Belastingdienst Foto Marvin Jansen van der Sligte

“De Belastingdienst is haar ooit zo geroemde reputatie kwijt en wordt met plakband en punaises bij elkaar gehouden”, zei Martin van Rooijen. “Dus regering: doe iets! Overwin deze langzaam escalerende blamage voor de Belastingdienst.”

“De toestand onze Belastingdienst is deplorabel. Deze Rijksdienst is haar ooit zo geroemde reputatie kwijt en wordt nu al bijna tien jaar met plakband en punaises bij elkaar gehouden.” Dat zei Martin van Rooijen tijdens het Verantwoordingsdebat. Tijdens het verantwoordingsdebat bekijkt de Tweede Kamer hoe de plannen van het kabinet zijn uitgevoerd. Het Kamerlid van 50PLUS gaf toe wellicht een beetje te overdrijven. “Maar niet veel”, voegde hij er aan toe. “Kamerleden klagen al meer dan tien jaar over de Belastingdienst, maar het gaat van kwaad tot erger!”

‘Wij zullen minister Wiebes mede beoordelen op zijn falen bij de Belastingdienst’

Van Eric Wiebes dacht iedereen dat hij de Belastingdienst zou gaan redden. “We dachten: die man zit zo goed in zijn vel en in zijn rol, dat gaat helemaal goedkomen met de Belastingdienst! Maar het mocht niet zo zijn. Wiebes heeft als staatssecretaris op Financiën de Dienst in een deplorabele staat achtergelaten. Sorry, maar ik kan er niet meer van maken. Het zorgvuldig opgebouwde krediet vanuit zijn functie als wethouder in Amsterdam zal hem nu in zijn nieuwe rol niet veel meer helpen. Wij zullen de huidige minister Wiebes mede beoordelen in het licht van zijn falen bij de Belastingdienst.”

De problemen met de Belastingdienst blijven enorm

“De problemen met de Belastingdienst blijven enorm. De Rekenkamer komt op basis van ‘toegenomen duidelijkheid’ over deze problemen vreemd genoeg al tot een milder oordeel over 2017. Maar tegelijkertijd geeft de Rekenkamer ook aan dat het hele proces veel langer gaat duren en dat er sprake is van oplopende risico’s voor de continuïteit van de primaire processen.”

Welke ‘drakendoder’ kan deze kar uit de modder trekken?

Bij de Belastingdienst blijft het wachten op een ‘drakendoder’. “Of misschien wel meerdere”, zei Martin van Rooijen bij het Verantwoordingsdebat. “Focus is daarbij van essentieel belang, zeg ik ook uit ervaring. Wat vindt de minister van de gedachte om een aparte staatssecretaris of minister voor de Belastingdienst te benoemen? Deze gedachte is goed verdedigbaar als we bedenken dat er op Justitie en Veiligheid, evenals op Volksgezondheid, al twee ministers rondlopen en drie bewindslieden in totaal per departement. Wellicht moet het nog breder worden getrokken, bijvoorbeeld een speciale minister voor de grote ICT-vraagstukken. 50PLUS verlangt naar een man of vrouw met visie, die samen met de knapste koppen van Nederland deze kar heel gericht uit de modder kunnen trekken.”

Vicieuze cirkel bij Belastingdienst nu echt doorbreken!

De voorstellen van Martin van Rooijen kwamen niet vanuit een gebrek aan vertrouwen in de huidige staatssecretaris Snel, maar vanuit een oprechte zorg dat ook deze staatssecretaris een gevangene kan worden van dezelfde processen en dezelfde machinerie. “Er moet iets gebeuren wat nieuw elan brengt en waardoor wij als Kamer er weer op durven te vertrouwen dat de vicieuze cirkel bij de Belastingdienst nu echt doorbroken gaat worden.” 

‘Alsjeblieft doe iets! Regering regeer!’

Van Rooijen gaf ook aan dat er eventueel offers gebracht moeten worden om de Belastingdienst weer op het juiste spoor te krijgen. “Als het geld kost, dan kost het geld. Als we ons een paar jaar moeten onthouden van aanpassingen van fiscale wet- en regelgeving, dan zouden we dat moeten doen. Ook al wordt bijna iedereen in de Kamer daar chagrijnig van. Maar alsjeblieft, doe iets! Regering regeer! Kom, zie en overwin deze langzaam escalerende blamage voor de Belastingdienst. Ik beweer niet dat het eenvoudig is. Integendeel. Maar dit is nu al het zoveelste jaar dat de Rekenkamer dezelfde kwetsbaarheden blootlegt. Niet concurrerende arbeidsvoorwaarden voor ICT’ers bijvoorbeeld. Kamerleden hebben er eerder vragen over gesteld en hoge ambtenaren klagen over gebrek aan flexibiliteit. Intussen duren de tekorten aan ICT-personeel voort. Waarom schalen we ze niet veel hoger in? Als ICT’ers in deze tijd meer moeten verdienen dan managers en directeuren, dan is dat maar zo. Hoeveel kanjers laat de overheid links liggen omdat wordt vastgehouden aan gedateerde functionele indelingen? 50PLUS is not amused dat de Rekenkamer juist nu deze kritiek heeft.”

Vat het veelkoppig monster krachtdadig bij de horens!

De hardnekkige problemen met ICT en informatiebeveiliging spelen bij negen ministeries én bij de Tweede Kamer. “Eerlijk is eerlijk, het gaat niet om één groot nationaal project wat is mislukt. Het is een veelkoppig monster, maar dat veelkoppige monster moet nu écht krachtdadig bij de horens gevat worden!”, aldus Martin van Rooijen.

De inbreng van Martin van Rooijen namens 50PLUS bij het Verantwoordingsdebat in de Tweede Kamer ging ook over:
► De afgenomen koopkracht in 2017
► De plannen van de nieuwe regering in Italië

Bekijk zijn volledige inbreng hier ▼

► Lees ook: Roep om begrijpelijke belastingen

© 23 mei 2018