Foto: Thought Catalog (Unsplash)

De meevallers voor de schatkist vliegen ons om de oren. Maar van die meevallers hebben ontzettend veel Nederlanders totaal niets gemerkt. Sterker nog: in 2017 viel de koopkracht voor vrijwel heel Nederland een vol procent lager uit dan verwacht! 

“De schatkist staat er goed voor en de uitgaven van de overheid zijn voor bijna 100 procent rechtmatig. Daar mogen we internationaal gezien best blij mee zijn.” Martin van Rooijen begon het Verantwoordingsdebat met het kabinet positief. Maar bij deze opsteker bleef het. Want het Kamerlid van 50PLUS citeerde vervolgens de Rekenkamer die aangaf dat we simpelweg níet weten wat de effectiviteit is van ettelijke miljarden aan overheidsuitgaven.

‘Waarom zijn AOW, uitkeringen en ambtenarensalarissen niet extra geïndexeerd?’

Tijdens het Verantwoordingsdebat bekijkt de Tweede Kamer hoe de plannen van het kabinet zijn uitgevoerd. Martin van Rooijen constateerde tijdens het debat dat de koopkracht in 2017 voor vrijwel heel Nederland een vól procent lager uitviel dan verwacht. “En dat nota bene in economisch topjaar 2017!”, zei hij. “Wij nemen geen genoegen met ‘statistische overmacht’, met de uitleg dat de inflatie hoger uitviel. Want diezelfde hogere inflatie heeft ook de inkomsten van de staat omhoog gejaagd.” Het Kamerlid van 50PLUS wilde van minister Hoekstra van Financiën weten waarom AOW, uitkeringen en ambtenarensalarissen niet extra geïndexeerd zijn met de tien miljard hogere overheidsinkomsten die mede het gevolg zijn van de hoger dan verwachte inflatie.

‘Rutte maakt de gewekte verwachtingen totaal niet waar’

“De koopkracht is in 2017 gewoon heel zwaar tegengevallen”, zei Martin van Rooijen. “Verwachtingen managen doet Rutte heel kundig. In 2016 worden we lekker gemaakt met het vooruitzicht van inkomensstijging in 2017. En nu is bevestigd dat de verwachting totaal niet wordt waargemaakt, wordt ons weer een inkomensstijging voor 2019 voorgespiegeld. Dat schuift lekker door zo. Het kabinet kan natuurlijk vandaag niets meer doen aan de koopkrachtontwikkeling in 2017. Maar een schepje er bovenop voor dit of volgend jaar is gerechtvaardigd. Voor dit jaar komen wij er bij de Voorjaarsnota nog op terug. Niet alleen om voor de verandering de koopkrachtverwachtingen een keertje waar te maken, maar ook omdat het aandeel van arbeidsinkomen in onze economie wat mijn fractie betreft schreeuwt om loonstijging.”

‘Koopkracht: Negatief! Onder nul! We zijn verarmd in 2017’

In het jaarverslag van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid staat letterlijk: ‘De lonen en koopkracht stegen minder snel dan de economie als geheel. Mensen voelen de vooruitgang dus nog niet volledig in hun portemonnee’. Martin van Rooijen noemde dat ‘het understatement van het jaar’. “De uitslagen staan gewoon in de min. Negatief! Onder nul! ‘We zijn verarmd in 2017’ had ook een krantenkop kunnen zijn. Ik herhaal dan ook mijn vraag uit het begin van mijn betoog: welk deel van de tien miljard hogere overheidsinkomsten waren het gevolg van de hoger dan verwachte inflatie en waarom worden AOW, uitkeringen en ambtenarensalarissen niet extra geïndexeerd met dat geld?”

De inbreng van Martin van Rooijen namens 50PLUS bij het Verantwoordingsdebat in de Tweede Kamer ging ook over:      
► De plannen van de nieuwe regering in Italië
► De teloorgang van de Belastingdienst

Bekijk zijn volledige inbreng hier ▼

© 23 mei 2018