Mark Rutte op weg naar het debat over de memo's over de afschaffing van de dividendbelasting

Rutte wist van niks. Wiebes wist van niks. Maar naar nu blijkt kenden de twee bewindspersonen de memo’s over de voors en tegens van het afschaffen van de dividendbelasting wel degelijk. Wiebes had nota bene zelf één van de memo’s geschreven! De conclusie van 50PLUS: er is geen goede onderbouwing voor de voorgenomen afschaffing en de lobby van multinationals was doorslaggevend. “Wat een ontluistering!”, aldus 50PLUS-partijleider Henk Krol.

Vandaag werd in de Tweede Kamer gedebatteerd over de veelbesproken memo’s over het afschaffen van de dividendbelasting. Na lang aandringen gaf het kabinet die stukken vrij. Lange tijd hield minister-president Mark Rutte hield lang vol ‘geen herinnering’ te hebben aan de stukken, die een rol speelden bij de kabinetsformatie en in de onderhandelingen tussen VVD, D66, CDA en de ChristenUnie. Ook minister van Economische Zaken Eric Wiebes zei tot aan het weekend van niets te weten. Terwijl juist hij – als toenmalig staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes – vorig jaar voor de VVD een interne memo schreef over de gewraakte afschaffing van de dividendbelasting.

Vergeten

In het debat over deze heikele kwestie vroeg fractievoorzitter Henk Krol van 50PLUS zich hardop af of een mens zoveel en zo snel zaken kan vergeten als Rutte en Wiebes deden. Het antwoord komt van professor Swaab, dé deskundige in Nederland op het terrein van hersenen. “Het menselijk brein vergeet zo’n memo écht niet”, stelde Swaab in de media. En: “Als je het mij vraagt, zitten ze gewoon te liegen”.

Onjuist geïnformeerd

Het is toch niet gek dat mensen er geen moer van geloven als kabinetsleden en fractievoorzitters van de coalitiepartijen beweren dat zij geen herinnering hebben aan de stapels memo’s, brieven, aantekeningen die uiteindelijk boven tafel kwamen?, stelde Henk Krol. “In het eerdere debat werd gewoon ontkend dat die memo’s er zouden zijn. Dat blijkt overduidelijk niet waar en daarmee is de Kamer onjuist geïnformeerd”, aldus Krol. 

Onterecht weggewuifd

Henk haalde tijdens het debat ook nog 50PLUS-collega Martin van Rooijen aan. Martin zei in een eerder debat: “Het is praktisch zeker dat er een nota ligt van het Ministerie van Financiën waarin de voors en tegens van de afschaffing van de dividendbelasting zorgvuldig tegen elkaar worden afgewogen.” De veronderstelling van Martin werd weggewuifd. Naar nu blijkt volkomen onterecht. “Het Ministerie van Financiën kwam voornamelijk met ‘tegens’. Bij dat eerste debat kon de minister-president geen enkele econoom noemen die deze maatregel kon ondersteunen en de lijst met bedrijven die hun VVD onder druk hadden gezet wilde hij toen niet prijsgeven. Wat een ontluistering!”, aldus Henk Krol.

De conclusie van 50PLUS is dat er geen goede onderbouwing is gegeven voor de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting en dat de lobby van het grootbedrijf doorslaggevend was.

 


 

► De volledige inbreng van Kamerlid Henk Krol bij het debat over de stukken met betrekking tot de dividendbelasting met minister-president Rutte:

“Als ik thuis na zes keer dezelfde vraag zou zeggen: ‘Daar heb ik geen herinnering aan’ dan zou de reactie een cynisch ‘Jaaaa, jaaaa’ zijn. ‘Echt niet?’ En toch kan ik u verzekeren, mevrouw de voorzitter, dat we elkaar thuis heel goed vertrouwen.

Is het dan gek dat mensen in de huiskamer, die al niet veel vertrouwen hebben in de meeste politici, er geen moer van geloven wanneer ze de leden van dit Kabinet en de fractievoorzitters van de coalitiepartijen stellig horen beweren dat zij geen herinnering zouden hebben aan de stapels memo’s, brieven, aantekeningen die uiteindelijk boven tafel kwamen. Zelfs geen herinnering aan de fysieke presentatie door ambtenaren aan fractievoorzitters?

Iemand in de bijstand die zich bepaalde stukken niet herinnert, komt al snel voor de rechter te staan en mag alles met 100 procent boete terug betalen. Maar een minister-president kan kennelijk volhouden dat hij ‘naar eer en geweten’ geen enkele herinnering heeft, de leider van de ChristenUnie komt ermee weg door te beweren ‘oprecht kan ik met de hand op mijn hart zeggen dat ik mij niet herinner dat er zo’n memo heeft gelegen’. En dat terwijl zijn secondante toegeeft het wel te hebben geweten. ‘Geweten’ een woord dat dan even blijft hangen.

En dan de leider van D66, die dacht het met een grapje te kunnen afdoen: ‘Waar is mijn bonnetje?’ En de huidige minister van Economische Zaken. Die maakt het helemaal bont. Hij schreef zelf, eigenhandig, een memo op basis van bestaande notities van Financiën en Economische Zaken. Diezelfde notitie gebruikte de minister-president nota bene voor informele bilaterale gesprekken met de onderhandelaars.

De huidige minister van Economische Zaken sprak er destijds, toen nog als VVD-kopstuk Wiebes, over met Unilever-topman Paul Polman en weet achteraf van niets. Hij zou, zo zei hij, tijdens de formatie geen enkel stuk hebben gezien over de dividendbelasting, hij zou er zelfs geen bemoeienis mee hebben gehad.

‘Welkom in Nederland!, meneer Wiebes’ zou ik willen zeggen, met een variant op de sneer die hij vorige week aan een van mijn 50PLUS-collega’s uitdeelde.

Kan een mens zo veel, zo snel vergeten? Prof. Swaab, dé Nederlandse hersendeskundige, is er klip en klaar over. ‘Het menselijk brein vergeet zo’n memo écht niet.’ Letterlijk zegt hij in het AD: ‘Als je het mij vraagt, zitten ze gewoon te liegen’.

Maar in wezen is de vraag of de minister-president en zijn edelfiguranten zich wel of niet iets herinneren niet eens relevant. In het eerdere debat werd gewoon ontkend dat die memo’s er zouden zijn. Dat blijkt overduidelijk niet waar en daarmee is de Kamer onjuist geïnformeerd.
 
Mijn collega Martin van Rooijen zei toen al: ‘Het is praktisch zeker dat er een nota ligt van het Ministerie van Financiën waarin de voors en tegens van de afschaffing van de dividendbelasting zorgvuldig tegen elkaar worden afgewogen.’ Het blijkt nu dat het vooral tegens van Financiën waren. Bij dat eerste debat kon de minister-president geen enkele econoom noemen die deze maatregel kon ondersteunen en de lijst met bedrijven die hun VVD onder druk hadden gezet wilde hij toen niet prijsgeven. Wat een ontluistering.
 
En dan de leden van de VVD. Hoe moeten die zich voelen. Ik ken ze, uit mijn eigen verleden, nog heel goed. Welwillende middenstanders, de bakker op de hoek, en brave huisvaders en huismoeders die dachten dat ze hun partij wel konden vertrouwen, dat hun bijna afgeloste hypotheekje bij de volkspartij wel veilig zou zijn. Het midden- en kleinbedrijf is de klos én de huizenbezitter mag nu extra dokken door het invoeren van de aflosboete.
 
En wat blijkt? Terwijl er niets over de afschaffing van de dividendbelasting in het liberale verkiezingsprogramma stond, moeten die VVD-leden constateren dat de bobo’s van de multinationals belangrijker zijn dan zij. Die bobo’s legden hun voorstellen ook niet voor aan de VVD-programmacommissie, maar belden na de verkiezingen met hun vrindjes in de partijtop om even snel in achterkamertjes wat te regelen. Ik zou me als VVD-kiezer besodemieterd voelen. Ik zei het al: wat een ontluistering. De conclusie van 50PLUS kan geen andere zijn dan dat er geen goede onderbouwing is gegeven en dat de lobby van het grootbedrijf doorslaggevend was.

Enkele vragen:

Moeten we als Kamer voortaan de WOB-route volgen als we informatie willen?

Waarom gebruikte de minister-president het Brexit-argument terwijl daar in de stukken nauwelijks over wordt geschreven?

Waarom spreken we over een VVD-memo? Behalve een handvol hoge heren aan de top had geen enkel VVD-lid deze memo van de heer Wiebes gezien en geen enkele VVD-kiezer heeft er voor of tegen kunnen stemmen.

En is de minister-president het met ons eens dat het tijd wordt voor een evaluatie welke stukken bij en rond de formatie openbaar moeten worden?”

© 25 april 2018