Europese vlag boven water Flickr

50PLUS vindt dat de Europese Unie pas op de plaats moet maken en blijft tegen verdere uitbreiding van de EU op de Balkan. 50PLUS diende hierover twee moties in.

Voor onderhandelingen met nieuwe kandidaat-lidstaten zoals Albanië en Macedonië is het te vroeg en de al lopende onderhandelingen met Servië en Montenegro kunnen wat 50PLUS betreft beter worden opgeschort.

Buitenlandwoordvoerder Martin van Rooijen van 50PLUS maakte dat vanmorgen opnieuw duidelijk in een debat met minister-president Mark Rutte aan de vooravond van een Europese top in Sofia.

Orde op zaken

De Europese Unie moet eerst op een groot aantal punten orde op zaken stellen. Pas daarna kan verdere uitbreiding eventueel aan de orde komen en dan alleen als de meerwaarde van uitbreiding van de EU met landen in de westelijke Balkan onomstotelijk kan worden aangetoond.

Geen lidmaatschap

Martin stelde vorige maand exact hetzelfde tijdens overleg met minister Blok van Buitenlandse Zaken. 50PLUS vindt het veel te vroeg voor dit soort gesprekken. In plaats van te praten over toekomstig lidmaatschap dient de EU te onderzoeken hoe het landen op de westelijke Balkan aan de EU kan binden zonder dat perspectief.

 

Motie 1

De Kamer gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat de Europese Commissie een uitbereidingsstrategie heeft die is gericht op de toetreding van alle landen in de westelijke Balkan tot de Europese Unie;

Overwegende dat de Europese Commissie voorstelt om onderhandelingen over de toetreding tot de Unie te beginnen met Albanië en Macedonië;

Overwegende dat de meerwaarde van toetreding van deze landen voor de Europese Unie tot nu toe onvoldoende is vastgesteld;

Overwegende dat de Europese Unie op dit moment meer behoefte heeft aan het intern orde op zaken stellen dan aan verdere uitbreiding;

Verzoekt de regering binnen de Europese Raad het standpunt in te nemen dat op dit moment de toetredingsonderhandelingen met Albanië en Macedonië niet kunnen worden begonnen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Van Rooijen
Leijten

Motie 2

De Kamer gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat de Europese Commissie een uitbereidingsstrategie heeft die is gericht op de toetreding van alle landen in de westelijke Balkan tot de Europese Unie;

Overwegende dat de Europese Commissie momenteel over toetreding tot de EU onderhandelt met Servië en Montenegro;

Overwegende dat de meerwaarde van toetreding van deze landen voor de Europese Unie tot nu toe onvoldoende is vastgesteld;

Overwegende dat de Europese Unie op dit moment meer behoefte heeft het intern orde op zaken stellen dan aan verdere uitbreiding;

Verzoekt de regering binnen de Europese Raad het standpunt in te nemen dat de onderhandelingen met Servië en Montenegro moeten worden opgeschort

En gaat over tot de orde van de dag

Van Rooijen
Leijten

Beide moties zijn bij de stemming verworpen

 

 

►De volledige inbreng van Kamerlid Martin van Rooijen bij het debat over de Europese top met minister-president Mark Rutte: 

“Het staat opnieuw nadrukkelijk in de geannoteerde agenda: de bijeenkomst van morgen in Sofia is GEEN uitbreidingstop. Uitbreiding van de EU staat niet op de agenda. Het gaat alleen maar over hoe de EU op het gebied van transport, energie en veiligheid beter kan samenwerken met de landen in de westelijke Balkan. En iedereen zet zijn handtekening onder een verklaring over die samenwerking.

Mijn fractie vraagt zich af waarom het nodig is elkaar zo voor de gek te houden. Waarom doen we net of het hier om een gezellig en informeel praatje met de buren gaat? Dit is toch gewoon de zoveelste stap in de richting van de uitbreiding van de Europese Unie!

Gastheer Bulgarije heeft bij het aanvaarden van dat voorzitterschap in het eerste halfjaar van 2018 uitgesproken dat 'Een Europees perspectief bieden aan de landen op de Westelijke Balkan' één van de prioriteiten zou zijn. En we hebben allemaal op 17 april gelezen hoe de Europese Commissie tegen verdere uitbreiding van de Unie aankijkt.

Natuurlijk, het moet allemaal ‘strikt en fair’, een mantra dat ook de minister-president en de minister van Buitenlandse zaken maar blijven herhalen. En ja, zij vinden ook dat Commissievoorzitter Juncker voor zijn beurt sprak toen hij vorig jaar opmerkte dat in 2025 de eerste nieuwe toetreders welkom zouden zijn.

Voldoende slagen om de arm, zou je denken. Maar in alle stukken en uitspraken komt steeds hetzelfde liedje terug: De Europese Unie moet blijven groeien. Maar waarom eigenlijk? “Het is een historische kans om de toekomst van de westelijke Balkan en de Europese Unie te verbinden’, schrijft de Europese Commissie.

Een meer concreet argument is dat als we de Serviërs, Montegrijnen en Albanezen aan hun lot overlaten, zij in handen dreigen te vallen van de Russen of de Chinezen. Kan de minister-president uitleggen of hij die vrees deelt en waarop die is gebaseerd? En dan komt natuurlijk ook altijd het argument van vrede, veiligheid en stabiliteit om de hoek kijken. Als de Balkanlanden onder de veilige vleugels van Brussel komen, vermindert dat de risico’s op onderlinge conflicten, zo wordt ons voorgehouden.

Maar is dat zo? Kan de minister-president nu eens heel concreet uitleggen waarom de spanningen tussen landen als Servië, Albanië, Bosnië-Herzegovina en Kosovo zouden afnemen of verdwijnen als ze lid zijn van de Europese Unie?

Voorzitter, de discussie gaat niet over de vraag of de landen op de westelijke Balkan lid worden van de Europese Unie, maar wanneer. Het gaat om het afvinken van lijsten met voorwaarden waaraan die landen moeten voldoen om volwaardig lid te kunnen worden. Bij Montenegro en Servië is dat proces al in gang gezet, met Macedonië en Albanië kan het beginnen, vindt de Europese Commissie.

Wat 50PLUS betreft gaat dat laatste in elk geval niet door. Binnen de huidige Unie is nog heel veel werk te doen. Bulgarije en Roemenië staan te trappelen om te worden toegelaten tot het Schengengebied. Bulgarije wil graag deel gaan uitmaken van de Eurozone. Er staan zware onderhandelingen over het MFK voor de deur. Hoe gaan we de verdieping van de Economische en Monetaire Unie vorm geven? Hoe gaan we de Brexit afwikkelen?

In andere landen zien we steeds meer ontwikkelingen die op gespannen voet staan met wat we in de EU verstaan onder rechtsstaat en democratie. Laten we ons daar nu eerst eens mee bezig gaan houden. En laten we dan eens echt goed onderzoeken wat de meerwaarde is van het toetreden van de landen van de westelijke Balkan tot de Europese Unie. Laten we eens goed kijken naar andere mogelijkheden om die landen aan ons te binden zonder een direct lidmaatschap.

Minister Blok heeft in het Algemeen Overleg van 11 april gezegd dat wat hem betreft de deur voor toetreding van nieuwe landen zelfs niet op een kier staat, maar intussen dendert de toetredingstrein gewoon door. Daarom overweegt mijn fractie om hierover in de tweede termijn uitspraken van de Kamer te vragen”.

© 16 mei 2018