50PLUS vindt dat er meer middelen moeten vrijkomen om laaggeletterdheid te voorkomen en aan te pakken, ook bij ouderen. “Als de projecten die digitale vaardigheid bij ouderen vergroten een succes blijken, zouden die landelijk uitgerold moeten worden”, vindt Kamerlid Henk Krol.

Letters abstract Foto Nathaniel Shuman Unsplash

2,5 miljoen Nederlanders hebben moeite met lezen, schrijven en vaak ook rekenen. In een notitie van minister Van Engelshoven van Onderwijs worden echter alleen de 1,3 miljoen laaggeletterden genoemd die tussen 18 en 65 jaar zijn. “Waarom worden mensen van boven de 65 jaar niet meegeteld?”, vroeg Kamerlid Henk Krol aan de bewindsvrouw. “Dit geeft natuurlijk een vertekend beeld. Waarom blijft de minister vasthouden aan die 1.3 miljoen?”

Dweilen met kraan open

Dat 2,5 miljoen mensen laaggeletterd zijn, kost de samenleving jaarlijks 1 miljard euro. Het programma ‘Tel mee met Taal’ heeft inmiddels 46.000 laaggeletterden bereikt, maar terwijl die mensen hun basisvaardigheden verbeteren, komen er aan de andere kant weer laaggeletterden bij. “De vergrijzing neemt toe, en er stromen steeds meer jongeren vanuit de middelbare school en het mbo de samenleving in die laaggeletterd zijn. Het is bijna dweilen met de kraan open”, zei Henk Krol. “Er moeten meer middelen vrijkomen om laaggeletterdheid te voorkomen en aan te pakken, ook bij ouderen!”

Onmisbare vaardigheden

Henk wilde weten hoeveel ouderen er worden bereikt met de diverse digitale projecten die lopen om de digitale vaardigheden van 55-plussers te vergroten. “Die vaardigheden zijn in de maatschappij van nu onmisbaar, steeds meer zaken zijn immers alleen maar online te regelen. En er is een groep ouderen die kwetsbaar is, bijvoorbeeld omdat ze voor internetbankieren afhankelijk zijn van hun omgeving. Voor die mensen zijn digitale vaardigheden onmisbaar”, aldus het Kamerlid van 50PLUS. •

Klik hier voor de volledige inbreng van Henk Krol bij het debat over laaggeletterdheid

© 13 juni 2018