Een werkgroep van 50PLUS heeft zich verdiept in het thema Basisinkomen. Het rapport dat de werkgroep uitbracht is aangeboden aan het nieuwe hoofdbestuur van 50PLUS, met het verzoek de discussie over dit actuele onderwerp binnen de vereniging voort te zetten. 

Het afgelopen jaar heeft een werkgroep bestaande uit 50PLUS-leden, Kamerleden en beleidsmedewerkers zich gebogen over een zeer actueel thema: het basisinkomen. De werkgroep heeft uitgebreid gediscussieerd over voor- en nadelen van een onvoorwaardelijk basisinkomen en over de betaalbaarheid. Er zijn studies en stukken bestudeerd en er is uitvoerig gesproken met deskundigen, zowel voor- als tegenstanders van het basisinkomen.

Bevindingen

De werkgroep Basisinkomen onder leiding van econoom Rob de Brouwer bracht een rapport uit van zijn bevindingen. Dat rapport werd onlangs officieel overgedragen aan het nieuw hoofdbestuur van 50PLUS. “We hebben het hoofdbestuur gevraagd de discussie over het basisinkomen binnen de vereniging voort te zetten”, vertelt Kamerlid Corrie van Brenk, die lid was van de werkgroep. “Tevens hebben we het landelijk bestuur van 50PLUS verzocht het document mee te geven aan de commissie die te zijner tijd aan de slag gaat met het verkiezingsprogramma.”

Beleidslijn

Corrie vertelt dat het rapport van de werkgroep indringend besproken is binnen de Tweede Kamerfractie van 50PLUS. “Na discussie is de fractie tot een beleidslijn voor de huidige periode gekomen. Die is dat een werkloze na de WW-periode – waarin hij of zij dient te blijven solliciteren – in een regel-luwe bijstand komt. Noem het een garantie-inkomen. Verder zal de fractie inzetten op het vervroegen van de leeftijd waarop een persoon in de WW niet meer verplicht hoeft te solliciteren. Momenteel moet een oudere werkloze solliciteren tot hij of zij één jaar van de AOW-gerechtigde leeftijd verwijderd is. Onze eerste inzet is een vervroeging met enkele jaren; we zullen dit in de begrotingsbehandeling meenemen.” 

Van onschatbare waarde

Het Kamerlid voegt er voor de duidelijkheid aan toe dat 50PLUS het van groot belang vindt dat nimmer het beeld ontstaat dat mensen té snel worden afgeschreven. “Dat is vanzelfsprekend volstrekt niet de bedoeling: ouderen zijn van onschatbare waarde op de arbeidsmarkt!”, aldus Corrie van Brenk.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

© 6 juni 2018