In de Tweede Kamer werden twee debatten gehouden over fiscale zaken. Aan beide debatten nam Martin van Rooijen deel namens 50PLUS. Het Kamerlid vroeg onder meer om een gelijk speelveld voor de Nederlandse pensioenfondsen en sprak zijn ontstemdheid uit over fiscale discriminatie.

Agenda Foto Eric Rothermel Unsplash

Ongelijk speelveld voor Nederlandse pensioenfondsen

In het debat over Europese fiscale onderwerpen liet Martin van Rooijen zijn verontwaardiging blijken over het ongelijke speelveld voor de Nederlandse pensioenfondsen. In veel landen in de Europese Unie hebben de beheerders van pensioenen een vrijstelling van BTW. In Nederland niet, omdat Europese regels een btw-vrijstelling verbieden aan collectieve pensioenfondsen. Alleen als deelnemers aan een pensioenfonds zélf de beleggingsrisico’s dragen, is vrijstelling mogelijk. 50PLUS staat achter een oproep van de Pensioenfederatie om de beheerdiensten van Nederlandse pensioenfondsen toch vrij te stellen van BTW. 

Nederland moet de eigen pensioenfondsen op dezelfde manier behandelen als andere EU-lidstaten hun nationale pensioenfondsen. Zo wordt het gelijke speelveld in de Europese Unie hersteld, vindt de Pensioenfederatie en vindt ook 50PLUS. “Het is onbegrijpelijk dat het Nederlandse collectief dat bij uitstek zelf de risico’s draagt en deelt, geen toegang krijgt tot de vrijstelling voor collectief beheer”, aldus Martin van Rooijen. 

Grondig evalueren van discriminerend belastingbeleid

In de voortzetting van het debat over de fiscale agenda in Nederland, opperde Martin van Rooijen om het fiscale participatiebeleid grondig te laten evalueren en actualiseren door het Centraal Planbureau. Martin pleit er tevens voor om ook een ánder onderzoeksinstituut dan het CPB, te vragen om het fiscale participatiebeleid te onderzoeken. “De vele tientallen miljarden die er in omgaan rechtvaardigen deze wens.” Het is goed om ook een concurrerend instituut te vragen naar hun visie op dit beleid, dat zoveel geld kost en dat zo’n grote invloed heeft op de levensstijl van Nederlanders, vindt 50PLUS. 

Het fiscale participatiebeleid in Nederland bestaat uit allerlei regelingen, waarvan de meeste niet ten goede komen aan gepensioneerden zoals de arbeidskorting, de combinatiekorting, het LIV (lage-inkomensvoordeel), het LKV (loonkostenvoordeel) en de kinderopvangtoeslag. Martin van Rooijen ziet hierin een toename van fiscale discriminatie, met name leeftijdsdiscriminatie. 50PLUS is fel gekant tegen elke vorm van discriminatie, dus ook tegen fiscale discriminatie in het algemeen en leeftijdsdiscriminatie in het bijzonder.

© 7 juni 2018