Sluiting van de helft van de kleinste Spoedeisende Hulpposten levert maar een besparing van een half procent op op het totale ziekenhuisbudget. Een andere verdeling van budgetten zou een oplossing kunnen zijn voor het openhouden van Spoedeisende Hulpposten in kleine ziekenhuizen, en zo ook de kans op overleving van die ziekenhuizen kunnen vergroten.

Spoedeisende hulp ziekenhuis Foto Gerard Stolk Flickr

Kamerlid Léonie Sazias constateerde in een debat over de positie van regionale ziekenhuizen met Bruno Bruins, minister voor Medische Zorg, dat steeds meer ziekenhuizen besluiten om de afdeling Spoedeisende Hulp te sluiten. “Onlangs weer in Hengelo, en dat levert iedere keer weer grote onrust op bij de inwoners van die regio.” Léonie wees op de opmerkelijke tegenstrijdigheid dat er steeds minder afdelingen Eerste Hulp zijn, terwijl de toeloop en de druk op de voorziening juist steeds groter wordt. “Volgens veel artsen is dit een gevolg van het sluiten van de bejaardentehuizen en het gebrekkig inkopen van zorg door gemeenten.”

Hoofd boven water

Voor kleine ziekenhuizen wordt het steeds moeilijker het hoofd boven water te houden doordat de regels keer op keer worden aangescherpt. Léonie Sazias kwam met een voorbeeld: “De IC-richtlijn vereist dat in elk ziekenhuis een Intensive Care-arts zeven dagen per week aanwezig is. En dat hij of zij exclusief – dus uitsluitend – beschikbaar is voor de Intensive Care. Dat kost een ziekenhuis extra geld en mankracht.” 50PLUS vindt dat in een kleiner ziekenhuis het prima mogelijk is dat een IC-arts af en toe inspringt op de Eerste Hulp.

Nadelig bijeffect

Het Instituut voor de Publieke Sector Efficiëntie Studies (IPSE) zegt dat als de helft van de kleinste acute zorgafdelingen sluit, dat slechts een besparing oplevert van een half procent van het totale ziekenhuisbudget. Maar daarnaast levert dat een nadelig bijeffect op waardoor kleine ziekenhuizen het nog moeilijker krijgen om te overleven.

Kettingreactie

De vrees van de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen is dat wanneer het merendeel van de afdelingen Intensive Care en Spoedeisende Hulp sluit, dat leidt tot een kettingreactie. “Zonder de twee afdelingen komen er minder patiënten binnen; die gaan naar andere ziekenhuizen waar wel een IC of Eerste Hulppost is. Het beste personeel zal snel volgen. Terwijl het in deze tijden van personeelsschaarste voor kleine ziekenhuizen al zo lastig is om te concurreren met de grote ziekenhuizen”, aldus Léonie Sazias.

Grote expertisecentra

Het verminderen van het aantal ziekenhuizen beperkt de bereikbaarheid voor de patiënt en bezoekende familieleden. Wat 50PLUS betreft is het een goede ontwikkeling dat er grote expertisecentra ontstaan waar kennis is gecentraliseerd, maar dat moet los staan van een goede dekking van algemene ziekenhuizen!

Andere verdeling budgetten

“Als sluiting van de helft van de kleinste acute zorgafdelingen maar een besparing van een half procent van het totale ziekenhuisbudget oplevert, dan zou een andere verdeling van budgetten misschien een oplossing kunnen zijn voor het openhouden van Spoedeisende Hulpposten en daarmee de overleving van deze ziekenhuizen kunnen vergroten”, zei Léonie Sazias, die aan minister Bruins vroeg of hij bereid is om dat met de zorgverzekeraars te bespreken. •

© 13 juni 2018