Als de berichtgeving in de Telegraaf rondom een mogelijk pensioenakkoord tussen sociale partners klopt, dan is dat volgens 50PLUS een stap in de goede richting.

50PLUS signaleert in het mogelijke pensioenakkoord enkele positieve elementen:

1. Behoud van het collectieve pensioenstelsel.

2. Langzamere stijging van de AOW-leeftijd.
Zachtere koppeling AOW-leeftijd aan de levensverwachting.

3. Pensioenverplichting voor zzp’ers.

50PLUS wacht de verdere uitwerking van het mogelijke akkoord met belangstelling af, zeker omdat het ook ingaat tegen het coalitieakkoord.

© 30 mei 2018