Motie 180426

De Europese Commissie overweegt een forse financiële bijdrage te vragen van de Europese Centrale Bank. 50PLUS wil absoluut voorkomen dat de EU de kassen van de ECB gaat plunderen. Daarom diende Kamerlid Martin van Rooijen, samen met collega’s Renske Leijten en Tony van Dijck een motie in. De motie is aangenomen!

“De Europese Commissie overweegt een forse financiële bijdrage te vragen van de Europese Centrale Bank, teneinde de gaten in de Europese begroting als gevolg van de Brexit te dichten”, zei Martin van Rooijen in de Tweede Kamer. “Onder de ‘options for the future financial framework’ stelt de Europese Commissie zonder gene het volgende: ‘Omdat monetair inkomen van de Europese Centrale Bank door uitgifte van de Euro in direct verband staat met de Monetaire Unie, kunnen deze inkomsten in overweging worden genomen als mogelijk nieuw eigen middel voor de Europese Unie.’ “

Noodcompromissen

De Commissie tracht deze gedachte te onderbouwen door te stellen dat het gaat om een logica die ook in 2012 al is toegepast inzake het Griekse dossier. “Noodcompromissen met betrekking tot programmaland Griekenland als schoolvoorbeeld. Je moet het maar durven”, aldus een verontwaardigde Martin van Rooijen. 

Slapheid

“De Tweede Kamerfractie van 50PLUS vindt de brief van minister Blok en ook de reactie van minister Hoekstra tijdens het AO Eurogroep-Ecofin vorige week getuigen van slapheid en desinteresse, zei het Kamerlid van 50PLUS. “De gekozen formulering laat alle ruimte aan de Europese Commissie om met voorstellen te komen en er wordt niet duidelijk en specifiek gesteld dat het betrekken van Monetaire inkomsten bij de fiscale vraagstukken, in dit geval het MFK, absoluut ongewenst is. En dan druk ik me nog voorzichtig uit. Er wordt geen rode lijn getrokken en dat verbaasd mij eerlijk gezegd ten zeerste. We zijn kennelijk al zover gekomen, dat het afromen van winsten van centrale banken ten behoeve van overheidsuitgaven normaal is geworden. Minister Hoekstra wacht af of er een voorstel komt van de Europese Commissie. Hij benadrukt de onafhankelijkheid van de ECB: een eventueel voorstel van de Europese Commissie zal worden bezien in het licht van die onafhankelijkheid. De rode lijn moet alsnog worden getrokken en daarom dien ik de motie in.”

 

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Europese Commissie vele voorstellen doet om bij de nieuwe meerjarenbegroting meer eigen inkomsten – naast de bijdrage van lidstaten – te creëren;

constaterende dat de Europese Commissie daarbij ook denkt aan een miljardenafdracht van de Europese Centrale Bank vanuit seigniorage inkomsten;

verzoekt de regering duidelijk aan de Europese Commissie aan te geven dat bij een claim op de seigniorage inkomsten van de ECB een rode lijn wordt overschreden,

en gaat over tot de orde van de dag.


Van Rooijen
Leijten
Tony Van Dijck


De motie is aangenomen! Zie de stemmingsuitslag:

Motie uitslag

© 26 april 2018