Injecties naalden Foto Jean Scheijen Freeimages

Jaarlijks belanden er duizenden ouderen in het ziekenhuis met pneumokokkeninfecties. Daarom wil 50PLUS dat ouderen tegen pneumokokken worden gevaccineerd.

Kamerlid Léonie Sazias stelde in een overleg met staatssecretaris Blokhuis (VWS) dat er terecht veel aandacht is voor de vaccinatiegraad van kinderen. Maar 50PLUS vindt dat er ook aandacht moet zijn voor het voorkomen van kwalen waar vooral ouderen veel last van hebben, zoals pneumokokkeninfecties en gordelroos.

Verstandig en kosteneffectief

Léonie wees de bewindsman erop dat de Gezondheidsraad een tijd geleden al geadviseerd heeft om ouderen in te enten tegen pneumokokken. Jaarlijks komen er duizenden 65-plussers in het ziekenhuis met pneumokokkenlongontsteking en die kan fataal verlopen. Volgens de Gezondheidsraad is het vaccineren vanaf 60 jaar een verstandig en kosteneffectief middel. Wat gordelroos betreft is er een nieuw en beter vaccin in aantocht. Zodra dat er daadwerkelijk is, wil 50PLUS dat er een vaccinatieprogramma voor ouderen komt.

Meer bewegen

Tijdens het overleg met de staatssecretaris vroeg Léonie tenslotte ook aandacht voor de noodzaak meer te bewegen. “Bewegen is voor alles en iedereen goed. Het helpt tegen overgewicht, tegen depressie, het houdt je fit en langer gezond. Er is al best veel aandacht voor de noodzaak om jongeren te stimuleren meer in beweging te komen. Ook voor ouderen is bewegen van levensbelang", zo stelde Léonie.

 

► De volledige inbreng van Kamerlid Léonie Sazias bij het algemeen verzameloverleg preventiebeleid/ Alcohol- en tabaksbeleid/ Infectiepreventie/ Verslavingszorg/drugsbeleid met staatssecretaris Blokhuis (VWS):

"Het nationale Preventieakkoord is er nog niet dus wij beschouwen dit overleg als een inbreng voor dat akkoord.

Er komt gelukkig steeds meer aandacht voor preventie, ook bij artsen. Maar in hoeverre worden artsen daartoe ook gestimuleerd? Want dat gaat natuurlijk tegen het verdienmodel van ziekenhuizen en farmacie in. In hoeverre worden preventieve maatregelen vergoed door de zorgverzekeraars?  Een mooi voorbeeld is mensen met diabetes type 2? Uit onderzoek is gebleken dat 40% van de mensen met deze ziekte bij een structurele verandering van leefstijl kunnen genezen. En dat scheelt zomaar 2,7 miljard aan zorgkosten.

Leefstijl is de sleutel als we het hebben over preventie: goede voeding, niet roken geen overmatig alcoholgebruik en vooral ook bewegen. En als we daar nog bij zetten, niet teveel stress dan is het duidelijk dat preventie levensbreed aangepakt moet worden.

De VNG pleit voor een vierde complementaire en verbindende tafel bij het opstellen van het preventieakkoord. Het beoogt een samenhangende inzet op de achterliggende problematiek van gezondheidsproblemen, en daarbij hoort ook de relatie met sociaaleconomische gezondheidsverschillen, werk en schulden. 
Dat is vooral belangrijk omdat we weten dat mensen met een lage sociaaleconomische status (SES), nu gemiddeld 6 jaar eerder sterven en gemiddeld 15 jaar in minder goed gezondheid leven.
We horen graag wat de staatssecretaris van zo’n vierde tafel vindt en of hij ook van plan is dit te gaan organiseren?

Uit het advies van het RIVM blijkt dat het terugdringen van suiker en zout in levensmiddelen nauwelijks effect heeft op onze inname. Het verminderen van zout en suiker in producten gaat gewoon niet snel genoeg. Het RIVM adviseert strengere normen voor meer producten en dat dezelfde normen moeten gelden voor alle producten. Graag een reactie van de staatssecretaris . En we

hebben het al eerder genoemd: de suikertaks in Groot Brittannië lijkt te werken, dus waarom zouden we het hier niet invoeren?

De staatssecretaris heeft in een brief toegezegd de introductie van een voedselkeuzelogo te gaan onderzoeken en resultaten mee te nemen in de gesprekken over het nationaal preventieakkoord. Daar is 50PLUS blij mee, uit onderzoek blijkt namelijk dat consumenten hier behoefte aan hebben.  Gelukkig is dat onderzoek al geheel en al voor u gedaan door de consumentenbond en zij zijn tot een heel duidelijk en voor iedereen goed leesbaar label gekomen. Waarom neemt u dat niet gewoon over?

De vaccinatiegraad van kinderen is een aandachtspunt maar wat 50plus betreft geldt dat ook voor ouderen. Wij hebben steeds gepleit voor een vaccinatie tegen gordelroos. Er is een beter vaccin onderweg en zodra die er is zult u 50plus daarover horen. De Gezondheidsraad heeft een tijd geleden geadviseerd om ouderen in te enten tegen pneumokokken. Jaarlijks komen er duizenden 65-plussers in het ziekenhuis met pneumokokkenlongontsteking en die kan fataal verlopen. Volgens de gezondheidsraad is het vaccineren vanaf 60 jaar een verstandig en kosteneffectief middel.
De minister zou dit meenemen, kan de staatssecretaris al iets terugbrengen? Ik zou hier graag een concretere toezegging op willen krijgen.

En tot slot voorzitter wil ik aandacht vragen voor goede beweging. Bewegen is voor alles en iedereen goed. Het helpt tegen overgewicht, tegen depressie, het houdt je fit en langer gezond. We zien dat de jeugd steeds meer achter een tablet of pc zit en uit een onlangs verschenen onderzoek van de inspectie van het Onderwijs bleek dat de bewegingsvaardigheid van kinderen sterk is teruggelopen. Kinderen van de basisschool kunnen nog nauwelijks een bal vangen.

Ook voor ouderen is bewegen van levensbelang, we zouden er bijna een vijfde tafel voor kunnen organiseren."

© 17 mei 2018