Martin van Rooijen Holocaustslachtoffers

De in Nederland wonende overlevenden van de Holocaust krijgen belastingvrijstelling over de ‘gettovergoeding’ die zij ontvangen van de Duitse staat. 50PLUS-Kamerlid Martin van Rooijen spande zich in voor deze zaak.

Driehonderd overlevenden van de Tweede Wereldoorlog hoeven toch geen belasting te betalen over de zogenaamde ‘gettovergoeding’ die zij van de Duitse overheid krijgen. Martin van Rooijen stelde daar in het najaar van 2016 enkele malen vragen over aan toenmalig staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes. Het Kamerlid van 50PLUS vroeg onder meer of de bewindsman bereid was met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016 ‘getto-uitkeringen’ vrij te stellen van inkomstenbelasting. Het kabinet weigerde aanvankelijk, maar gaat nu toch overstag.

Opgeteld bij inkomen

De Duitse staat betaalt de nog levende slachtoffers van de Holocaust maandelijks een vergoeding van ten hoogste driehonderd euro. Deze vergoeding moest op last van de Belastingdienst worden opgeteld bij het inkomen, waardoor er meer belasting verschuldigd was en er in sommige gevallen zelfs leidde tot verlies van de huurtoeslag.

Oplossing

Martin van Rooijen vroeg enkele malen om een oplossing voor de ontvangers van de ‘gettovergoeding’. Tot voor kort tevergeefs. Afgelopen week liet de huidige staatssecretaris van Financiën Menno Snel weten toch een oplossing te hebben gevonden. De ‘getto-uitkering’ is voortaan een ‘uitkering van publiekrechtelijke aard’ en hoeft daarom niet meer bij het inkomen opgeteld te worden. De nieuwe regel geldt – zoals gevraagd door Martin van Rooijen – met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2016.

Petitie

Vandaag boden holocaustoverlevenden uit Tweede Wereldoorlog een petitie hierover aan in de Tweede Kamer. Toen de afspraak voor de petitieoverhandiging gemaakt werd, was een oplossing nog niet in zicht. Nu er wel een regeling is getroffen voor deze ‘fiscale vervolging’, haalden de petitie-indieners opgelucht adem en bedankten zij de Tweede Kamerleden die zich voor hun zaak hadden ingespannen (foto).

© 22 mei 2018