Groningers hebben recht op duidelijkheid. De versterking van de 1588 woningen die door minister Wiebes opnieuw ter discussie is gesteld, moet zo snel mogelijk alsnog van start gaan.

50PLUS is blij met het besluit om de gaskraan in Groningen versneld dicht te draaien. Dat de gaswinning al binnen een paar jaar tot onder de 12 miljard kubieke meter per jaar wordt teruggebracht en uiterlijk in 2030 tot nul, is een goede zaak. Maar diezelfde voortvarendheid van de regering ontbreekt geheel als het gaat om het herstellen van de aardbevingsschade, zo constateerde Léonie Sazias in een debat met minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Schadeafhandeling onder de maat

Léonie vroeg in 2017 al via een breed gesteunde motie om een duidelijk tijdpad voor de afbouw van de gaswinning in Groningen. Dat nu duidelijk is dat de gaswinning uiterlijk in 2030 ophoudt, is winst. Maar de wijze waarop Wiebes omgaat met het afhandelen van de schade aan woningen, stemt haar helemaal niet tevreden.

Volgens Léonie raakt Wiebes het krediet dat hij in Groningen heeft opgebouwd met de aangekondigde afbouw van de gaswinning weer kwijt als er niet snel duidelijkheid komt over de beloofde versterking van 1588 beschadigde woningen. 

Geloofwaardigheid

Wiebes heeft die al geplande versterkingsoperatie op pauze gezet in afwachting van een advies van de Mijnraad. Dat was voor de Nationaal Coördinator Groningen (NCG), Hans Alders, weer aanleiding om op te stappen omdat zijn geloofwaardigheid in het geding was.

Rol NAM onduidelijk

Daarnaast is er opnieuw twijfel ontstaan over de rol van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) bij de afwikkeling van de aardbevingsschade. Ondanks eerdere toezeggingen dat de rol van de NAM beperkt zou worden tot het vergoeden van de aardbevingsschade lijkt het er nu toch weer op dat de NAM achter de schermen veel invloed houdt. 

50PLUS wil dat Wiebes het beeld van een onbetrouwbare overheid en van een  private partij die veel in de melk te brokkelen heeft zo snel mogelijk recht zet en vroeg de minister hoe hij de impasse die door zijn toedoen ontstaan is gaat doorbreken. “Het is tijd voor eenheid en vertrouwen”, aldus Léonie Sazias.

 

► De volledige inbreng van Kamerlid Léonie Sazias  bij het plenair debat over de gaswinning met minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat:

“Zo snel als deze minister het vertrouwen van de Groningers wist te winnen, zo snel heeft hij dat weer kwijtgespeeld. Dat is jammer, en een extra domper voor die mensen die toch al in onzekerheid zitten.

De ontslagbrief van Nationaal Coördinator Groningen Alders sloeg in als een bom. Hij voelt zich gedwongen beloften die gedaan zijn over de versterking van woningen te schenden en daardoor komt zijn integriteit in het geding. Er wordt met dedain over de NCG gesproken. De NAM, die geacht werd buiten het proces te staan, schurkt zich toch weer naar binnen. En schijnt zelfs weer aan tafel te zitten. De heer Alders ervoer steeds minder vertrouwen van de minister. “Hoe kan ik vertrouwen herstellen als ik mijn afspraken niet nakom?” schrijft hij. Graag een antwoord van de minister op deze vraag!

Verder schrijft hij: “hoe moet ik de personificatie zijn van de gezamenlijkheid van gemeenten, provincie en Rijk, terwijl voor iedereen zichtbaar de verdeeldheid heerst en de privaatrechtelijke partij (NAM) opnieuw een prominente plek inneemt”. Een opmerking die 50PLUS veel zorgen baart. Eigenlijk de kernzin van de hele brief. Opnieuw ontstaat het beeld van verwarring dat gezaaid wordt, van een onbetrouwbare overheid die haar afspraken niet nakomt en een private partij die veel te veel in de melk te brokkelen heeft. Van een machtsstrijd achter de schermen, waar de mensen in Groningen alleen maar verder op afstompen. Van tweedracht. En dat moet nu echt afgelopen zijn. Het is tijd voor eendracht en vertrouwen.

De minister heeft in zijn reactie gezegd dat de aardbevingsproblematiek een nieuwe fase is binnengegaan, met nieuwe verhoudingen. Kan de minister toelichten wat hij daarmee bedoelt met die nieuwe verhoudingen?

De uitzending van Buitenhof droeg niet bij aan de duidelijkheid. De minister zei enerzijds dat het sleutelwoord voor de Groningers “zekerheid” is. Anderzijds was er een citaat uit het gespreksverslag van een overleg tussen het Ministerie, de Nationaal Coördinator Groningen en de NAM van maandag 28 mei: “De NAM maakt de inventarisatie en rangorde van de meest risicovolle gebouwen, zich baserend op haar risicobeeld dat ook één van de grondslagen is van het huidige versterkingsprogramma.”

De reactie van de minister was dat de NAM geen rol heeft bij versterking, alleen bij betaling. Dat wil hij wettelijk gaan regelen. Maar hoe komt die zin dan in het gespreksverslag? Dit spreekt elkaar tegen, dus graag uitleg van de minister!

Onveilige woningen

De minister wil wachten op het advies van de Mijnraad voordat hij stappen neemt in de versterking. Dit omdat de afbouw van gaswinning invloed heeft op het aardbevingsrisico. Dat laatste klopt natuurlijk, maar de schade die er al is, is er al. Die kun je niet on hold zetten. En je kunt aardbevingen niet vooraf uittekenen of plannen, dus ook dat is maar beperkt. Zoals ook in de brief van 29 maart wordt gesteld: het is evident dat onveilige huizen snel moeten worden versterkt. Een pas op de plaats is in dit geval geen optie!

Maar in de brief van de minister over het vertrek van de Nationaal Coördinator Groningen van gisteren lees ik dat de minister het argument van de bestuurders in de regio dat de uitkomsten van de lopende inspectie- en engineeringsprocessen gespiegeld kunnen worden aan het advies van de Mijnraad overtuigend vindt. Betekent dat dat de Pauzeknop er nu toch af gaat?

Dan het gasbesluit. 50PLUS was en is ingenomen met het besluit van de minister, om de gaskraan versneld dicht te draaien. Binnen een paar jaar terug richting 12 miljard kuub en uiterlijk 2030 zelfs naar nul. En misschien zelfs wel eerder.

De NAM en de staat zijn in onderhandeling over de financiële aansprakelijkheid van het vroegtijdig beëindigen van de gaswinning[1], meldt de Volkskrant. In de nieuwe wet, die we spoedig en ongetwijfeld uitgebreid gaan behandelen, is onderaan de streep uiteindelijk de minister die definitief de operationele strategie bepaalt. De Raad van State vraagt zich ook af of de introductie van de winningsplicht de verantwoordelijkheid van toekomstige schade nog wel bij vergunninghouder blijft.

Hoe staat de NAM t.a.v de aansprakelijkheid van bijvoorbeeld toekomstige schade?
Is de onduidelijkheid van de aansprakelijkheid misschien de reden van de pauzeknop?

50PLUS wil van de minister een garantie dat de NAM haar aansprakelijkheid behoudt.

Voorzitter, het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) becijferde dat het verduurzamen van hun huurwoningen zo’n 35 000 euro per woning kost. Aedes gaat uit van 52 000 euro. Een slok op een borrel, die onderaan de streep miljarden verschil maakt. Wat is de visie van de minister hierop?

In Buitenhof werd ook weer gesproken over de kosten die de hele transitie met zich meebrengt. 50PLUS kan niet vaak genoeg zeggen dat een rechtvaardige, evenredige verdeling van kosten van levensbelang is. Voor het draagvlak, en daarmee voor het welslagen en de haalbaarheid volgens planning. En daarmee de veiligheid van Groningen!
Het is dan ook goed om het geheel van de kosten in beeld te brengen. Belangrijk daarbij is dat als de wiedeweerga, waar maar enigszins mogelijk subsidies op fossiele brandstoffen worden afgebouwd. Dat gaat over miljarden en dat geld hebben we juist nodig voor de transitie.

U bent al flink bezig met de ombouw voor de industrie maar hoe zit dat met de ombouw voor de gewone huishoudens?  Is er al enig inzicht in wat dààr voor nodig is, en heeft u enig idee wanneer we daar een notitie over kunnen verwachten?

De belangrijkste vraag is: hoe nu verder? Er is geen Nationaal Coördinator meer. Er komt een nieuwe NCG, eerst een interim. Heeft u al iemand op het oog? Er zal echt overtuigend duidelijk gemaakt worden dat de NAM echt van tafel af is. En opnieuw moet het vertrouwen met de Groningers weer worden opgebouwd. Ik wacht op de beantwoording van de minister.”

© 7 juni 2018