LEDEN HOOFDBESTUUR 50PLUS LEGGEN WERK NEER  

Van het Hoofdbestuur van 50PLUS hebben op 14 mei 2018 zeven van de acht bestuursleden hun taken binnen het hoogste bestuursorgaan van de partij neergelegd en zijn afgetreden.

Het resterende bestuurslid zal vooralsnog diens wettelijk voorgeschreven taken als Hoofdbestuur van de partij blijven uitvoeren tot en met de komende Algemene Vergadering van de partij op 26 mei aanstaande.

De redenen voor dit besluit zijn voor de afgetreden bestuursleden van de partij verschillend van aard en komen voor enkele onder meer voort uit verschillende opvattingen over de bestuursstijl en de werkwijze binnen het bestuur.

Andere bestuursleden leggen de reden voor hun beslissing in het door hen betreurde aftreden van de overige bestuursleden die daarmee, naar hun mening, hun verantwoordelijkheden ontvluchten.

50PLUS kiest tijdens de Algemene Vergadering van 26 mei aanstaande ondermeer een nieuw Hoofdbestuur.