soort ‘betutteling’ heeft er echter wel voor gezorgd dat het aantal rokers drastisch is afgenomen in de afgelopen decennia”, gaf het Kamerlid van 50PLUS aan. Minder suiker draagt bij aan een gezonde levensstijl van Nederlanders.

Gezondheidsvaardigheden

“Moet er op scholen niet veel meer aandacht zijn voor goede voeding?”, vroeg Léonie zich bij het debat hardop af. Want wie beschikt over de goede vaardigheden, kiest eerder voor een gezonde levensstijl. Het Kamerlid van 50PLUS gaf een voorbeeld: “Voedseladviezen van de Gezondheidsraad bereiken veel mensen – juist zij die het het hardst nodig hebben – niet. Hoe kunnen we er met elkaar voor zorgen dat hier verandering in komt?”

 

► De volledige inbreng van Kamerlid Léonie Sazias in het debat over de groeiende zorgkloof in Nederland met minister De Jonge van VWS:

“Bijna 50 procent van de totale zorguitgaven gaat naar ouderen. Dat is veel, dat weet 50PLUS ook, maar het is natuurlijk ook vrij logisch: hoe ouder je wordt, en we worden met z’n allen steeds ouder, hoe meer zorg je nodig hebt. Ouderen hebben hun leven lang premie betaald. In de afgelopen week was er naar aanleiding van de initiatiefnota van GroenLinks een discussie over de ‘overbehandeling’ van ouderen: soms zou je ouderen niet meer moeten behandelen omwille van de patiënt en de kosten. Met deze discussie bevinden we ons wel op ethisch glad ijs. Natuurlijk is het niet altijd in het belang van een oudere patiënt om maar te blijven behandelen. Maar er zijn genoeg ouderen die met de goede behandeling nog vele gezonde jaren tegemoet gaan. 50PLUS vindt dat deze discussie thuishoort in de spreekkamer, niet in de politiek.  

In de brief van de minister staat dat dit kabinet vol inzet op preventie. Wel gek dat een kabinet dat preventie zo belangrijk vindt niets ziet in het invoeren van suikertaks, terwijl het in Groot-Brittannië zo’n succes is: fabrikanten verminderen en masse de hoeveelheid suiker in hun producten. Het wordt gezien als betutteling, maar die zogenaamde betutteling heeft er ook voor gezorgd dat het aantal rokers en overmatige drinkers in Nederland in de afgelopen decennia drastisch is afgenomen. Ook zijn er voorbeelden van gemeenten die een ongezonde levensstijl met succes weten aan te pakken. Een mooi voorbeeld is het dorp Leende met het initiatief ‘Gezond Dorp’. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat andere dorpen dit initiatief overnemen?

Het blijft een probleem: mensen met een lage sociaaleconomische status zijn over het algemeen ongezonder; vooral roken en overgewicht zijn een probleem. Moet er niet meer worden ingezet op het bijbrengen van vaardigheden, zodat mensen handvatten hebben om voor een gezonde levensstijl te kiezen? Nu blijkt dat voedseladviezen van bijvoorbeeld de Gezondheidsraad mensen die die adviezen het hardst nodig hebben niet bereikt. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat hier verandering in komt? Moet er bijvoorbeeld op school al niet veel meer aandacht zijn voor goede voeding?”

© 25 april 2018